• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

27.11.2022
Cercetătorii Institutului de Zoologie au participat la 10 noiembrie a.c. la simpozionul tehnico-științific „Conservarea biodiversității urbane – premiza dezvoltării durabile a municipiului Chișinău”, dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”. Participarea a fost una semnificativă – circa o treime din articolele publicate în materialele simpozionului îi au ca autori pe cercetătorii Institutului de Zoologie. Materialele prezentate au vizat atât biodiversitatea terestră, cât și cea acvatică din municipiul Chișinău ...
20.11.2022
Ședința Consiliului Științific al Institutului de Zoologie din 11 noiembrie 2022 a fost una deosebit de solemnă, deși a avut pe ordinea de zi examinarea şi aprobarea rapoartelor ştiinţifice privind implementarea proiectelor pentru anul 2022. Elementul festiv l-a constituit înmânarea diplomelor de onoare ale Academiei de Științe a Moldovei mai multor cercetători ai Institutului de Zoologie: Dr. Olesea Gliga, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie; Dr. Cristina Țugulea, cercetător științific superior în Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereşciaghin ...
18.11.2022
La 10 noiembrie 2022 comunitate științifică din Republica Moldova a marcat Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, ediția a XII-a, care s-a transformat în timp într-o zi profesională a lucrătorilor din domeniul cercetării şi inovării. Tema propusă de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) pentru ediția anului 2022 a fost ”Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă”. Institutul de Zoologie a participat atât la festivitatea organizată de Ministerul Educației și Cercetării, cât și la cea organizată de Academia de Științe a Moldovei. În ...