Arhiva pentru cuvântul-cheie: Zoologie

20.11.2022
Ședința Consiliului Științific al Institutului de Zoologie din 11 noiembrie 2022 a fost una deosebit de solemnă, deși a avut pe ordinea de zi examinarea şi aprobarea rapoartelor ştiinţifice privind implementarea proiectelor pentru anul 2022. Elementul festiv l-a constituit înmânarea diplomelor de onoare ale Academiei de Științe a Moldovei mai multor cercetători ai Institutului de Zoologie: Dr. Olesea Gliga, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie; Dr. Cristina Țugulea, cercetător științific superior în Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereşciaghin...
31.10.2022
Institutul de Zoologie a participat la Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, ediția a XX-a, care a avut loc la 26-28 octombrie 2022 în Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Salonul este tradițional organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Catalogul salonului poate fi accesat la adresa https://proinvent.utcluj.ro/img/catalogs/2022.pdf. Toate lucrările prezentate de Institutul de Zoologie au fost distinse cu medalii de aur: CREPIS Oleg, BULAT Dumitru, ZUBCOV Elena, BULAT Denis, USATÎI Marin, CEBANU Aureliu. Instalație mobilă pentru...
27.10.2022
Vineri, 11 noiembrie 2022, ora 10.00, pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil la specialitatea 165.02. Zoologie din cadrul Institutului de Zoologie. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui Roman Croitor, cu tema „Deer from late Miocene to Pleistocene of the western Paleartic: systematics, phylogeny, and evolution”/ „Cerbii din Miocenul târziu – Pleistocenul Palearticului de vest: sistematica, filogenia şi evoluţia”, specialitatea 165.02. Zoologie. Consultanți ştiinţifici: - Ion Toderaş, doctor...