Contracte științifice 2019

 1. Contract ştiinţific nr. 01/19-CŞ din 28.01.2019 cu SRL Neostil. Determinarea influenței substanței Melpool QAC– algicid, substanța activă hidroxpropil de amoniu, asupra dezvoltării algelor albastre și verzi. Responsabil: Zubcov E.
 2. Contract științific nr. 02/19-CŞ din 04.02.2019 cu Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova. Valorificarea sustenabilă a diversității faunei de interes vânătoresc ca patrimoniu național bazate pe rezultatele științifice și inovare pentru asigurarea protecției eficiente și folosirii raționale a resurselor regnului animal.  Responsabil: Savin A.
 3. Contract științific nr. 03/19-CŞ din 22.02.2019 cu Cheton-Grup SRL. Studiul rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și raioanele adiacente. Responsabil: Nistreanu V.
 4. Contract ştiinţific nr. 04/19-CŞ din 22.02.2019 cu Universitatea de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Franța. Testarea în hrana albinelor a suplimentelor nutritive îmbogățite cu substanțe biologic active ale unor compuși organici coordinativi. Responsabil: Toderaş I.
 5. Contract ştiinţific nr. 05/19-CŞ din 01.03.2019 cu SRL Darurile Basarabiei. Componența specifică a ihtiofaunei heleșteielor Darurile Basarabiei și elaborarea măsurilor de creștere a productivității piscicole. Responsabil: Dermenji P.
 6. Contract ştiinţific nr. 06/19-CŞ din 21.03.2019 cu pers. fiz. Boris Filipenco. Determinarea stării ecologice a heleșteielor piscicole arendate (Lupușor Oleg) din raionul Glodeni, evaluarea stării hidrochimice și hidrobiologice (bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton). Responsabil: Zubcov E.
 7. Contract ştiinţific nr. 07/19-CŞ din 01.04.2019 cu Universitatea de Stat din Moldova. Testarea ”in vitro” a gradului de toxicitate a compușilor organici coordinativi (COC) sintetizați în cadrul laboratorului de Cercetări Științifice al USM ”Materiale avansate în Biofarmaceutică și Tehnică”. Responsabil: Toderaş I. (conducător).
 8. Contract ştiinţific nr. 08/19-CŞ din 02.05.2019 cu GȚ Scutaru Gheorghe. Componența specifică a ihtiofaunei heleșteului Javgur și elaborarea măsurilor de creștere a productivității piscicole. Responsabil: Dermenji P.
 9. Contract ştiinţific nr. 09/19-CŞ din 06.06.2019  cu ÎS Centrul de stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Efectuarea investigațiilor de omologare a produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanților și recepționarea rezultatelor acestora Nemathorin 10G. Responsabil: Rusu Ş.
 10. Contract ştiinţific nr. 010/19-CŞ din 06.06.2019   cu ÎS Centrul de stat pentru atestarea și omologarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Efectuarea investigațiilor de omologare a produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanților și recepționarea rezultatelor acestora Clariva, FS. Responsabil: Rusu Ş.
 11. Contract științific nr. 13/19-CŞ din 29.08.2019 cu Quatro Service SRL. Studiul rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și testarea unor preparate noi cu efect rodenticid. Responsabil: Nistreanu V.