• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

29.03.2023
Monografia ”Coleopterele saproxilice din Republica Moldova”, autor Bacal Svetlana, dr., conf., prezintă rezultatele cercetărilor taxonomice, faunistice și ecologice asupra speciilor de coleoptere saproxilice colectate de autor în anii 2008-2022 și cele depozitate în colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeului de Entomologie al Institutului de Zoologie, Muzeului Universității de Stat din Moldova și ale Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor. În total au fost identificate 269 de specii, dintre care 43 sunt noi pentru fauna Republicii Moldova ...
17.03.2023
În monografia ”Fungii entomopatogeni”, autori Anna Moldovan, Natalia Munteanu-Molotievskiy, Ion Toderaș, sunt prezentate micromicetele cu rol important în reglarea efectivului numeric al unor insecte dăunătoare culturilor agricole. Lucrarea include o caracteristică generală a fungilor entomopatogeni, aspecte privind clasificarea, relațiile filogenetice, biologia, ecologia și metodele de investigare. De asemenea, sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în perioada anilor 2010-2020 privind dezvoltarea preparatelor entomopatogene pentru controlul coleopterelor curculionoide dăunătoare ...
14.03.2023
La 10 martie 2023, în cadrul Adunării Generale a AȘM, au fost aleși 19 membri corespondenți ai AȘM. Printre aceștia se regăsește și doamna Laurenția Ungureanu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, director al Institutului de Zoologie. Dna Laurenția Ungureanu, doctor habilitat în științe biologice, specialitatea 166.01. Ecologie (2011), deține titlul științifico-didactic de profesor cercetător, specialitatea 166.01. Ecologie (2013), ocupă funcția de cercetător științific principal în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie (din 2012) și cea ...