Proiecte de cercetare

PROIECTE ÎN DERULARE 

Program de Stat (2020-2023)

20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER (conducătorul proiectului – Buşmachiu Galina, dr.hab., conf.cercet.)

20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor – AQUABIO (conducătorul proiectului – Zubcov Elena, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.)

20.80009.7007.12 Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic – DIVZOO (conducătorul proiectului – Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ.)
 

Raport pe proiectul nr. 20.80009.7007.02 pentru anul 2021

Raport pe proiectul nr. 20.80009.7007.06 pentru anul 2021

Raport pe proiectul nr. 20.80009.7007.12 pentru anul 2021

 

Programul Operațional Comun ”România-Republica Moldova 2014-2020” al Uniunii Europene

2 SOFT/1.2/47 Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut – TeamUp HealthyFish, termeni: 2020-2022  (conducătorul proiectului – Andreev Nadejda, dr.)    http://teamup-healthyfish.com/

 

PROIECTE FINALIZATE

Programul Operaţional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” al Uniunii Europene

eMS BSB 165 Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei – HydroEcoNex, termeni: 2018-2021 (conducătorul proiectului – Zubcov Elena, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.). Detalii: http://hydroeconex.com/

eMS BSB 27 Reţea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației – MONITOX, termeni: 2018-2021 (conducătorul proiectului – Zubcov Elena, mem.cor., dr.hab., prof.cercet.)  https://www.monitox.ugal.ro/