• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

04.02.2022
Ghidul privind monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice (eng. Guidance on the monitoring of water quality and assessment of the ecological status of aquatic ecosystems) a fost elaborat de cercetătorii Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie și ai Laboratorului Ihtiologie și Acvacultură în cadrul proiectului 20.80009.7007.06 AQUABIO, Program de Stat (2020-2023). De asemenea, au fost utilizate unele rezultate obținute în cadrul proiectelor în derulare BSB 27 MONITOX și BSB 165 HydroEcoNex (Programul Oprațional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” ...
19.01.2022
La ședința din 12 ianuarie 2022, în scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor științifice prin doctorat, al motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2022. Suntem bucuroși să anunțăm că Petru Ciorba, cercetător științific stagiar în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, doctorand la specialitatea 166.01. Ecologie, anul III cu frecvență, Școala ...
04.01.2022
Doctorul în științe biologice, conferențiar cercetător Mircea Vicol s-a născut la 15 noiembrie 1943 în satul Bădicu, raionul Cahul. În anul 1962 a absolvit școala medie moldovenească ”A.V.Suvorov” din Cahul, iar în anii 1962 -1963 a activat în calitate de învățător la școala de opt ani din s. Suhat, r-nul Cantemir. În anul 1963 a fost înmatriculat la Institutul Pedagogic de Stat ”T.G. Șevcenco” din Tiraspol, pe care l-a absolvit în 1973. În această perioadă, între anii 1963 și 1967, a fost înrolat în serviciul militar, unitatea militară 34258 Sevastopol. A activat în cadrul Institutului de ...