• Slider Banner

 • Slider Banner

  Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) - găinușa-de-baltă. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Petroleuciscus borhystenicus (Kessler, 1859) – cernușcă. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Lanius collurio Linnaeus, 1758 – sfrâncioc roșiatic. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Baetis vernus Curtis, 1834. Foto Oxana Munjiu

 • Slider Banner

  Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – șarpe-de-alun. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Aix galericulata (Linnaeus, 1758) – rață mandarin. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. Foto Livia Calestru

 • Slider Banner

  Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – câră balcanică. Foto Denis Bulat

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens Harris, 1780. Foto Daniela Burduja

Front page - implicit (nu se sterge)

10.09.2021
Stimaţi colegi, Vă invităm respectuos să participaţi la lucrările Conferinței a X-a Internaționale a Zoologilor „Valorificarea rațională și protecția lumii animale în contextul modificărilor antropice și schimbărilor climatice”, consacrată aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare și a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie, care se va desfășura în perioada 16-17 septembrie 2021 în cadrul Institutului de Zoologie (MD 2028, Chișinău, str. Academiei, 1). Secțiunea plenară a conferinței (16 septembrie 2021, ora 10.00) va avea loc în format mixt (cu participare ...
13.09.2021
La data de 15 septembrie 2021, Institutul de Zoologie organizează workshopul internațional “Monitorizarea râurilor Nistru și Prut și indicatorii impactului construcțiilor hidroenergetice asupra funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere“ în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei” – HydroEcoNex (cod eMS BSB165). Evenimentul se va desfășura în format mixt – în Sala de ședințe a Institutului de Zoologie, etajul 3 ...
29.07.2021
În monografia „Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice”, autor Dumitru Erhan, sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii şi ale analizei literaturii de specialitate privind nivelul de infestare cu agenți parazitari ai animalelor domestice din Republica Moldova înainte și după restructurările din sectorul zootehnic, căile de infestare, influența asupra organismului-gazdă a mono-, poliinvaziilor și a terapiei antiparazitare, impactul acestora asupra parametrilor calitativi ai produselor de origine animală, precum şi prejudiciul economic cauzat de mono- și poliinvazii la ...