Elaborări

2024

CREPIS Oleg, BULAT Dumitru, ZUBCOV Elena, BULAT Denis. Metodă de reproducere ecologo-industrială a linului. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 1735. Publicat în BOPI nr. 1/2024. Invenţia se referă la piscicultură, şi anume la un procedeu de reproducere ecologo-industrială a linului (Tinca tinca).


2023

CREPIS Oleg,  BULAT Dumitru, ZUBCOV Elena, BULAT Denis. Complex mobil universal pentru reproducerea peștilor. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 1674. Publicat în BOPI nr. 3/2023. Invenţia se referă la piscicultură, în special la complexe mobile universale pentru reproducerea peştilor, şi poate fi utilizată pentru reproducerea peştilor cu ecologie de reproducere diferită în condiţiile râurilor şi lacurilor.


RUSU Ştefan, ERHAN Dumitru, SAVIN Anatol, TODERAŞ Ion, ZAMORNEA Maria, CHIHAI Oleg, RUSU Viorelia, GOLOGAN Ion. Procedeu de apreciere a sensibilităţii cervidelor la factorii de stres. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 1667. Publicat în BOPI nr. 1/2023. Invenţia se referă la domeniul ocrotirii faunei cinegetice, în special a populaţiilor de cervide, şi anume la un procedeu de apreciere a sensibilităţii cervidelor la factorii de stres


MELNIC Maria, ERHAN Dumitru, GLIGA Olesea, RUSU Ștefan, BATÎR Ludmila, SLANINA Valerina, ONOFRAȘ Leonid, TODIRAȘ Vasile. Procedeu de tratare a cartofului semincer contra nematodului Ditylenchus destructor. Brevet de invenţie nr. 1658. Publicat în BOPI nr. 1/2023. Invenţia se referă la parazitologie, în special la un procedeu de combatere biologică a nematodului Ditylenchus destructor la cartoful semincer şi poate fi utilizată în agricultură 


2022

ZUBCOV Elena; ZUBCOV Natalia; UNGUREANU Laurenţia; BAGRIN Nina; MIRON Liviu-Dan; BULAT Denis; CIORBA Petru; BILEŢCHI Lucia; ANDREEV Nadejda. Procedeu de creştere a peştilor reproducători de ciprinide în heleşteie. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 1646. Publicat în BOPI 10/2022. Invenţia se referă la piscicultură şi poate fi utilizată pentru stimularea dezvoltării peştilor reproducători de ciprinide în heleşteie.


2021

CREPIS Oleg; BULAT Dumitru; ZUBCOV Elena; BULAT Denis; USATÎI Marin; CEBANU Aureliu Instalaţie mobilă pentru reproducerea peştilor pelagofili. Brevet de invenție de scurtă durată Nr. 1538 (Hotărâre nr.9764 din 2021.04.12, BOPI nr. 6/2021). Invenţia se referă la piscicultură, în special la o instalaţie mobilă pentru reproducerea peştilor pelagofili şi poate fi utilizată pentru reproducerea industrială a peştilor pelagofili în condiţiile râurilor şi lacurilor.


RUSU Ştefan; ERHAN Dumitru; ZAMORNEA Maria; TODERAŞ Ion. Procedeu de colectare a ectoparaziţilor de la galinaceele vii (Hotărâre pozitivă nr. 9849 din 2021.08.05, BOPI nr. 10/2021). Invenţia se referă la medicina veterinară, în special la parazitologie şi poate fi utilizată pentru colectarea ectoparaziţilor de la galinaceele vii din diverse biotopuri naturale şi antropizate.


TODERAŞ Ion; GOLOGAN Ion; RUSU Ştefan; ERHAN Dumitru; BULAT Dumitru; BULAT Denis; CHIHAI Oleg; ZAMORNEA Maria; GHERASIM Elena; RUSU Viorelia. Compoziție și procedeu de deparazitare  şi alimentare complimentară a crapului (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) (Hotărâre nr.9934 din 2021.11.23, BOPI nr.1/2022). Invenţia se referă la piscicultură, în special la o compoziţie şi un procedeu de deparazitare şi alimentare complementară a crapului.


2020

CREPIS Oleg, USATÎI Marin, BULAT Dumitru, BULAT Denis, ŞAPTEFRAŢI Nicolae, USATÎI Adrian. Instalaţie pentru reproducerea eco-industrială a peştilor pelagofili. Brevet Nr. 1418. BOPI 2/2020. Invenţia se referă la piscicultură, în special, la instalaţii pentru reproducerea eco-industrială a peştilor pelagofili şi poate fi utilizată în condiţii industriale şi ferme de heleşteie. 


TODERAŞ Ion, MOROZ Stanislav, CHIHAI Oleg, ERHAN Dumitru, RUSU Ştefan, CHIHAI Sergiu, NISTEANU Victoria, SAVIN Anatol, LARION Alina, MELNIC Galina, ZAMORNEA Maria, NAFORNIŢĂ Nicolae, ANGHEL Tudor. Procedeu de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice. Brevet Nr. 1447. BOPI 7/2020. Invenţia se referă la farmacologia veterinară şi poate fi utilizată în producerea momelelor pentru tratamentul antiparazitar al canidelor sălbatice.