Coleopterele saproxilice și rolul lor pentru ecosistemele forestiere

Coleopterele saproxilice și rolul lor pentru ecosistemele forestiere. Ghid științifico-metodic.

BACAL Svetlana

https://doi.org/10.53937/9789975364447

Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 94 p.

ISBN 978-9975-3644-4-7 

Descarcă PDF


Ghidul științifico-metodic cuprinde rezultatele cercetărilor efectuate asupra coleopterelor saproxilice din ecosistemele forestiere ale Republicii Moldova din 2008 până în 2023. Sunt menționate 230 de specii de coleoptere saproxilice, dintre care 78 de specii indicatoare a pădurilor bătrâne, 9 specii rare și vulnerabile. Pentru 39 de specii xilofage dăunătoare ecosistemelor forestiere menționate în literatura de specialitate din țară, sunt prezentate caracteristicile biologice și ecologice, distribuția zoogeografică, localitatea în care a fost semnalată, imaginile adulților, larvelor și vătămările produse de xilofagi. Ghidul științifico-metodic este destinat lucrătorilor silvici, cercetătorilor științifici din domeniile biologie, ecologie, cadrelor didactice și tuturor celor pasionați de coleoptere și protecția pădurilor.

Lucrarea este publicată cu suportul financiar din cadrul proiectelor 22.00208.7007.05/PD II „Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie şi importanță” și 20.80009.7007.02 „Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice”.