• Slider Banner

  Calopteryx splendens Harris, 1780. Foto Daniela Burduja

 • Slider Banner

  Lacerta viridis Laurenti, 1768. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Petroleuciscus borhystenicus (Kessler, 1859) – cernușcă. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Lanius collurio Linnaeus, 1758 – sfrâncioc roșiatic. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Baetis vernus Curtis, 1834. Foto Oxana Munjiu

 • Slider Banner

  Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – șarpe-de-alun. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Aix galericulata (Linnaeus, 1758) – rață mandarin. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. Foto Livia Calestru

 • Slider Banner

  Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – câră balcanică. Foto Denis Bulat

 • Slider Banner

  Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – barză albă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

02.03.2021
Stimaţi colegi, Vă invităm respectuos să participaţi la lucrările Conferinței a X-a Internaționale a Zoologilor „Valorificarea rațională și protecția lumii animale în contextul modificărilor antropice și schimbărilor climatice”, consacrată aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare și a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie, care se va desfășura în perioada 16-17 septembrie 2021 în cadrul Institutului de Zoologie (MD 2028, Chișinău, str. Academiei, 1). Circulara I a conferinței Descarcă ...
26.04.2021
La 23 aprilie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat, într-un cadru solemn, premiile „Cristalul calității” în domeniul cercetării pentru anul 2020. În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național „Teza de excelență a anului”, în 3 domenii ale științei (știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane) au fost desemnate 11 teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) și 1 teză de doctor habilitat de excelenţă. Anunțăm cu satisfacție că colegul nostru, dl Dumitru Bulat ...
20.04.2021
Proiectul BSB165 ”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei”, HydroEcoNex, prevede un șir de evenimente, care au menirea de a atrage atenția publicului larg asupra problemelor gestionării resurselor acvatice din bazinul Mării Negre și de a disemina rezultatele obținute în cadrul proiectului. Un asemenea eveniment, sub forma unui seminar de informare, a fost organizat de Institutul de Zoologie, în colaborare cu Centrul Științific Ucrainean al ...