Publicații noi


coperta

Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina, Nistreanu Victoria. Ecologia rozătoarelor mici. Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Căpăţână Print”), 236 p. ISBN 978-9975-3477-5-4.  Citește mai mult


coperta

Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere / BSB165-HydroEcoNex, Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre, Institute of Zoology, Republic of Moldova, Center of Research of Hydrobiocenoses; editori: Elena Zubcov, Lucia Bileţchi. – Chişinău: S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 80 p. ISBN 978-9975-157-80-3

Versiunea în limba română      Descarcă

Versiunea în limba engleză      Descarcă


Foto coperta ghid ecotoxicologic

Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului: problematică, tehnici de laborator și investigarea riscului asupra sănătății  / BSB27-MONITOX, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre, Institute of Zoology, Center of Research of Hydrobiocenoses and Ecotoxicology; editori: Elena Zubcov, Antoaneta Ene. – Chișinău: S. n., 2021 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 112 p. ISBN 978-9975-157-79-7

Versiunea în limba română      Descarcă

Versiunea în limba engleză      Descarcă


Ivanova Anastasia, Wiberg Karin, Ahrens Lutz, Zubcov Elena, Dahlberg Anna-Karin. Spatial distribution of legacy pesticides in river sediment from the Republic of Moldova. Chemosphere, 279 (2021) 130923 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130923 (ISI IF: 5.778). Citește mai mult 


coperta Bușmachiu Galina Fauna colembolelor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2021, 200 p. ISBN 978-9975-3477-1-6. Citește mai mult

Foto Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems. Editors: Bileţchi Lucia, Zubcov Elena. Chişinău: S. n., 2021 (Î. S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 92 p. ISBN 978-9975-157-05-6  Citește mai mult

Munjiu Oxana, Buşmachiu Galina, Şuleşco Tatiana, Șuberneţkii Igor, Toderaş Ion. Review of Aquatic Arthropods (Phylum Arthropoda) in the Republic of Moldova. Acta Zoologica Bulgarica, 73 (1), March 2021, pp. 31-50 (ISI IF: 0.354) Citește mai mult


Foto Erhan Dumitru. Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice. Redactor responsabil: Toderaș Ion. Chișinău: S.n., 2020, 1040 p. ISBN 978-9975-157-13-1

Croitor Roman, Zakharov Denis, Mararescul Vladislav. Early Pliocene Deer from Prioziornoe, Kuchurgan River Valley (Moldova). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 2020, 297 (3): 1-43, ISSN 0077-7749 (ISI IF: 0.981). Citește mai mult


coperta Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Zamornea Maria, Rusu Viorelia, Railean Nadejda, Toderaş Ion. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra organismului la fazanul comun (Phasianus colchicus L.), profilaxia și tratamentul.  Chișinău: S.n.,  2020, 80 p. ISBN: 978-9975-151-89-4  Citește mai mult