• Slider Banner

 • Slider Banner

  Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) - găinușa-de-baltă. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Petroleuciscus borhystenicus (Kessler, 1859) – cernușcă. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Lanius collurio Linnaeus, 1758 – sfrâncioc roșiatic. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Baetis vernus Curtis, 1834. Foto Oxana Munjiu

 • Slider Banner

  Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – șarpe-de-alun. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Aix galericulata (Linnaeus, 1758) – rață mandarin. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. Foto Livia Calestru

 • Slider Banner

  Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – câră balcanică. Foto Denis Bulat

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens Harris, 1780. Foto Daniela Burduja

Front page - implicit (nu se sterge)

05.02.2021
În perioada 18-20 noiembrie 2020, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, s-a desfășurat on-line Salonul Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, ediţia a XVIII-a. La această ediție a Salonului lucrările prezentate de cercetătorii Institutului de Zoologie au fost distinse cu 7 medalii de Aur: Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia, Stahi Nadejda, Baban Elena. Procedeu de preparare a soluţiei insecticide pentru tratarea extra-radiculară a plantelor împotriva Leptinotarsa decemlineata. Crepis Oleg, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Bulat Denis, Şaptefraţi ...
28.01.2021
Vineri, 29 ianuarie 2021, începând cu ora 11.00, în sala de conferințe ”Mircea Ciuhrii”, et.2, bir. 253, str. Academiei, 1, va avea loc seminarul de lansare a proiectului 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” (acronim – TeamUp HealthyFish). Evenimentul este organizat de Institutul de Zoologie. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020 și implementat de Institutul de Zoologie (beneficiar lider) în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole ...
29.12.2020
Luni, 28 decembrie, 2020, cercetătorii de la Institutul de Zoologie și cei de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași (România) (USAMV), s-au întrunit într-o ședință kick off online, care a fost organizată în cadrul proiectului “Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut"/"Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin” - 2SOFT/1.2/47. La întrunire au participat membri ai laboratoarelor Hidrobiologie și Ecotoxicologie, Ihtiologie și Acvacultură, Parazitologie și Helmintologie ...