• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

23.01.2024
Rezultatele cercetărilor faunistice și ecologice ale nevertebratelor, care au fost realizate în anii 2002-2023 în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” în cele mai diverse habitate naturale, în special cele forestiere, de luncă și lacustre, au fost incluse în monografia colectivă „Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)”. Inventarierea speciilor din clasele Collembola și Insecta (ordinele Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera) a permis identificarea a 739 specii de nevertebrate care, în marea lor majoritate ...
17.01.2024
Născută la 18 ianuarie 1949 în satul Velikoserbulovka, raionul Elaneț, regiunea Nikolaev, Ucraina. Hidrochimist, hidrobiolog, ecolog, domeniile de cercetare: Funcționarea ecosistemelor acvatice, migrația elementelor chimice în sistemul “apă – suspensii-hidrobionți-mâluri“. Doctor în științe geografice, specialitatea Hidrochimie (1986), doctor habilitat în științe biologice, specialitatea Hidrobiologie (1999), profesor cercetător (2003), Profesor Onorific al Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, România (2016), membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2017). Anul 2024 ...
12.01.2024
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat: Candidat: FILIPENCO Serghei Consultanți ştiinţifici: TODERAŞ Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician al AȘM ZUBCOV Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM Consiliul ştiinţific specializat DH 166.01-23-6: UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie) – preşedinte; BILEŢCHI Lucia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător ...