• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

15.02.2022
Ediția din 9 februarie 2022 a emisiunii ”Între DA și NU”, difuzată de postul de radio Eco FM , i-a avut ca invitați pe dna mem.cor. Elena Zubcov, șeful Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei al Institutului de Zoologie, dr.hab. Dumitru Bulat, șeful Laboratorului Ihtiologie și Acvacultură, și Ion Gologan, cercetător științific în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie. Discuția s-a axat pe plus valoarea adusă de proiectul 2SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish ...
11.02.2022
La 11 februarie comunitatea științifică sărbătorește Ziua Internaţională a Femeilor și Fetelor din domeniul ştiinţei, prin rezoluția Asambleei Generale a Națiunilor Unite A/RES/70/212 din decembrie 2015. Inițiativa are scopul de a promova angajarea femeilor și fetelor în domeniul științei, a încuraja dezvoltarea carierei și implicarea în procesul de luare a deciziilor în știință, a recunoaște realizările femeilor în știință. Actualmente, în Institutul de Zoologie activează 45 de cercetătoare, ceea ce constituie 48,4% din numărul total de cercetători. Dintre acestea, 3 dețin titlul de doctor ...
08.02.2022
În monografia „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul”, autor – dr. conf. Ștefan Rusu, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie, este elucidat nivelul de infestare cu agenți parazitari a speciilor principale de importanţă cinegetică din Republica Moldova, impactul mono- şi poliinvaziilor asupra organismului-gazdă şi a parametrilor calitativi ai produselor de origine animală, metodele de diagnostic şi procedeele inovative de profilaxie și combatere ...