• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

15.04.2024
Școala Doctorală Științe ale Naturii a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe biologice cu tema „Diversitatea ihtiofaunistică și starea structural-funcțională a ihtiocenozei lacului refrigerent Cuciurgan în condițiile ecologice actuale” la specialitatea 165.03. Ihtiologie. Autor: MUSTEA Mihail Conducător științific: BULAT Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova Data susținerii: 26 aprilie 2024 Ora: 14:00 Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe ale ...
11.04.2024
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat cu tema „Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova: taxonomie, morfologie, biologie și ecologie”, specialitatea 165.02. Zoologie, autor – NISTREANU Victoria. Consultanți ştiinţifici: BUȘMACHIU Galina – doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător; MURARIU Dumitru – doctor în biologie, academician, Institutul de Biologie al Academiei Române. Consiliul ştiinţific specializat DH 165.02-24-1: DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Universitatea de ...
08.04.2024
În monografia ”Bacteriile entomopatogene”, autori Anna Moldovan, Natalia Munteanu-Molotievskiy, Ion Toderaș, sunt discutate premisele utilizării agenților bacterieni în controlul biologic al insectelor dăunătoare, fiind relevați unii dăunători importanți studiați. Un capitol aparte este destinat metodelor de bază de izolare, identificare și caracterizare a bacteriilor entomopatogene. De asemenea, sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii privind dezvoltarea agenților bacterieni de control biologic al dăunătorilor în baza tulpinilor noi izolate din mediul natural. În rezultatul ...