Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară

 • FotoFoto
FotoFoto

 

Şeful laboratorului: Elena Roșcov, doctor în științe biologice

Adresa: str. Academiei, 1, Chişinău, Republica Moldova

Telefon: (+37322) 242-009

E-mail: [email protected]

 

Curriculum Vitae

 

 

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante

     În anul 2007, în cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei a fost fondat Centrul de Biologie Generală şi Moleculară, crearea acestuia fiind determinată de tendințele moderne în dezvoltarea științelor biologice. D-nul academician Ion Toderaș a consolidat colectivul de cercetare și a fondat primul laborator de biologie moleculară din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei împreună cu cofondatorii Alexandru Movilă - doctor în științe biologice și Munteanu Natalia - doctor în științe biologice. Laboratorul „Centrul de Biologie Generală și Moleculară” a fost condus de Lidia Toderaș, doctor habilitat în științe biologice.

Foto Foto Foto

     Crearea Centrului a oferit posibilitatea de a fi elaborate, ajustate şi implementate metodele performante ale biologiei moleculare în studiile fundamentale ale evoluţiei, sistematicii, zoogeografiei şi biogeochimiei ecofiziologice a animalelor din ecosistemele naturale şi antropizate, fără de care sunt imposibile cercetările moderne şi deschiderea de noi frontiere în domeniul Biologiei Generale şi Zoologiei. În plan aplicativ cercetările au fost orientate spre elaborarea căilor de redresare a stării ecologice în ecosistemele acvatice şi terestre atât prin conservarea, protecţia şi valorificarea zoodiversităţii cu potenţial biotehnologic, cât şi prin descifrarea ciclurilor evolutive şi diagnosticarea genetico-moleculară a infecţiilor provocate de speciile de animale autohtone şi invazive. Crearea Centrului de Biologie Generală şi Moleculară a constituit încununarea eforturilor de dezvoltare a unui Centru de elită în domeniul Biologiei Generale şi Moleculare a Animalelor, care a oferit facilități deosebite pentru cooperări cu instituțiile din ţară şi străinătate în domeniul aplicării metodelor performante ale biologiei moleculare pentru studiul filogeniei, zoogeografiei, sistematicii şi diversității genofondului lumii animale din spațiul hidrostatic „Prut – Dunăre – Marea Neagră - Nistru”.
     În anul 2011 Centrul de Biologie Generală și Moleculară a fost reorganizat în Centrul cu Utilizatori Multipli „Biologie Generală și Moleculară”, condus de academicianul Ion Toderaș. Centrul includea Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară (șef de laborator – Lidia Toderaș, doctor habilitat în științe biologice) și Laboratorul Parazitologie și Helmintologie (șef de laborator – Rusu Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător). În anul 2012 conducerea Laboratorului Sistematică și Filogenie Moleculară a fost preluată de Tatiana Șuleșco, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător.
     În anul 2014 academicianul Ion Toderaș a fondat Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice din cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei având ca cofondatori pe Elena Zubcov, membru corespondent al AȘM, profesor cercetător, doctor habilitat în științe biologice și Laurenția Ungureanu, profesor cercetător, doctor habilitat în științe biologice.
     

     Actualmente, în cadrul Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice sunt incluse două laboratoare și un grup de cercetare: 

 • Laboratorul Sistematică şi Filogenie Moleculară - șef de laborator Roșcov Elena, doctor în științe biologice; 
 • Laboratorul Parazitologie și Helmintologie - șef de laborator Rusu Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător;
 • Grupul Apicultură - șef de grup Cebotari Valentina, doctor în științe biologice.

     Laboratorul Sistematică şi Filogenie Moleculară este un centru de cercetări în domeniul zoologiei, hidrobiologiei, ihtiologiei, entomologiei, parazitologiei, geneticii și biologiei moleculare.
      

      Structura organizatorică a laboratorului:

 1. grupul de cercetare „Controlul biologic al speciilor dăunătoare”.
 2. grupul de cercetare „Artropode hematofage”.
 3. grupul de cercetare „Modelarea și simularea matematică a proceselor funcționale ale populațiilor de Ixodidae”.
 4. grupul de cercetare „Sinteza, testarea și selectarea COC cu proprietăți utile pentru acvacultură și apicultură”.
 5. grupul de cercetare „Strategii de reproducere ale speciilor de pești în condiții de instabilitate a factorilor naturali și antropici”.

    Direcţia de cercetări fundamentale: invaziile biologice şi impactul lor asupra diversităţii, structurii şi funcţionării ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova.
     

      Direcţii de cercetări aplicative:

 • studiul diversității coleopterelor în condiții de instabilitate a factorilor naturali și antropici și dezvoltarea unor procedee de control al unor specii de insecte dăunătoare din Republica Moldova;
 • cercetări ample privind distribuția spațială și structura genetică a populațiilor insectelor de importanță economică majoră;
 • cercetări multidisciplinare privind starea actuală a diversității artropodelor hematofage, cuantificarea rolului lor ecologic, epidemiologic și socio-economic cu implicații adverse asupra biosecurității Republicii Moldova provocate și de modificările climatice;
 • evaluarea calităţii mediului ambiant având ca specie-sensor albina meliferă (Apis mellifera) - polinizatorul principal în Republica Moldova;
 • evaluarea consecinţelor reacţiilor adaptive ale cenozelor de animale la schimbările climatice şi biotopice. 

    Scopul major al Laboratorului Sistematică şi Filogenie Moleculară constă în efectuarea cercetărilor în domeniul taxonomiei integrative a lumii animale, bazate pe integrarea abordărilor multiple în vederea îmbunătățirii nivelului de inventariere și cartare eficientă a biodiversității și elaborării metodelor de control al speciilor periculoase, invazive și dăunătoare.
 

Potențial logistic

Foto

Secvențiator (Applied Biosystem, 3500)

Foto

Amplificator PCR

Foto

            Boxă pentru izolarea ADN, ARN   

     
Foto Foto Foto
Nișă microbiologică ESCO Clasa II Tipul A2 Boxă pentru adăugarea ADN/ARN în mixul PCR Boxă pentru prepararea mixului PCR

 

PROIECTE ÎN DERULARE:

 • 20.80009.7007.12 „Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic”- DIVZOO, 2019-2023, conducător – acad. Toderaş Ion. 
 • EntoMol „Training the new generation of entomologists in DNA-based molecular methods – international network”, finanțat de Programul Eurasia a Centrului Norvegian pentru Cooperarea Internațională în Educație (SIU) (Proiect CPEA-LT-2016/10140), 2017-2021, coordonator Republica Moldova - dr. Munteanu-Molotievskiy Natalia. 
   

PROIECTE FINALIZATE:

Proiecte naționale:

 • 11.817.08.13F „Invaziile biologice şi impactul lor asupra diversității, structurii şi funcționării ecosistemelor naturale şi antropizate din Republica Moldova”. 2011-2014. conducător - acad. Ion Toderaş.
 • IPMD-GROW „Fortificarea capacităților Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în domeniul IPM prin conexiune la Infrastructura de Cercetare Europeană” (RM-UE Contract de Grant Nr. 2014/ 346-992). 2015-2016. conducător - acad. Ion Toderaş. 
 • 15.817.02.12F „Diversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova”. 2015-2019. conducător - acad. Ion Toderaş. 
 • RESINFRA „Modernizarea infrastructurii Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în domeniul biobankingului și barcodării genetice a biodiversității”. 2017-2018. conducător - acad. Ion Toderaş.

Proiecte internaționale:

 • Biodiversitatea hifomicetelor şi microsporidiilor (Acarina, Ixodidae), caracteristica patogenă şi răspândirea pe teritoriul Rusiei şi Republicii Moldova”, finanţat din fondul CSSDT şi Fondul Cercetărilor Fundamentale din Rusia. 2008. conducător - acad. Ion Toderaş.
 • 08.820.08.03 RF „Interrelațiile componentelor sistemului paseriforme-căpușe ixodide și rolul lor în formarea focarelor infecțiilor naturale din regiunile de Nord-Vest ale Rusiei și Republicii Moldova”, 2008-2009,  conducător - acad. Ion Toderaş. 
 • „Caracteristica moleculară a ciupercilor entomopatogene şi rolul lor în controlul biologic al căpuşelor ixodide”, finanţat din fondul CSSDT şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării (BMBF) al Germaniei. 2010. conducător - acad. Ion Toderaş.
 • BMBF/MDA 10/001 „Coxiella burnetii and Borrelia burqdorferi sensu lato in ticks from Moldova and Germany” German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 2010-2012, conducător - dr. Movilă Alexandru. 
 • MIS ETC 1150 Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a biodiversităţii r. Prut. 2012-2015. conducător – acad. Ion Toderaş.
 • „Building of the national and regional network for study of alien species using DNA technologies as a great tool removing the taxonomic impediment”, under The Global Taxonomy Initiative Training Courses in Developing Countries, țări aplicante, Republica Belarus și Republica Moldova, 2018, co-aplicant din Republica Moldova, expert invitat – dr. Anna Moldovan. 
 • STCU/A/6233 „Elaborarea și aplicarea procedeelor agroecologice în gestionarea durabilă a insectelor dăunătoare pentru producerea tomatelor sănătoase”, 2017-2019,  conducător - acad. Ion Toderaş. 

Participarea în proiecte internaționale:

 • AUF. Bureau Europe centrale et orientale - Ecole doctorale Cluj, Chisinau, Liege, 2015-2016, coordonator Republica Moldova - acad. Ion Toderaș, participant - cercetător șt., Moldovan Anna. 

Granturi individuale: 

 • Rufford Small Grant „Beetle communities and their conservation in steppe areas of Republic of Moldova”, 2015-2016, conducător - cercetător șt., Anna Moldovan. 
 • DAAD scholarship for research in Germany, Hamburg, BNITM, 2013, conducător - cercetător șt. Alexandr Morozov.

La data de 01.08.2022

Foto

Toderaș Ion

Titluri: Doctor habilitat, Profesor universitar, Doctor „Magne cum Laude”, Academician, Titlul onorific „Om Emerit”, Membru de onoare al Academiei Române, Director Onorific al Institutului de Zoologie. 

Funcție: șef al Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice, cercetător științific principal

Domenii de cercetare: zoologie, hidrobiologie, ecologie funcţională.

Direcții de cercetare: este fondatorul şcolii Biogeochimia ecofiziologică, fundamentând noi principii în cuantificarea funcţionării populaţiilor de animale poichiloterme în ecosistemele acvatice şi cele terestre.

E-mail: [email protected]

 
Foto

Gulea Aurelian

Titluri: Doctor habilitat, Profesor universitar, Doctor „Magne cum Laude”, Academician, Titlul onorific „Om Emerit”, Membru de onoare al Academiei Române

Funcție: cercetător ştiințific principal

Domenii de cercetare: chimie coordinativă, chimie biofarmaceutică, biochimie

Direcții de cercetare: stereochimia combinaţiilor coordinative şi mecanisme de schimb inter- şi intramolecular ale elementelor 3d şi p şi utilizarea lor în medicină, zootehnie şi biotehnologie

E-mail: [email protected]

 
Foto

Roșcov Elena

Titluri: doctor în științe biologice

Funcție: șef al Laboratorului Sistematică și Filogenie Moleculară, cercetător științific coordonator

Domenii de cercetare: zoologie, hidrobiologie, ecologie

Direcții de cercetare: testarea și identificarea compușilor organici coordinativi cu proprietăți antimicrobiene programate pentru interesele apiculturii.

E-mail: [email protected]

 
Foto

Munteanu-Molotievskiy Natalia

Titluri: doctor în științe biologice

Funcție: cercetător ştiințific coordonator

Domenii de cercetare: sistematică și filogenie moleculară, genetică moleculară, entomologie, microbiologie, biotehnologie.

Direcții de cercetare: diversitatea, ecologia și importanța coleopterelor din suprafamilia Curculionoidea; conservarea biodiversității în condițiile unui presing antropic sporit asupra ecosistemelor; filogenia moleculară a organismelor; controlul biologic al insectelor dăunătoare

E-mail: [email protected]

 
Foto

Zubcov Natalia

Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător

Funcție: cercetător ştiințific coordonator

Domenii de cercetare: hidrobiologie, ihtiologie, ecotoxicologie

Direcții de cercetare: rolul și  importanța microelementelor în ontogeneza și dezvoltarea organismelor

E-mail: [email protected]

 
Foto

Rusu Vadim

Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar universitar

Funcție: cercetător ştiințific superior

Domenii de cercetare: zoologie, parazitologie, hidrobiologie, ecologie funcţională.

Direcții de cercetare: diversitatea, monitoringul şi valorificarea durabilă a lumii animale.

E-mail: [email protected]

 
Foto

Moldovan Anna

Titluri: doctor în științe biologice

Funcție: cercetător ştiințific superior

Domenii de cercetare: sistematică și filogenie moleculară, genetică moleculară, entomologie, microbiologie, biotehnologie.

Direcții de cercetare: studiul biodiversității cu aplicarea metodelor molecular-genetice; elucidarea relațiilor filogenetice ale organismelor vii utilizând metode molecular-genetice; studiul variabilității și structurii genetice a populațiilor, evidențierea proceselor microevolutive; izolarea, identificarea și caracterizarea comunităților de microorganisme asociate artropodelor; dezvoltarea noilor agenți de control biologic al organismelor dăunătoare

E-mail: [email protected]

 
Foto

Garbuz Olga

Titluri: doctor în științe biologice

Funcție: cercetător ştiințific superior

Domenii de cercetare: biochimie

Direcții de cercetare: biotestarea și estimarea proprietăților anticancer și antioxidante ale compușilor bioactivi asupra liniilor de celule; testarea și evaluarea toxicității compușilor bioactivi in vitro și in vivo

E-mail: [email protected] 

 
Foto

Gliga Olesea

Titluri: doctor în științe biologice

Funcție: cercetător ştiințific superior

Domenii de cercetare: apicultură

Direcții de cercetare: monitorizarea nivelului de oligoelemente la albine pe parcursul anului în corelare cu analiza polenului, în contextul modificării factorilor climatici

E-mail: [email protected]

 
Foto

Railean Nadejda

Funcție: cercetător ştiințific 

Domenii de cercetare: zoologie

Direcții de cercetare: diversitatea şi ecologia funcţională a animalelor acvatice; modele regresionale de dependenţă a masei corpului de dimensiunile lineare ale moluştelor; evaluarea indicilor sintetici populaţionali pentru descifrarea rolului funcţional al populaţiilor moluştelor bivalve în ciclurile biogeochimice ale fosforului din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova.

E-mail: [email protected]
 

 
Foto

Morozov Alexandr

Funcție: cercetător științific 

Domenii de cercetare: genetică moleculară, zoologie

Direcții de cercetare: determinarea diversității speciilor de căpușe ce se hrănesc pe corpul păsărilor; stabilirea speciilor de păsări care sunt gazde pentru stadiile preimago ale căpușelor; determinarea microorganismelor patogene transmisibile de către căpușe; analiza semnificației potențiale epidemiologice ale căpușelor ixodide colectate de pe păsări

E-mail: [email protected]

 
Foto

Marta Anatolie

Funcție: cercetător științific stagiar

Domenii de cercetare: zoologie, citogenetică, biologia reproducerii

Direcții de cercetare: studiul procesului de gametogeneză la diverse complexe clonale de pești de origine hibridă, utilizând metode de citogenetică (imunofluorescență, hibridizarea fluorescentă in situ (FISH); elaborarea și aplicarea markerilor citogenetici specifici, utilizând datele obținute în urma secvențierii întregului genom

E-mail: [email protected]

 
Foto

Istrati Sorina

Funcție: cercetător științific stagiar

Domenii de cercetare: sistematică și filogenie moleculară, genetică moleculară

Direcții de cercetare: identificarea speciilor cu utilizarea metodelor ADN barcoding, analiza structurii genetice a populaților, studiul proceselor microevolutive

E-mail: [email protected]

 
Foto

Rusu Viorelia

Funcție: cercetător științific stagiar

Domenii de cercetare: parazitologie

Direcții de cercetare: stabilirea diversității faunei parazitare și a particularităților bioevolutive a speciilor parazitare din clasele Cestoda, Palaeacanthocephala, Secernentea la fazanii din diverse biotopuri naturale şi antropizate în contextul modificării factorilor climatici

E-mail: [email protected]

 
Foto

Gostev Igor

Funcție: cercetător științific stagiar

Domenii de cercetare: microbiologie, virusologie

Direcții de cercetare: epidemiologie și toxicologie

E-mail: [email protected]

 
Foto

Doni Ecaterina

Funcție: cercetător științific stagiar

Domenii de cercetare: sistematică și filogenie moleculară, microbiologie

Direcții de cercetare: controlul biologic al speciilor dăunătoare de insecte, identificarea și izolarea microorganismelor entomopatogene din corpul insectelor dăunătoare la culturile de interes economic

E-mail: [email protected]

 
Foto

Gheorghița Cristina

Funcție: cercetător științific stagiar

Domenii de cercetare: hidrobiologie, algologie

Direcții de cercetare: cultivarea algelor, determinarea lor până la specie, analiza morfo-culturală și biochimică și depunerea algelor în colecția IZ

E-mail: [email protected]

 
Foto

Moldovan Svetlana

Funcție: tehnician superior

E-mail: [email protected]

 
 

Ursu Ion

Funcție: tehnician

 

 
 

 

 
 

 

 • A fost inventariată și descrisă componența complexelor de insecte în ecosistemele naturale și antropizate din Republica Moldova, stabilită vulnerabilitatea unor specii relevante în habitatele fragmentate, identificate particularitățile adaptive în condiții de instabilitate a factorilor de mediu.
 • În premieră a fost studiată detaliat fauna flebotomilor, culicidelor și culicoidelor, stabilită prezența zoonozelor vectoriale și elaborate hărțile de distribuție a speciilor hematofage în Republica Moldova. 
 • Au fost identificați reprezentanții complexului Anopheles maculipennis şi Culex pipiens, stabilită componenţa faunistică a speciilor de Culicidae şi constatate, în rezultatul analizei fenotopice şi genotipice, formele autogene şi neautogene de Culex pipiens pipiens, ceea ce este foarte important pentru Baza Europeană de date. 
 • În Catalogul Național „Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- şi fitohelminţilor din fauna sălbatică a Republicii Moldova” au fost incluse 35 specii de țânțari din familia Culicidae, 14 specii de simulide, 3 specii de flebotomi și 22 specii de căpușe ixodide.
 • A fost actualizată diversitatea specifică a ixodidelor și descrisă fenologia speciilor relevante, izolate și identificate microorganismele asociate ale unor dăunători periculoși.
 • Au fost acceptate şi depuse în Banca de Gene a Centrului Naţional de Informaţie Biotehnologică (SUA) 16 secvenţe lineare de ADN pentru 3 specii de căpuşe ixodide – vectori ai bolilor emergente,  3 specii de Babezia, 2 specii de Rickettsia şi Anaplasma.
 • În premieră, pe teritoriul Republicii Moldova, în populația de căpușe Ixodes ricinus a fost pusă în evidență prezența agentului patogen la om și animale Babesia venatorium, care provoacă maladia babezioză.
 • În cadrul laboratorului au fost ajustate metodele de supraveghere a insectelor hematofage și căpușelor ca potențiali vectori ai unor boli emergente la om și animale.
 • Au fost obținute secvențele genei COI, cu utilizarea primerilor universali LepF1/LepR1, care codifică subunitatea I a citocrom oxidazei c mitocondriale (secvență ADN barcod), pentru 77 exemplare de coleoptere cu dimensiuni mici și mijlocii ale corpului. Secvențele obținute au fost depozitate în baza de date internațională Barcode of Life Data System (BOLD) (www.boldsystems.org).
 • A fost caracterizată structura genetică a populațiilor speciei Tatianaerhynchites aequatus (L.) (Coleoptera: Rhynchitidae) și a populațiilor speciei Eusomus ovulum Germ. (Coleoptera: Curculionidae), dăunători semnificativi ai culturilor agricole, horticole și plantelor medicinale.
 • Au fost caracterizate comunitățile bacteriene din microflora speciilor de dăunători Byctiscus betulae L., Tatianaerhynchites aequatus (L.) (Coleoptera: Rhynchitidae), Sciaphobus squalidus (Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae). În rezultatul cercetărilor efectuate au fost izolate trei tulpini de Bacillus thuringiensis fiind obținute 2 brevete de invenție (MD 4196 și MD 4304). Din corpul lepidopterelor Helicoverpa armigera (Hubner) și Spodoptera exigua (Hubner) au fost izolate 22 tulpini din genul Bacillus. Este investigată susceptibilitatea unor specii de insecte dăunătoare la infecția cu aceste tulpini bacteriene.
 • În rezultatul cercetărilor efectuate, utilizând metode clasice și molecular-genetice, în microflora speciilor de dăunători Sitona lineatus L., Hypera postica (Gyll.) și Protapion apricans (Hbst.) (Coleoptera: Curculionidae) au fost identificate 55 tulpini fungice ce aparţin la 23 specii şi 3 încrengături (Ascomycota, Basidiomycota şi Mucormycota), dintre care 8 tulpini reprezintă fitopatogeni iar 19 tulpini sunt agenți potențiali de control biologic.
 • Pentru prima dată în microflora dăunătorilor Sitona lineatus L. și Hypera postica (Gyll.) au fost identificate speciile de fungi Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill., Beauveria spp., Isaria fumosorosea (Wize) A.H.S. Br. & G.Sm. și Isaria sp. cu potenţial în controlul biologic al acestor insecte. A fost obținut un brevet de invenție (MD 4560). Studiile ce urmează vor elucida proprietățile insecticide ale tulpinilor izolate aplicate contra dăunătorilor cheie. 
 • Au fost sintetizați, testați și identificați compușii organici coordinativi (COC) cu proprietăți antimicrobiene programate pentru interesele apiculturii.
 • Au fost efectuate cercetări fundamentale privind genotiparea şi cariotiparea indivizilor de zvârlugi colectați din bazinul fluviului Nistru pentru a identifica diversitatea de specii parentale pure și hibrizi.

 

Foto Foto Foto

Brevete de invenţie:

 1. MOLDOVAN, A.; MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, N.; TODERAŞ, I. Tulpină de fungi Вeauveria bassiana – bioinsecticid pentru combaterea coleopterelor curculionide. Brevet nr. 4560, BOPI, nr.4, 2018.
 2. TODERAŞ, I.; GULEA A.; GUDUMAC, V.; ROŞCOV, E.; GARBUZ, O. Metodă de apreciere a toxicităţii substanţelor chimice. Institutul de Zoologie. Brevet nr. 1279, BOPI, nr. 8, 2018.
 3. MUNTEANU, N.; TODERAŞ, I.; MOLDOVAN, A.; MALEVANCIUC, N.; TODERAŞ, L.; BACAL, S.; RAILEAN, N. Tulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki – bioinsecticid pentru combaterea lepidopterelor din genul Lymantria. Brevet nr. 4304, BOPI, nr. 9, 2014.
 4. TODERAŞ, I.; MOVILĂ, A.; CAPROȘ, N.; ISTRATI, V.; TODERAȘ, L. Metodă de identificare a secvențelor polimorfe 4a/4b ale genei sintetazei endoteliale a oxidului nitric. Brevet nr. 0005. BOPI, 31.12.2013.
 5. MUNTEANU, N.; MOLDOVAN, A.; MALEVANCIUC, N.; TODERAŞ, L.; RAILEAN, N. Tulpina Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki – insecticid biologic pentru combaterea coleopterelor curculionide. Brevet nr. 4916, BOPI, nr. 2, 2013. 
 6. TODERAŞ, I.; MOVILĂ, A.; MUNTEANU, N.; CHIROȘCA, V.; RAILEAN, N. Metodă de extragere a acidului dezoxiribonucleic din artropode. Brevet nr. 0180., BOPI, nr. 3, 2008. 
 7. TODERAŞ, I.; RUDIC, V., SILITRARI, E.; SILITRARI, A.; ARCAN, E. Procedeu de cultivare a infuzorilor Paramecium caudatum. Brevet nr. 3170., BOPI, nr. 10, 2006.

Participări la expoziții și saloane de inventică:

1.    Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie, 2020 (online).
•    Diplomă și Medalie de Aur. Moldovan A., Munteanu-Molotievskiy N., Toderaş I. Tulpină de fungi Вeauveria bassiana CNMN-FE-01 – bioinsecticid pentru combaterea coleopterelor curculionide. 
2.    EUROINVENT. European Exhibition of Creativity and Innovation, ediția a XII-a, 21-23 mai, 2020, Iași, România (online).
•    Diploma of Gold Medal and Certificate of Attendance. Gulea A., Gudumac V., Toderaş I., Garbuz O., Graur V., Roşcov E., Ţapcov V. New inhibitor of proliferation of human promyelocytic leukemia cells HL-60 with increased solubility in water. 
3.    Expoziția Internațională de Inventică „INVENTICA 2020”, 29-31 iulie, 2020, Iași, Romania,
•    Medal and Diploma of Achievement. Gulea A., Gudumac V., Toderaş I., Garbuz O, Graur V., Roşcov E., Ţapcov V. New inhibitor of proliferation of human promyelocytic leukemia cells HL-60 with increased solubility in water. 
4.    Salonul international de inventii și inovatii. Timisoara.
•    Diploma și Medalie de Argint. Poster. Rusnac R., Cebotari D., Fuior A., Haouas M., Marrot J., Balan G., Garbuz O., Humelnicu I., Floquet S., Gulea A. Sinteza și caracterizarea noilor compuși de coordonare a metalelor de tranziție pentru aplicații in biologie. 
5.    Expoziția Internațională de Inventică „INVENTICA 2019”, Ediția a 23-a, Iași, România, 26-28 iunie, 2019.
•    Diplomă de Excelență și Medalie. Moldovan A., Toderaş I., Munteanu-Molotievskiy N. Strains of Bacillus thuringiensis and Beauveria bassiana as bioinsecticides against pest insects.
6.    Salon internațional de invenții, Geneva, 13 aprilie, 2018.
•    Diplomă și Medalie de Argint. Fuior A., Sabastien F., Emmanuel C., Garbuz O., Țapcov V., Gulea A. 
•    Diploma and Gold Medal. Istrati D., Țapcov V., Garbuz O., Gudumac V., Gropa S., Gulea A. Inhibiteur de la proliferation de cellules de cancer avec un large champ d ҆action. 
7.    A 46th International Exhibition of Inventions Geneva, Romanian association for nonconventional technologies, April 11-15, 2018.
•    Special award for the invention. Istrati D., Țapcov V., Garbuz O., Gudumac V., Gropa S., Gulea A. Inhibitor of cancer cells proliferation with wide range of action. 
8.    ICE-USV Innovation and Creative Education International Fair – second edition, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, 7-9 iunie 2018.
•    Diplomă și Medalie de Aur; Diploma și Medalia Euroinvent. Moldovan A., Munteanu-Molotievskiy N., Toderaş I. Strain of Beauveria bassiana fungi as a bioinsecticide against weevils.
9.    Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” Chișinău, Republica Moldova, 25-28 noiembrie, 2015.
•    Diplomă și Medalie de Bronz, Munteanu N., Toderaș I., Moldovan A., Malevanciuc N., Toderaș L., Bacal S., Railean N. Tulpini de bacterii Bacillus thuringiensis - bioinsecticide pentru combaterea coleopterelor și lepidopterelor.
10.    Belgian and International Trade Fair for Technological Inovation „Eureka”, Bruxelles, Belgia, 19-21 noiembrie, 2015.
•    Diplomă și Medalie de Aur; Diplomă și Premiu, Award of the National Authority for Scientific Research and Inovation, Romania. Toderaș I., Molotievskiy Munteanu N., Moldovan A., Sasanelli N., Demirbag Z., Bacal S., Railean N. Bacillus thuringiensis - bioinsecticide against coleopteran and lepidopteran pests.
11.    40th International Invention Show, 11th Invention and Prototype Show and Student bussiness plan competition „Budi Uzor Inova”, Croatia, 5-7 noiembrie 2015.
•    Diplomă și Medalie de Aur, i-ENVEX Gold Medal AWARD. Toderaș I., Munteanu N., Moldovan A., Malevanciuc N., Toderaș L., Bacal S., Railean N. Bacillus thuringiensis strains of bacteria – a bioinsecticide for combating coleopteran and lepidopteran pests.
12.    The International Fair of Inventions, Scientific Research and New Technologies „INVENTICA”, 5-8 octombrie, 2011, Bucharest, Romania.
•    Diplomă şi Medalie de aur. Toderaş I., Rudic V., Gulea A., Bogdan V., Gudumac V. New systemic agents for apiculture.

Cărți:

 1. MOLDOVAN, A.; MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, N.;TODERAȘ, I. Fungii entomopatogeni. Chişinău: S. n., 2022 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"), 151 p.  ISBN 978-5-88554-161-9. https://doi.org/10.53937/9785885541619

Articole în reviste cu factor de impact: 

 1. DEDUKH, D.; MAJTÁNOVÁ, Z.; MARTA, A.; PŠENIČKA, M.; KOTUSZ, J.; KLÍMA, J.; ... & JANKO, K. Parthenogenesis as a solution to hybrid sterility: the mechanistic basis of meiotic distortions in clonal and sterile hybrids. Genetics. 2020, Aug; 215(4), pp. 975–987.  PMCID: PMC7404241. https://doi.org/10.1534/genetics.119.302988 (IF : 3,564). 
 2. MARTA, A.; DEDUKH, D.; BARTOS, O.; MAJTANOVA, Z.; & JANKO, K. Cytogenetic Characterization of Seven Novel satDNA Markers in Two Species of Spined Loaches (Cobitis) and Their Clonal Hybrids. Genes. 2020, nr. 11(6), 617. pp. 1-16. https://doi.org/10.3390/genes11060617. (IF : 3,759) 
 3. MOROZOV, A.; TISCHENKOV, A.; PROKA, A.; SILAGHI, A.; TODERAS, I.; MOVILA. A.; POPPERT, S. Prevalence of tick-borne pathogens in ticks from migratory birds in Republic of Moldova. Parasites & Vectors, 7(Suppl 1): 2014, p.4. doi:10.1186/1756-3305-7-S1-P4 (IF : 3,031).
 4. MUNTEANU (MOLOTIEVSKIY), N.V.; MITKOVETS, P.V.; MITINA, G.V.; MOVILA, A.; TOKAREV, Y.S.; LECLERQUEC, A. Prevalence of Beauveria pseudobassiana among entomopathogenic fungi isolated from the hard tick, Ixodes ricinus. Ticks and Tick-borne Diseases 5, 2014, p. 641-648. doi:org/10.1016/j.ttbdis (IF : 3,35).
 5. MORARESCU, O.; GRINCO, M.; KULCIŢKI, V.; BARBA, A.; GARBUZ, O.; GUDUMAC, V.; GULEA, A.; UNGUR, N. A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives. Synthetic Communications. Taylor & Francis. 2020/9/17, pp. 1-11. https://doi.org/10.1080/00397911.2020.1821225. (IF : 1.8).
 6. MARTA, A.; KAMENSHCHIK, N.; TODERAS, I. Change of strategy or always overlooked? Third recent record of the beardless tadpole goby Benthophiloides brauneri from an inland location far from the coast. Journal of Fish Biology. 2018, vol. 93/1, pp. 128-131. https://doi.org/10.1111/jfb.13671 (IF : 2,038).
 7. MOVILA, A.; MOROZOV, A.; SITNICOVA, N. Genetic polymorphism of 12S rRNA gene among Dermacentor reticulates Fabricius ticks in the Chernobyl Nuclear Power Plant Exclusion Zone. J Parasitol. 2013, Feb, nr. 99(1):40-3. doi: 10.1645/GE-3225.1.
 8. MOVILA, A.; DERIABINA, T.; MOROZOV, A.; SITNICOVA, N.; TODERAS, I.; USPENSKAIA, I.; ALEKHNOVICI, A. Abundance of adult ticks (Acari: Ixodidae) in the Chernobyl nuclear power plant exclusion zone. J Parasitol. 2012, Aug, nr. 98(4):883-4. doi: 10.1645/GE-3131.1.
 9. FULGA, N.; TODERASH, I.; BULAT, DM.; BULAT, DEN.; RAILYAN, N. Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Pond of the Moldavian Regional Power Plant). Russian Journal of Biological Invasions, 2019, vol. 10, nr. 1, pp. 74–78. ISSN 2075-1117 (IF : 0,59).
 10. MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, N.; MOLDOVAN, A.; BACAL, S.; TODERAS I. Beetle population structure at the crossroads of biogeographic regions in Eastern Europe: The case of Tatianaerhynchites aequatus (Coleoptera: Rhynchitidae). North-Western Journal of Zoology. 2016, nr. 12(1), pp. 166-177. eISSN: 1843-5629 (IF : 0,869).
 11. MUNTEANU, N.; DANISMAZOGLU, M.; MOLDOVAN, A.; TODERAS, I.; NALCACIOGLU, R.; DEMIRBAG, Z. The first study on bacterial flora of pest beetles Sciaphobus squalidus, Tatianaerhynchites aequatus and Byctiscus betulae in the Republic of Moldova. Biologia. 2014, vol. 69, nr. 5, pp. 681-690. ISSN: 0006-3088 (print version). doi: 10.2478/s11756-014-0351-2. (IF : 0,728). 

Articole în alte reviste editate în străinătate:

 1. FULGA, N.; UNGUREANU, L.; TODERAS, I.; MARTA, A.; BULAT, D.; BULAT, D.;  RAILEAN, N. Biological and morfo-phisiological characteristics of bighead Goby Ponticola kessleri females (GUNTER,1861) from  the lower Dniester. Journal of wetlands biodiversitaty Buharest. 2020. ISSN 2247-0506.ISSN-L 2247-0506.
 2. ФУЛГА, Н.; УНГУРЯНУ, Л.; ТОДЕРАШ, И.; БУЛАТ, Д. Репродуктивная характеристика самок рыбы-иглы Syngnathus abaster (Syngnathidae) Нижнего Днестра. Научный Журнал Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019, nr. 6(63), с. 20-25. ISSN 2411- 6467.
 3. ФУЛГА, Н.И.; ТОДЕРАШ, И.К.; БУЛАТ, Дм.Е.; БУЛАТ, Ден.Е. Морфо-функциональная  характеристика гонад бычка-круглякеа Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) нижнего Днестра в период нереста. Евразийский научный журнал. 2020, nr. 2(71), c. 22-28. ISSN 2411-6467 DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.3.71 .
 4. BULAT, D.; BULAT, D.; TODERAȘ, I.; USATÎI, M.; ZUBCOV, E.; UNGUREANU, L.; FULGA, N. Fenomenul bioinvaziei în ihtiofauna Republicii Moldova. Revista Columna. 2018, nr. 7, p. 69-81. ISSN 2285 – 4878.
 5. ФУЛГА, Н.И.; ТОДЕРАШ, И.К.; БУЛАТ, Д.Е.; БУЛАТ, Д.Е.; РАЙЛЯН, Н.К. Морфофункциональная характеристика гонад солнечного окуня в условия Кучурганского водохранилища-охладителя Молдавской ГРЭС. Российский журнал биологических инвазий, 2018, nr. 4, c. 1996-1499. С.94-100.ISSN. 
 6. MOLDOVAN, A.; TODERAS, I.; LECLERQUE, A.; MUNTEANU MOLOTIEVSKIY, N. Isolation and identification of fungal community of alfalfa pest weevils (Coleoptera: Curculionidae) in the Republic of Moldova.  IOBC-WPRS Bulletin. 2017, vol. 129, pp. 70-73. ISBN 978-92-9067-314-9. 
 7. GULEA А. P.; TODERAS I. K.; GUDUMAC V. S.; TAPCOV V. I.; GARBUZ О. S.; ROSCOV E. V.; SARDARI V.V.; TAGADIUC O.C. Anticancer and toxicity activities of new synthesized compound. Международный научно-исследовательский журнал. 2017, nr. 12(66) Часть 4, c.107-110. ISSN 2303-9868, doi: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.66.042
 8. MUNTEANU, N.; BACAL, S.; MOLDOVAN, A.; MALEVANCIUC, N.; TODERAS, I. Beetle Communities of Alfalfa (Medicago sativa L.) in the Republic of Moldova.  APCBEE Procedia. 2014, nr. 8, pp. 21-26. ISSN: 2212-6708. doi:10.1016/j.apcbee.2014.01.074.2.

Articole în reviste din țară:

 1. MOLDOVAN, A. Controlul biologic al coleopterelor curculionoide (Coleoptera, Curculionoidea): probleme, realizări și perspective. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, vol. 337, nr. 1, pp.131-142. ISSN 1857-064X.
 2. MOLOTIEVSKIY MUNTEANU, N.; TODERAȘ, I.; IURCU-STRĂISTARU, E.; MOLDOVAN, A.  A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), pp. 7-18. ISSN 1857-064X.
 3. BULAT, D.; TODERAȘ, I.; FULGA, N.; BULAT, D.; CREPIS, O.; ȘAPTEFRAȚI, N.; DADU, A. Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante  și metodele de control numeric. Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”. 2018, nr.1(111), p. 48-55. ISSN 1814-3237.
 4. АНДРЕЕВ, А.В.; КАЗАНЦЕВА, О.И.; СЫРОДОЕВ, Г.Н. Анализ фрагментации и неравномерности распределения природных экосистем в пределах Рамсарского сайта «Нижний Днестр». Universitatea Agrară de Stat din Moldova: Lucrări științifice. 2018, Vl. 52(1), p. 465-471.
 5. TODERAŞ, I.; GULEA, A.; ROŞCOV, E.; GARBUZ, O. Biotestarea și estimarea toxicității compușilor metalooragnice asupra populaţiei de Paramecium caudatum. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2016, nr. 6(96), pp.164-169. ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X. 
 6. TODERAŞ, I.; GULEA, A.; ROŞCOV, E.; GARBUZ, O. Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilității populaţiei de Paramecium caudatum. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp.109-115. ISSN 1857-064X

Lucrări metodico-didactice:

 1. BACAL, S.; COCÎRŢĂ, P.; MUNTEANU (MOLOTIEVSKIY), N. Metode și echipament de colectare a artropodelor. Ghid ştiinţifico-practic. Chișinău, 2014. 88 p. ISBN: 978-9975-62-380-3.