• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

15.07.2024
În luna iunie lucrările Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, au fost prezentate la 2 evenimente specializate din România și anume la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării „EUROINVENT”, ediția a XVI-a, 6-8 iunie 2024, Iași, și Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian VUIA”, ediția a X-a, 13-15 iunie 2024, Timișoara. Cu medalii de argint au fost distinse cele 2 brevete prezentate la expoziția „EUROINVENT”: CREPIS Oleg, BULAT Dumitru, ZUBCOV Elena, BULAT Denis. Ecobiological modeling of natural reproduction of tench (Tinca tinca) in water bodies of ...
04.07.2024
Lucrarea „Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)”, autori – Bulat Dumitru, Șaptefrați Nicolae, Bulat Denis, Dadu Ana, prezintă rezultatele cercetărilor științifice și ale observațiilor ihtiologice multianuale în macroecosistemul fl. Nistru în condițiile intensificării factorului antropic. S-a constatat că fauna piscicolă în cea mai mare măsură este influențată de fragmentarea habitatelor prin construcția barajelor, îndiguiri de albie și asanarea bălților, extragerea prundișului și nisipului, folosirea ireversibilă a apei în diverse activități economice ...
04.07.2024
Biodiversitatea Terrei, formată de-a lungul a milioane de ani, constituie una dintre cele mai mari bogății ale umanității. Printre cele mai numeroase, din tot regnul animal de pe Terra, se remarcă nevertebratele care, constituind peste 80% din numărul total de specii descrise, sunt prezente în toate tipurile de habitate și pe toate continentele. În fauna mondială sunt cunoscute peste 2 mln de specii, iar pe teritoriul Republicii Moldova până în prezent se cunosc cca 15 mii de specii, cele mai bine fiind studiate colembolele și unele ordine ale insectelor, în special, Coleoptera, Lepidoptera ...