Carte nouă: Metode de cercetare a colembolelor și insectelor

04.07.2024
Carte nouă: Metode de cercetare a colembolelor și insectelor

Biodiversitatea Terrei, formată de-a lungul a milioane de ani, constituie una dintre cele mai mari bogății ale umanității. Printre cele mai numeroase, din tot regnul animal de pe Terra, se remarcă nevertebratele care, constituind peste 80% din numărul total de specii descrise, sunt prezente în toate tipurile de habitate și pe toate continentele. În fauna mondială sunt cunoscute peste 2 mln de specii, iar pe teritoriul Republicii Moldova până în prezent se cunosc cca 15 mii de specii, cele mai bine fiind studiate colembolele și unele ordine ale insectelor, în special, Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Odonata, unele familii din ordinele Diptera și Hymenoptera. Cele mai multe specii de nevertebrate din țara noastră încă așteaptă să fie descoperite. 

Ghidul metodologic reprezintă o sinteză succintă a metodelor de cercetare a unor  nevertebrate, în special, a colembolelor și insectelor în teren și în condiții de laborator. Sunt descrise metodele active și pasive, precum și echipamentul utilizat în procesul de colectare. De asemenea, sunt descrise metodele de etalare și montare a materialului entomologic, precum și conservarea și păstrarea lui. Pentru depozitarea indivizilor în colecțiile entomologice sunt prezentate regulile de etichetare a materialului, aranjarea și structurarea speciilor în cutiile entomologice, precum și măsurile preventive de păstrare a lor.  

Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, deține una din cele mai complete colecții entomologice din ţară: aici sunt depozitate mii de specii care se întâlnesc pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv specii de insecte care deja au dispărut de pe teritoriul dat. Fondul muzeului entomologic dispune de câteva zeci de mii de insecte şi din alte părţi ale lumii, specii de fluturi și coleoptere exotice, relicte sau endemice din Caucaz, Crimeea, Siberia, Asia, Cuba, specii rare şi ameninţate cu dispariţia în plan local şi mondial. Muzeul este înregistrat de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova (Certificat Nr.75 din 31.01.2005).

Ghidul metodologic include fotografii originale ale unor specii de colembole și insecte, a metodelor de colectare și extragere, echipamentului utilizat la colectarea insectelor, metodelor de etalare a fluturilor și gândacilor, modelului de structurare a materialului entomologic, fotografii cu colecții. El este destinat cercetătorilor din domeniul entomologiei, zoologiei și ecologiei, profesorilor, studenților și masteranzilor cu specializare în entomologie, zoologie, ecologie și silvicultură, precum și amatorilor de natură. 

Ghidul poate fi consultat la Biblioteca Științifică „A. Lupan”, str. Academiei, 5, mun. Chişinău. 

Citare: Bușmachiu G., Enciu E., Bacal S., Țugulea C., Grozdeva S., Mihailov I., Calestru L. Metode de cercetare a colembolelor și insectelor: Ghid metodologic. Chişinău: [S. n.], 2023 (Căpăţînă - Print). 74 p. ISBN 978-9975-3644-1-6. https://doi.org/10.53937/9789975364416

 

Bușmachiu Galina

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: