• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

15.02.2023
Ziua Internaţională a Femeilor și Fetelor din domeniul ştiinţei este sărbătorită anual la 11 februarie, începând cu anul 2016, în scopul promovării angajării femeilor și fetelor în domeniul științei, încurajării dezvoltării carierei și implicării în procesul de luare a deciziilor în știință, recunoașterii realizărilor femeilor în știință. Ca și în ultimii ani, Ministerul Educației și Cercetării a oferit diplome de onoare mai multor cercetătoare, în semn de apreciere a activității prodigioase și contribuției substanțiale la dezvoltarea științei. Printre acestea se numără și cercetătoarele ...
23.01.2023
Lucrarea „Noctuidele (Lepidoptera: Noctuidae) din Republica Moldova”, autoare – Țugulea Cristina, include rezultatele cercetărilor faunistice și ecologice ale fluturilor din familia Noctuidae din ecosistemele naturale și antropizate ale Republicii Moldova, efectuate în perioada anilor 2012-2022. În premieră a fost stabilit spectrul faunistic al noctuidelor (Noctuidae) din Republica Moldova care constă din 428 specii, taxonomic încadrate în 169 genuri şi 17 subfamilii. În premieră pentru Republica Moldova, a fost întocmită lista speciilor rare din familia Noctuidae, care necesită protecție și ...
20.01.2023
Lucrarea „Ihtiofauna râului Prut (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)”, autori – Bulat Denis, Șaptefrați Nicolae, Usatîi Marin, Bulat Dumitru, prezintă rezultatele cercetărilor științifice și ale observațiilor ihtiologice în macroecosistemul râului Prut în condițiile intensificării factorului antropic. S-a constatat că ihtiofauna ecosistemelor r. Prut în cea mai mare măsură este influențată de fragmentarea habitatelor, pescuit excesiv, biocontaminarea cu specii alogene și efectul modificărilor climatice. Sub aspect succesional, se constată majorarea ,,artificială” a bogăției de ...