Comitetul sindical

Președinte al Comitetului Sindical al Institutului de Zoologie -  Liubovi Lebedenco, cercetător științific (Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie)

Vicepreședinte – Oleg Chihai, cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Parazitologie și Helmintologie)

Trezorier – Natalia Borodin cercetător științific superior, doctor în științe biologice (Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie)

Membrii:

Veaceslav Sâtnic –  cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Vertebrate Terestre)

Elena Gherasim – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, Președinte al Consiliului Tinerilor cercetători ai Institutului de Zoologie

Alina Larion – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Vertebrate Terestre)

Denis Bulat – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Ihtiologie și Acvacultura)

Svetlana Bacal – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereşciaghin”)

Daria Tumanova – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice (Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie)

Ion Gologan – cercetător științific superior (Laboratorul Parazitologie și Helmintologie)

Tudor Obadă – cercetător științific (Laboratorul Vertebrate Terestre)

Olga Garbuz – cercetător științific  coordonator (Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară)

Comisia de cenzori:

Preşedinte - Dumitru Erhan, cercetător științific principal, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Laboratorul Parazitologie și Helmintologie)

Alina Larion – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Vertebrate Terestre)