Contracte științifice

2023

 1. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 05/05-02 „Testarea preparatului cu efect insecticid Biocid”. Beneficiar: SC Diolsem SRL. Persoana responsabilă: Bușmachiu G.
 2. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 2 din 06.04.2023 „Valorificarea sustenabilă a diversității faunei de interes cinegetic, ca patrimoniu național regenerabil, bazată pe rezultatele științifice și inovare, în scopul gestionării durabile a resurselor cinegetice din ecosistemele agrare”. Beneficiar: AO Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Persoana responsabilă: Savin A.
 3. Contract privind achiziția serviciilor de laborator Nr. 31/S de determinare а conținutului calitativ și cantitativ al macro-  și microelementelor în preparatele microbiene. Beneficiar: Universitatea Tehnică a Moldovei. Persoana responsabilă: Zubcov E.

2022

 1. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 01/22-CȘ din 10.02.2022. Tema  „Valorificarea sustenabilă a diversității faunei de interes cinegetic, ca patrimoniu național, bazată pe rezultatele cercetărilor științifice și inovare, pentru asigurarea protecției eficiente și folosirii raționale a resurselor regnului animal”. Beneficiar: Asociația Obștească Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Persoana responsabilă: Savin A.
 2. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 02/22-CȘ din 06.06.2022. Tema „Studiu de cercetare și testare a repelentului Pure-de-fence asupra speciilor de țânțari hematofagi”.  Beneficiar: ”MEZHTRANS MOLDOVA” SRL. Persoana responsabilă: Bușmachiu G.
 3. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 03/22-CȘ din 14.06.2022. Tema „Expertizarea stării ecologice a heleșteielor și elaborarea propunerilor pentru redresarea situației pentru creșterea peștelui”. Beneficiar: Întreprinderea Piscicolă „GHIDRIN” SA. Persoana responsabilă: Zubcov E.
 4. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 04/22-CȘ din 13.06.2022. Tema „Studiu de cercetare a insectelor saprofage și xilofage din arboretul aflat în curs de uscare al Rezervației Plaiul Fagului”. Beneficiar: Rezervația Plaiul  Fagului. Persoana responsabilă: Bușmachiu G.
 5. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 05/22-CȘ din 05.07.2022. Tema: ”Evaluarea stării ecologice și elaborarea propunerilor științifice pentru ameliorarea  situației ecologice a lacului Valea Morilor”. Beneficiar: ÎM Agenția Spațiile Verzi. Persoana responsabilă: Zubcov E.
 6. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 08/22-CȘ din 18.10.2022. Tema ”Evaluarea stării ecologice în zona crescătoriei de pești în viviere plasate în partea inferioară a lacului de acumulare Costești-Stânca”.  Beneficiar: SRL Fisher Max. Persoana responsabilă: Zubcov E.
 7. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 09/22-CȘ din 24.10.2022. Tema ”Evaluarea calității apei din izvoarele AGSV mun. Chișinău”. Beneficiar: ÎM Agenția Spațiile Verzi. Persoana responsabilă: Zubcov E.
 8. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 10/22-CȘ (25) din 24.10.2022. Tema ”Determinarea metalelor grele și microelementelor în probele biologice”. Beneficiar: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. Persoana responsabilă: Zubcov E.
 9. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 11/22-CȘ din 31.10.2022. Tema „Studiu de amplasament pentru obiectivul Centrala electrică eoliană Cahul”. Beneficiar: Î.S.C. „Energo Continent” SRL. Persoana responsabilă: Nistreanu V.
 10. Contract de cercetare-dezvoltare Nr. 12/22-CȘ din 01.11.2022. Tema ”Testarea „in vitro” a gradului de toxicitate a compuşilor organici coordinativi (COC) sintetizaţi în cadrul proiectului PS „Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii”. Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova. Persoana responsabilă: Toderaș I.

2021

 1. Contractul Nr. 01/21-CȘ din 10.02.2021. Tema „Valorificarea sustenabilă a diversității faunei de interes cinegetic, ca patrimoniu național, bazată pe rezultatele cercetărilor științifice și inovare, pentru asigurarea protecției eficiente și folosirii raționale a resurselor regnului animal”. Beneficiar: Asociația Obștească Societatea Vănătorilor și Pescarilor din Republica Moldova.  Responsabil: Savin A.
 2. Contractul Nr. 02/21-CȘ din 01.03.2021. Tema „Studiu de impact avifaună, lilieci și insecte pentru obiectivul Centrala electrică eoliană Vulcănești”. Beneficiar: Î.S.C. „Energo Continent” S.R.L. Responsabil:  Nistreanu V.
 3. Contractul Nr. IFSP /TS-19/C-12/C.2.1.8-2.6./1Loc/IP din 30.07.2020 (01.08.2020-31.03.2021). Tema „Evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață din bazinul fluviului Nistru   în cadrul proiectului "Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”,  finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare  SDC Ref. No. 81035398, 7F-08870.01.01;ADA Ref. No. 8332-00/2015.   Beneficiar: Agenția Apele Moldovei. Responsabil:  Zubcov E.
 4. Contractul Nr. 03/21-CȘ din 21.07.2021. Tema „Studiu de diversitate a animalelor terestre în sectorul Ceucari-Gratiești”. Beneficiar: "Lagmar Impex" SRL . Responsabil: Nistreanu V.
 5. Contractul Nr. 04/21-CȘ din 21.07.2021. Tema „Testarea „în vitro” a gradului de toxicitate a compuşilor organici coordinativi (COC) sintetizaţi în cadrul Laboratorului de Cercetări Ştiinţifice (LCŞ) al USM „Materiale avansate în Biofarmaceutică şi Tehnică”, identificarea substanţelor cu proprietăţi performante cu diverse tipuri de activitate biologică”. Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova. Responsabil:  Toderaș I.
 6. Contractul Nr. 05/21-CȘ din 24.09.2021. Tema „Determinarea metalelor grele și microelementelor în probele biologice”. Beneficiar: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie. Responsabil: Zubcov E. 
 7. Contractul Nr. 06/21-CȘ din 27.09.2021. Tema „Studiul componenței fizico-chimice a apelor uzate și stării nămolului activ la Stația de Epurare Căușeni”. Beneficiar: SRL ”Metiolis”. Responsabil:  Zubcov E. 

2020

 1. Contractul  Nr. 01/20-CŞ. Tema „Componenţa specifică a ihtiofaunei heleşteului Sadâc şi elaborarea măsurilor de creştere a productivităţii piscicole”. Beneficiar: ÎI „Marin Alexandru”.  Responsabil: Usatîi M. 
 2. Contract științific nr. 03/20–CȘ. Tema ”Valorificarea sustenabilă a diversității faunei de interes vânătoresc ca patrimoniu național bazate pe rezultatele științifice și inovare pentru asigurarea protecției eficiente și folosirii raționale a resurselor regnului animal”. Beneficiar: Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova. Responsabil: Savin A.
 3. Contractul nr. 04/20-CȘ. Tema „Determinarea stării populațiilor de melci și elaborarea recomandărilor privind colectarea lor din raioanele de Centru si de Nord ale Republicii Moldova” , Beneficiar: SRL Union Trade. Responsabil: Andreev N. 
 4. Contractul nr. 05/20-CȘ. Tema „Expertizarea stării ecologice a heleșteielor și elaborarea propunerilor pentru redresarea situației pentru creșterea peștelui”. Beneficiar: SRL Ghidrin, Fălești. Responsabil: Zubcov E. 
 5. Contractul  IFSP/TS-19/C-12/C.2.1.8-2.6/Loc/IP. Tema: ”Evaluarea stării corpurilor de apă de suprafață din bazinul fluviului Nistru”   în cadrul proiectului "Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova",  finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare  SDC pentru perioada 01 august 2020- 30 martie 2021. Responsabil: Zubcov E.

2019

 1. Contract ştiinţific nr. 01/19-CŞ din 28.01.2019 cu SRL Neostil. Determinarea influenței substanței Melpool QAC– algicid, substanța activă hidroxpropil de amoniu, asupra dezvoltării algelor albastre și verzi. Responsabil: Zubcov E.
 2. Contract științific nr. 02/19-CŞ din 04.02.2019 cu Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova. Valorificarea sustenabilă a diversității faunei de interes vânătoresc ca patrimoniu național bazate pe rezultatele științifice și inovare pentru asigurarea protecției eficiente și folosirii raționale a resurselor regnului animal.  Responsabil: Savin A.
 3. Contract științific nr. 03/19-CŞ din 22.02.2019 cu Cheton-Grup SRL. Studiul rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și raioanele adiacente. Responsabil: Nistreanu V.
 4. Contract ştiinţific nr. 04/19-CŞ din 22.02.2019 cu Universitatea de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Franța. Testarea în hrana albinelor a suplimentelor nutritive îmbogățite cu substanțe biologic active ale unor compuși organici coordinativi. Responsabil: Toderaş I.
 5. Contract ştiinţific nr. 05/19-CŞ din 01.03.2019 cu SRL Darurile Basarabiei. Componența specifică a ihtiofaunei heleșteielor Darurile Basarabiei și elaborarea măsurilor de creștere a productivității piscicole. Responsabil: Dermenji P.
 6. Contract ştiinţific nr. 06/19-CŞ din 21.03.2019 cu pers. fiz. Boris Filipenco. Determinarea stării ecologice a heleșteielor piscicole arendate (Lupușor Oleg) din raionul Glodeni, evaluarea stării hidrochimice și hidrobiologice (bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton). Responsabil: Zubcov E.
 7. Contract ştiinţific nr. 07/19-CŞ din 01.04.2019 cu Universitatea de Stat din Moldova. Testarea ”in vitro” a gradului de toxicitate a compușilor organici coordinativi (COC) sintetizați în cadrul laboratorului de Cercetări Științifice al USM ”Materiale avansate în Biofarmaceutică și Tehnică”. Responsabil: Toderaş I. (conducător).
 8. Contract ştiinţific nr. 08/19-CŞ din 02.05.2019 cu GȚ Scutaru Gheorghe. Componența specifică a ihtiofaunei heleșteului Javgur și elaborarea măsurilor de creștere a productivității piscicole. Responsabil: Dermenji P.
 9. Contract ştiinţific nr. 09/19-CŞ din 06.06.2019  cu ÎS Centrul de stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Efectuarea investigațiilor de omologare a produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanților și recepționarea rezultatelor acestora Nemathorin 10G. Responsabil: Rusu Ş.
 10. Contract ştiinţific nr. 010/19-CŞ din 06.06.2019   cu ÎS Centrul de stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Efectuarea investigațiilor de omologare a produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanților și recepționarea rezultatelor acestora Clariva, FS. Responsabil: Rusu Ş.
 11. Contract științific nr. 13/19-CŞ din 29.08.2019 cu Quatro Service SRL. Studiul rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și testarea unor preparate noi cu efect rodenticid. Responsabil: Nistreanu V.