Relații naționale și internaționale

ACORDURI DE COLABORARE

a Institutului de Zoologie cu instituții de cercetare din alte țări

(în vigoare la 1 august 2020)

 

România

 1. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie, Moldova, și Institutul de Biologie București, România (semnat: 28.03.2019, durata 5 ani, cu prelungire automată pe 5 ani).
 2. Acord de colaborare între Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. (semnat: 12.10.2017, valabil: 02.11.2022, prelungire prin acord tacit pe următorii 5 ani).
 3. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Dracea” București (semnat: 23.03.2016, cu prelungire automată pe 5 ani).
 4. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie și Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, România (încheiat: 23.07.2015, cu  prelungire automată pe 5 ani).
 5. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură, Galați (semnat: 18.08.2011, cu prelungire automată pe 5 ani).
 6. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei şi Muzeul Olteniei Craiova – Serviciul de Ştiinţele Naturii, România (semnat: 23.08.2010 pe 5 ani, cu  prelungire automată pe următorii 5 ani).
 7. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie al ASM şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România (semnat: 12.12.2009 pe 5 ani, cu  prelungire automată pe următorii 5 ani).
 8. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie al AŞM şi Institutul de Bioinginerie, Biotehnologie şi Protecţia Mediului – S.C.BIOING S.A. Bucureşti, România (semnat: 02.12.2009 pe 5 ani, cu  prelungire automată pe următorii 5 ani).
 9. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie al AŞM şi Centrul Ştiinţific Aplicativ „INSECT FARM” din România (semnat: 20.11.2009 pe 5 ani,, prelungire automată pe 5 ani).
 10. Convenţie de colaborare între Institutul de Zoologie al AȘM și Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Științele Naturii (semnat: 23.09.2009, durata nedeterminată, colaborare permanentă).

 

 

Belarus

 1. Договор о научном сотрудничестве между Институтом Зоологии Национальной Академии Наук Беларуси и Институтом Зоологии Академии Наук Молдовы (semnat: 20.07.2005, durata 5 ani, cu prelungire automată pe 5 ani, prin acord tacit).

 

Franța

 1. Accord – Cadre de Cooperation entre l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (Versailles, France) et l’Institute de Zoologie de l’Académie des Sciences de Moldavie (Chisinau, République de Moldavie) (semnat: 15 iunie 2018, durata 5 ani)

 

Italia

 1. Research Agreement of Cooperation between the Institute of Zoology (Moldova) and DiSTABiF, Dipartimento di Scienze e Technologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, University of Campania, L. Vanvitelli (Italy) (data semnării – neindicată, durata 5 ani, cu prelungire automata pentru următorii 5 ani).

 

Federaţia Rusă

 1. Соглашение o научном сотрудничестве: Учреждение Российской Академии Наук, Зоологический Институт РАН, Институт Зоологии Академии Наук Молдовы (semnat: 02.01.2012, durata 3 ani, prelungire automată pentru 3 ani).

 

Ucraina

 1. Договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальным научным центром “Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины”, г. Харьков, Украина, и Институтом зоологии, Кишинев, Республика Молдова (semnat: 11.07.2019, durata 5 ani).
 2. Memorandum of Understanding. The I.I.Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine and Institute of Zoology of Academy of Science of Moldova (semnat: 29.09.2017, durata 5 ani (prelungire automată pentru următorii 5 ani)).
 3. Договор о научно-техническом сотрудничестве между Институтом зоологии Академии наук Молдовы и Национальным научным центром «Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича (semnat: 8.01.2014, tеrmen nelimitat).
 4. Договор о научно-техническом сотрудничестве между Институтом зоологии АНМ, Исследовательский центр по пчеловодству (Р. Молдова) и ННЦ «Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича УААН», отдел селекции и репродукции карпатских пчел (Украина) (semnat:18.10.2008, tеrmen nelimitat).
 5. Договор о сотрудничестве между Институтом зоологии Академии наук Республики Молдова и биологическим факультетом Черновицкого госуниверситета iм. Ю. Федьковича Республики Украина (semnat: 24.02.1998, durata neindicată).

 

 

ACORDURI DE COLABORARE 

încheiate de Institutul de Zoologie cu instituții și organizații din Republica Moldova (valabile la 1 august 2020)

 

 1. Acord de Colaborare între Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară  (I.P. CRDV), Secția Parazitologie, și Institutul de Zoologie, Laboratorul de Parazitologie și Helmintologie (semnat: 13.11.2019).
 2. Universitatea de Stat din Moldova. Acord de colaborare cu privire la activitatea comună de formare profesională (semnat: 12.11.2019, durata 5 ani, prelungire prin preaviz în scris cu cel puțin 3 luni înainte de expirare).
 3. Convenție de Parteneriat între IP Institutul de Zoologie și Colegiul de Ecologie din Chișinău (semnat: 20.03.2019, durata 5 ani, reînnoire nu e prevăzută).
 4. Protocol de Parteneriat între Facultatea de Agronomie din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova și Institutul de Zoologie din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (semnat: 12.02.2019, durata 5 ani, reînnoire cu acordul în scris al Părților).
 5. Acord de Parteneriat între Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir” și Institutul de Zoologie (semnat: 2018).
 6. Rezervația științifică “Prutul de Jos”. Acord de colaborare (semnat: 17.04.2018, durata 5 ani, prelungire automată pe 5 ani).
 7. Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău). Convenție de colaborare (semnat: 12.01.2017, durata 5 ani, prelungirea Convenției nu este prevăzută).
 8. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor al AȘM. Acord de colaborare tehnico-științifică (semnat: 09.11.2016, prelungire prin preavizare cu 3 luni înainte de expirare).
 9. Rezervația “Codrii”. Contract Nr.10/10-C (semnat: 12.07.2016, durata 5 ani, prelungire automată pe 5 ani).
 10. Acord de cooperare științifico-practică între Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei și Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) (semnat: 11.02.2016, durata 5 ani, prelungire automată pe 5 ani).
 11. Acord de colaborare între Laboratorul de Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei și Școala Primară nr.12 “A. Popovici” din mun. Chişinău (semnat: 20.04.2016).
 12. EURAXESS Service Network Center of International Projects ASM. Declaration of Commitment by the Members of the EURAXESS Service Network. (Declarația de Angajament a membrilor Rețelei de Servicii EURAXESS) (semnat: 10.08.2015).
 13. Acord de colaborare între Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei și Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei (semnat: 09.03.2015, durata 5 ani, prelungire automată pe 5 ani).
 14. ООО “Акватир” Приднестровье, пгт. Ново-Тираспольский. Дополнительное Соглашение №2 к Соглашению о сотрудничестве и совместной деятельности № 01 от 01.12.2008 (semnat: 20.06.2014, durata 10 ani).
 15. Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM. Acord de utilizare în comun a utilajului (semnat: 04.05.2010, durata 5 ani, prelungire automată pe 5 ani).