New publications


coperta

ȚURCAN, Vladimir. Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM), 150 p. ISBN 978-9975-62-475-6. https://doi.org/10.53937/9789975624756


coperta

NISTREANU, Victoria; CALDARI, Vladislav; LARION, Alina; DIBOLSCAIA, Natalia. Liliecii – prietenii noștri neștiuți. Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 73 p. ISBN 978-9975-159-98-2.  https://doi.org/10.53937/9789975159982


coperta

BACAL, Svetlana. Coleopterele saproxilice din Republica Moldova.  Chişinău: S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 256 p. ISBN 978-9975-3472-9-7. https://doi.org/10.53937/9789975347297


coperta

MOLDOVAN, Anna; MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, Natalia; TODERAȘ, Ion. Fungii entomopatogeni. Chişinău: S. n., 2022 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"), 151 p.  ISBN 978-5-88554-161-9. https://doi.org/10.53937/9785885541619


coperta

ERHAN, Dumitru; GHERASIM, Elena. Fauna helmintică a amfibienilor și a reptilelor din Republica Moldova. Trematoda. Volumul I. Chișinău: S.n., 2022 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"), 407 p. ISBN 978-5-88554-163-3


coperta

ȚUGULEA, Cristina. Noctuidele (Lepidoptera: Noctuidae) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 254 p. ISBN 978-9975-3472-8-0 https://doi.org/10.53937/9789975347280


coperta

BULAT, Denis; ȘAPTEFRAȚI, Nicolae; USATÎI, Marin; BULAT, Dumitru. Ihtiofauna râului Prut (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova). Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 98 p. ISBN 978-9975-62-468-8


coperta

Bulat, Dumitru. Reglementările din domeniul protecției și folosirii raționale a resurselor biologice acvatice naturale din Republica Moldova. Chișinău: S.n., 2022 (Sofart Studio), 124 p. ISBN 978-9975-3537-0-0. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975353700  Download


coperta

Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana, Burduja Daniela, Calestru Livia, Belova Victoria. Buburuzele (Insecta: Coccinellidae) din Republica Moldova. Institutul de Zoologie, Chişinău : S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 68 p. ISBN 978-9975-3472-6-6. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347266. Read more.


coperta

Savin Anatolie, Caisîn Valeriu, Ciocoi Oleg, Nistreanu Victoria, Șcerbliuc Mihai, Grosu Gheorghe Instrucțiuni pentru evaluarea efectivelor speciilor de interes cinegetic. Ghid metodologic. Chișinău: Continental Grup, 2022, 82 p. ISBN 978-9975-3544-8-6.


coperta

Ghid metodologic pentru piscicultori. Editori: Elena Zubcov, Liviu-Dan Miron.  Chişinău: S. n., 2022 (Î. S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 93 p. ISBN 978-9975-157-05-6. Read more.


coperta

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Vertebrate terestre (red. științific V. Nistreanu).  Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2022, 160 p. ISBN 978-5-88554-059-9. https://doi.org/10.53937/9785885540599


coperta

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate. Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymeoptera și Diptera (sub red. Bușmachiu G.). Chișinău: „Capațina Print” SRL, 2021, 228 p.  ISBN 595.71(478):502.74. https://doi.org/10.53937/9789975347792


coperta

Rusu Ştefan. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia şi tratamentul. Chişinău: S.n., 2021 (Lexon-Prim SRL), 492 p. ISBN 978-9975-163-04-0


coperta

Țugulea Cristina, Bacal Svetlana, Bușmachiu Galina. Specii de insecte rare din Republica Moldova. Chișinău: F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2021, 44 p. ISBN 978-5-88554-039-1.  DOI: https://doi.org/10.53937/9785885540391Read more 


coperta

Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Țurcan Vladimir, Larion Alina, Paladi Viorica, Sîtnic Veaceslav. Metode de cercetare pe teren a faunei de vertebrate terestre. Indicație metodică. Chişinău: F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2021, 64 p. ISBN 978-5-88554-038-4.  Read more 


coperta

Creating a system of innovative transboundary monitoring of the transformations of the Black Sea river ecosystems under the impact of hydropower development and climate change. Brochure published within the project BSB 165 HydroEcoNex. Institute of Zoology, 2021

Romanian version  Download

English version      Download


coperta

Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina, Nistreanu Victoria. Ecologia rozătoarelor mici. Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Căpăţână Print”), 236 p. ISBN 978-9975-3477-5-4.  DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347754Read more

 


cover

Methodological guide for monitoring the hydropower impact on transboundary river ecosystems / BSB165-HydroEcoNex, Joint Operational Program Black Sea Basin, Institute of Zoology, Center of Research of Hydrobiocenoses and Ecotoxicology; editors: Elena Zubcov, Lucia Biletchi. – Chişinău: S.n., 2021 (Î.S. F.E.-P. «Tipografia Centrală»), 80 p. ISBN 978-9975-47-198-5

Romanian version  Download

English version      Download


foto ecotoxicological guide

Ecotoxicological methodological guide for environmental monitoring: problematics, laboratory techniques and health risk investigation / BSB27-MONITOX, Joint Operational Programme Black Sea Basin, Institute of Zoology; Center of Research of Hydrobiocenoses and Ecotoxicology; editors: Elena Zubcov, Antoaneta Ene. – Chişinău: S. n., 2021 (Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 112 p. ISBN 978-9975-157-99-5

Romanian version  Download

English version      Download


Ivanova Anastasia, Wiberg Karin, Ahrens Lutz, Zubcov Elena, Dahlberg Anna-Karin. Spatial distribution of legacy pesticides in river sediment from the Republic of Moldova. Chemosphere, 279 (2021) 130923 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130923 (IF: 5.778). Read more 


cover Bușmachiu Galina. Fauna colembolelor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2021, 200 p. ISBN 978-9975-3477-1-6. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347716Read more

Foto Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems. Editors: Bileţchi Lucia, Zubcov Elena. Chişinău: S. n., 2021 (Î. S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 92 p. ISBN 978-9975-157-05-6 Read more

Munjiu Oxana, Buşmachiu Galina, Şuleşco Tatiana, Șuberneţkii Igor, Toderaş Ion. Review of Aquatic Arthropods (Phylum Arthropoda) in the Republic of Moldova. Acta Zoologica Bulgarica, 73 (1), March 2021, pp. 31-50 (ISI IF: 0.354) Read more 


Foto Erhan Dumitru. Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice. Redactor responsabil: Toderaș Ion. Chișinău: S.n., 2020, 1040 p. ISBN 978-9975-157-13-1

Croitor Roman, Zakharov Denis, Mararescul Vladislav. Early Pliocene Deer from Prioziornoe, Kuchurgan River Valley (Moldova). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 2020, 297 (3): 1-43, ISSN 0077-7749, (IF: 0.981) Read more


cover Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Zamornea Maria, Rusu Viorelia, Railean Nadejda, Toderaş Ion. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra organismului la fazanul comun (Phasianus colchicus L.), profilaxia și tratamentul.  Chișinău: S.n.,  2020, 80 p. ISBN: 978-9975-151-89-4  Read more