Comitetul sindical

Președinte al Comitetului Sindical al Institutului de Zoologie -  Liubovi Lebedenco, cercetător științific (Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie)

Vicepreședinte – Oleg Chihai, cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Parazitologie și Helmintologie)

Trezorier – Natalia,Borodin cercetător științific superior, doctor în științe biologice (Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie)

Membrii:

Veaceslav Sâtnic –  cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, specialist Protecția Muncii

Elena Gherasim – cercetător științific superior, doctor în științe biologice, Președinte al Consiliului Tinerilor cercetători ai Institutului de Zoologie

Alina Larion – șef de laborator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Vertebrate Terestre)

Denis Bulat – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Ihtiologie și Acvacultura)

Svetlana Bacal – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereşciaghin”)

Daria Tumanova – cercetător științific superior, doctor în științe biologice (Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie)

Ion Gologan – cercetător științific (Laboratorul Parazitologie și Helmintologie)

Tudor Obadă – cercetător științific (Laboratorul Vertebrate Terestre)

Olga Garbuz – cercetător științific (Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară)

Valentina Lozan – îngrijitor încăperi de serviciu

Comisia de cenzori:

Preşedinte - Dumitru Erhan, cercetător științific principal, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Laboratorul Parazitologie și Helmintologie)

Tatiana Şuleşco – cercetător științific coordonator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Sistematică și Filogenie moleculară)

Alina Larion – șef de laborator, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Laboratorul Vertebrate Terestre)

President of the Syndicate Committee of the Institute of Zoology - Liubovi Lebedenco, Scientific Researcher (Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology)

Vice president – Oleg Chihai, Leading Scientific Researcher, doctor in biological sciences, associate professor (Laboratory of Parasitology and Helminthology)

Treasurer – Borodin Natalia, Senior Scientific Researcher, doctor in biological sciences (Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology)