• Slider Banner

  Cercetătorii Institutului de Zoologie în una din zilele lungi de expediție, ca multe altele

 • Slider Banner

  Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - albilița rapiței. Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – fluturele amiral. Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Plebejus argus (Linnaeus, 1758). Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761). Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – albăstrița dafnis. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758). Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Neptis sappho (Pallas, 1771) – fluturele pestriț-sapho. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – arginie mare de câmp. Foto Cristina Țugulea

 • Slider Banner

  Aglais io (Linnaeus, 1758) – fluturele ochi de păun de zi. Foto Cristina Țugulea

Front page - implicit (nu se sterge)

28.01.2021
Vineri, 29 ianuarie 2021, începând cu ora 11.00, în sala de conferințe ”Mircea Ciuhrii”, et.2, bir. 253, str. Academiei, 1, va avea loc seminarul de lansare a proiectului 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” (acronim – TeamUp HealthyFish). Evenimentul este organizat de Institutul de Zoologie. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020 și implementat de Institutul de Zoologie (beneficiar lider) în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole ...
29.12.2020
Luni, 28 decembrie, 2020, cercetătorii de la Institutul de Zoologie și cei de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași (România) (USAMV), s-au întrunit într-o ședință kick off online, care a fost organizată în cadrul proiectului “Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut"/"Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin” - 2SOFT/1.2/47. La întrunire au participat membri ai laboratoarelor Hidrobiologie și Ecotoxicologie, Ihtiologie și Acvacultură, Parazitologie și Helmintologie ...
27.11.2020
În ședinţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Zoologie din 26 noiembrie 2020 au fost prezentate și aprobate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2020 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023: 20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER. Conducător de proiect: conf. cerc. dr. habil. Galina Buşmachiu. 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea ...