Elaborări

  1. CREPIS Oleg, USATÎI Marin, BULAT Dumitru, BULAT Denis, ŞAPTEFRAŢI Nicolae, USATÎI Adrian. Instalaţie pentru reproducerea eco-industrială a peştilor pelagofili. Brevet Nr. 1418. BOPI 2/2020. Invenţia se referă la piscicultură, în special, la instalaţii pentru reproducerea eco-industrială a peştilor pelagofili şi poate fi utilizată în condiţii industriale şi ferme de heleşteie. 
  2. TODERAŞ Ion, MOROZ Stanislav, CHIHAI Oleg, ERHAN Dumitru, RUSU Ştefan, CHIHAI Sergiu, NISTEANU Victoria, SAVIN Anatol, LARION Alina, MELNIC Galina, ZAMORNEA Maria, NAFORNIŢĂ Nicolae, ANGHEL Tudor. Procedeu de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice. Brevet Nr. 1447. BOPI 7/2020. Invenţia se referă la farmacologia veterinară şi poate fi utilizată în producerea momelelor pentru tratamentul antiparazitar al canidelor sălbatice.