Cartea Roșie a Republicii Moldova

Cartea Rosie a Republicii Moldova 2015_Animale

 

 

 

Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova/ Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică & Inst. de Zoologie; Comisia Naţ.: Valeriu Munteanu [et al.]; col. red.: Gheorghe Duca (preşedinte) [et al.] – Ed. a 3-a. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligr.). – 492 p. ISBN 978-9975-67-998-5

 

Partea II. Animale    Descarcă