• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

01.09.2023
Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul”, specialitatea: 165.05. Parazitologie, realizată cu suportul Programului Postdoctoral finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, înscris în Registrul de Stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 22.00208.7007.06/PD II. Autor: RUSU Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Consultant științific: ERHAN Dumitru, doctor habilitat în științe biologice ...
24.08.2023
Luni, 4 septembrie 2023, ora 10.00, pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil la specialitatea 166.01. Ecologie din cadrul Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui Filipenco Serghei cu tema „Биоразнообразие и концептуальные закономерности функционирования бентосных сообществ в Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах /Diversitatea și legitățile conceptuale ale funcționării comunităților de nevertebrate bentonice în lacurile de acumulare ...
17.08.2023
Înainte de a prezenta memoriul de activitate al academicianului Ion Toderaș, vom aminti că protagonistul face parte din generația copiilor născuți după cel de al Doilea Război Mondial. Prin urmare, a trăit greutățile acelor timpuri vitrege cu sărăcie, multe lipsuri și incertitudine privind viitorul său. Mai mult, familia lui Ionel Toderaș o ducea poate și mai greu din motivul că părinții, oameni simpli de la țară, trebuia să întrețină șase copii – trei fete și trei băieți. Era o problemă dificilă să-i hrănești, să-i îmbraci, să-i încalți și să-i trimiți la școală. Iată de ce Ionel Toderaș a ...