Laboratorul Parazitologie și Helmintologie

parazitologie

Şeful laboratorului - Ştefan RUSU, doctor în științe biologice, conf. cerc.

 

Adresa: str. Academiei 1, MD 2028, Chişinău

Telefon: (373-22) 737-511

Fax: (373-22) 739-809

E-mail: [email protected]

Curriculum Vitae

 

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante

În Republica Moldova primele cercetări, în domeniul parazitologiei, au fost iniţiate în anii 1957-1958 în cadrul Filialei Moldoveneşti al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. de către doctorii în ştiinţe biologice Şumilo Raisa şi Andreico Olga, iar în calitate de laboranţi activau Dementieva Sofia şi Pinciuc Lidia. Acest grup de specialişti efectuau cercetări în cadrul Laboratorului de Zoologie a Nevertebratelor al Institutului de Zoologie, care era condus de către profesorul universitar Iakov Prinţ. Dna doctor Şumilo Raisa a iniţiat cercetări în stabilirea nivelului de infestare cu ecto- şi endoparaziţii la păsările domestice şi sălbatice, iar dna doctor Andreico Olga – cu endo- şi ectoparaziţi la rozătoare.

Laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie a fost fondat în anul 1961 de către Academicianul Alexei Spassky - fondatorul şcolii parazitologice, helmintologice şi fitonematologice, reputat om de ştiintă, specialist în domeniul morfologiei, ecologiei şi sistematicii cestodelor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiintei şi tehnicii, laureat al Premiului Prezidiului Academiei de Ştiinte a U.R.S.S. K. I. Skreabin, membru de Onoare al Asociaţiei helmintologilor din Rusia, membru al Asociaţiei parazitologilor din Ucraina, România şi Europa, cetăţean de Onoare al or. Lukoianov, regiunea Nijnii Novgorod, Rusia. A inventariat sute de genuri şi familii de cestode cunoscute şi, ca rezultat, peste 1000 de specii au primit noi diagnostice taxonomice. Concomitent au fost sinonimizate circa 200 familii şi subfamilii de nematode şi cestode descrise anterior incorect, zeci de ordine şi chiar clase artificial separate.

Rezultatele investigaţiilor parazitologice complexe (coprologice, biochimice, hematologice, imunologice ş.a.), au permis de a ajusta şi a perfecta metodele de profilaxie şi combatere a parazitozelor la animale şi plante. S-au efectuat studii privitor la structura arialelor paraziţilor în funcţie de migrarea gazdelor (Spassky A., Spassky Lidia, Şumilo Raisa, Andreico Olga, Nesterov P., Uspensky Inga, Luncaşu M., Melnic Maria, Erhan D., Rusu Ş., Chihai O., Melnic Galina, Moşu A.).

 Fondatorul şcolii fitonematologice din Republica Moldova este profesorul universitar Petru Nesterov, a cărui carieră ştiinţifică a fost iniţiată în anul 1962 în cadrul laboratorului de Parazitologie al Institutului de Zoologie, sub conducerea academicianului Alexei Spassky şi a profesorului universitar din or. Moscova Alexandru Paramonov.

În Republica Moldova, prin metoda analizelor totale fitonematologice, au fost cercetate nematodele din rizosfera sistemului radicular al plantelor de sfecla-de-zahăr, sfecla-de-masă şi furajeră (Nesterov P., Glovaţkaia M., Coroliciuc V.), solanaceelor, curcubitacee, alliaceelor (Dementieva S., Nesterov P., Cojocaru Gh., Ghebre M., Liseţkaia L., Melnic M.); livezilor de măr şi piersic, plantaţiilor de coacăză, mălin, căpşun (Nesterov P., Liseţkaia L., Cojocaru Gh., Batâr A., Stegarescu O., Zarudneva M., Coev G., Poiras L., Bivol A., Iurcu-Străistaru E.); de flori decorative (garofiţe, lalele, gladiole) (Batâr A., Coev G., Cojocaru Gh., Nesterov P.); culturi tehnice (Dementieva S.), furajere (rapiţă de toamnă) (Bivol A., Melnic M., Iurcu-Străistaru E., Poiras L.), graminee (grâu de toamnă) (Nesterov P., Dementieva S., Lizogubova L.); porumbul (Nesterov P., Lizogubova L.); floarea soarelui (Nesterov P.); principalelor plante aromatice (levănţica, minta, salvia, trandafirul roşu de Crimeia, măcieşul, stângenelul-de-livadă) (Liseţkaia L., Batâr A., Coev G.); viţei-de-vie (Stegarescu O., Nesterov P., Polinkovschii A., Poiras L.); plantelor lemnoase silvicole (Nesterov P., Liseţkaia L., Melnic M., Batâr A., Cojocaru Gh., Cozlovschii N., Poiras L.).

Actualmente în laborator activează 15 angajaţi dintre care: un doctor habilitat, 9 doctori în ştiinţă, 4 cercetători ştiinţifici şi un tehnician superior. Şeful laboratorului – Ştefan Rusu, doctor în biologie, conferenţiar cercetător.

sef

Ştefan RUSU, şef de laborator, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. Direcţiile de cercetare: diagnosticarea parazitozelor la animalele domestice, sălbatice şi de companie; determinarea relaţiilor dintre nivelul infestării cu paraziţi şi statutul morfofuncţional, productiv şi curativ la bovine cu diferit tip de stresreactivitate; elaborarea procedeelor inovative de combatere şi profilaxie a parazitozelor la animale din fauna cinegetică.

E-mail: [email protected]

Curriculum Vitae

 

 
p2

Dumitru ERHAN, cercetător ştiinţific principal, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător. Direcţiile de cercetare: stabilirea diversităţii faunei parazitare la animalele domestice, sălbatice şi de companie în biotopurile naturale şi agrocenoze în dependenţă de vârsta animalelor, specie, tehnologii de întreţinere; stabilirea impactului mono-, poliinvaziilor şi remediilor antiparazitare asupra indicilor morfofiziologici şi productivi în organismul-gazdă; elaborarea măsurilor de profilaxie şi tratament a maladiilor parazitare la diverse specii de animale.

E-mail: [email protected]

 
p3

Oleg CHIHAI, cercetător ştiinţific coordonator, doctor în biologie. Direcţiile de cercetare: studiul diversităţii structural-funcţionale a complexelor parazitare la rozătoarele sălbatice şi mamiferele răpitoare din ecosistemele naturale şi antropizate, în contextul fortificării securităţii ecologice şi epidemiologice.

E-mail: [email protected]

   
Maria Zamornea

Maria ZAMORNEA, cercetător ştiinţific superior, doctor în biologie. Direcţiile de cercetare: determinarea diversităţii faunei ectoparazitare la păsările domestice şi sălbatice; stabilirea modificărilor indicilor morfofiziologici şi productivi la păsările mono-, poliparazitate şi după tratamentul antiparazitar; perfectarea metodelor de tratament şi profilaxie a maladiilor parazitare.

E-mail: [email protected]

   
 

Galina MELNIC, cercetător ştiinţific superior, doctor în biologie. Direcţiile de cercetare: determinarea nivelului modificărilor biochimice la animale mono- și poliparazitate până și după tratamentul antiparazitar.

E-mail: [email protected]

   
Maria Melnic Maria MELNIC, cercetător ştiinţific superior, doctor în biologie. Direcţiile de cercetare: determinarea diversităţii faunei fitonematodelor la plantele legumicole; elaborarea şi perfectarea metodelor de tratament şi profilaxie.
   
Alexei Bivol

Alexei BIVOL, cercetător ştiinţific superior, doctor în biologie, conferenţiar cercetător. Direcţiile de cercetare: determinarea diversităţii faunei fitonematodelor la plantele legumicole (tomate, ardei) şi tehnice (rapiţă), elaborarea şi perfectarea metodelor de profilaxie şi tratament.

E-mail: [email protected]

   
Elena Iurcu Straistaru

Elena IURCU-STRAISTARU, cercetător ştiinţific superior, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar. Direcţiile de cercetare: determinarea diversităţii faunei fitonematodelor la plante din cenoze naturale şi antropizate; elaborarea şi perfectarea metodelor de tratament.

E-mail: [email protected]

   
Elena Gherasim

Elena GHERASIM, cercetător ştiinţific superior, doctor în ştiinţe biologice. Direcţiile de cercetare: Stabilirea diversității faunei helmintice (clasele: Cestodae, Trematodae, Secernentea şi Palaeacanthocephalae) a amfibienilor din familia Ranidae şi Bufonidae în condiții de instabilitate a factorilor naturali și antropici ai Republicii Moldova.

E-mail: [email protected]

   
Olesea Gliga

Olesea GLIGA, cercetător ştiinţific superior, doctor în ştiinţe biologice. Direcţiile de cercetare: determinarea diversităţii faunei fitonematodelor la plantele legumicole; elaborarea şi perfectarea metodelor de tratament şi profilaxie.

E-mail: [email protected]

   
Ion Gologan

Ion GOLOGAN, cercetător ştiinţific, doctorand. Direcţiile de cercetare: Stabilirea diversităţii faunei helmintice a speciilor alogene de peşti în condiţiile Republicii Moldova.

E-mail: [email protected]

 

 1. S-a studiat diversitatea faunei parazitare la animalele domestice și sălbatice în dependență de tehnologia de întreținere;
 2. Pentru prima dată a fost revelat nivelul de infestare cu paraziţi la bovine, în raport cu tipul de stresoreactivitate;
 3. Au fost obţinute date noi privind statusul terapeutic antiparazitar, morfo-funcţional la bovinele infestate în formă de mono- și poliinvazii, în dependenţă de tipul de stresoreactivitate şi evaluaţi indicii cantitativi şi calitativi, mai importanţi, ai produselor animaliere obţinute de la bovinele stresoreactive şi stresorezistente;
 4. S-a descifrat mecanismul influenţei agenților parazitari (mono- și mixtinvazii) asupra organismului gazdă la bovine;
 5. S-a studiat impactul agenților parazitari (mono- și mixtinvazii) și remediilor antiparazitare asupra statusului hematologic, biochimic și imun la bovine;
 6. S-a studiat eficacitatea antiparazitară a diverselor scheme de tratament a bovinelor infestate în formă de mono- și poliinvazii cu preparate de origine chimică;
 7. S-au elaborat procedee noi de alimentare complementară și deparazitare a speciilor de animale din fauna cinegetică;
 8. S-au elaborat, testat şi implementat remedii noi, de origine vegetală, în combaterea ectoparazitozelor la păsări;
 9. S-a elaborat un concept nou de evaluare a helmintofaunei, cu evidențierea caracteristicii taxonomice, habituale, evolutive, ierarhice și epidemiologice, cu stabilirea tipologiei endoparazitismului și cu specificarea apartenenței nozologice;
 10. Pentru prima dată au fost supuse analizei genetico-moleculare chisturile hidatice prelevate de la gazdele intermediare (om, porcine, bovine, ovine) din Republica Moldova. În rezultatul cercetărilor interdisciplinare au fost identificate genotipurile Echinococcus granulosus sensu stricto G1,G3 și E. canadensis G6, G7, evaluat potențialul epidemiologic și stabilită importanța zoonotică a acestora;
 11. Au fost elaborate şi implementate procedee noi de producere a momelelor pentru chimioterapia antiparazitară în vederea diminuării incidenței parazitozelor la carnivorele sălbatice;
 12. S-au elaborat metode noi de profilaxie a imunodeficiențelor, de ordin parazitar, la bovine;
 13. S-a studiat fauna helmintologică la animale cu mod de viață amfibiont (Amphibia: Ranidae, Bufonidae) din biotopuri naturale și antropizate ale Republicii Moldova, în dependență de factorii intrinseci și extrinseci;
 14. S-a evaluat starea epizootică a biotopurilor acvatice și terestre, cu identificarea speciilor de helminți, care participă la formarea focarelor de maladii comune pentru pești, păsări, mamifere și om;
 15. S-a stabilit importanță faunistică, bioindicatoare și medical-veterinară a amfibienilor din fam. Ranidae și Bufonidae;
 16. S-au elaborat metode biologice noi în combaterea fasciolozei;
 17. S-a evaluat diversitatea paraziților primari (Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci) și secundari (saprofite) la cultura de cartof și elaborate noi procedee inovative de diminuare și combatere a acestora;
 18. S-au efectuat cercetări experimentale, privind infestarea diferitor soiuri de cartof cu specii de nematode parazite din genul Ditylenchus și determinat  gradul de susceptibilitate al acestor soiuri către genul dat;
 19. S-a stabilit eficienţa nematocidă al unor tulpini de microorganisme asupra speciilor de nematode parazite la cultura de cartof;
 20. S-a evidenţiat structura complexelor de fitonematode parazite asociate, spectrul trofic, impactul parazitar cu elaborarea unor măsuri de prevenire şi combatere al acestora la culturile horticole şi tehnice.
 1. Olteanu Gh., Panaitescu I… Erhan D. Poliparazitismul la om, animale, plante şi mediu - “Cereş”. Bucureşti 2001 - 892p.
 2. Erhan D., Pavaliuc P., Rusu Ş. Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni. –Ch.: Tipogr. AŞM, 2007.-224p.
 3. Лункашу М.И, Ерхан Д. К., Русу С.Ф., Заморня М.Н. Пухоеды (insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и западных областей Украины. Chişinău, 2008, Tipograf. AŞM.-376p.
 4. Melnic Maria, Erhan Dumitru, Poiras Larisa. Şcoala fitonematologică în Republica Moldova (în memoria profesorului Petru Nesterov). Chişinău, 2009. -178 p.
 5. Tălămbuţă N., Chihai O. Zooparazitologie. Chişinău, 2009. 258 p.
 6. Talambuţă N., Chihai O. Parazitologia în teste. Chişinău: Tipografia Totex-Lux SRL, 2010. 346 p.
 7. Ion Toderaş, Mihail Vladimirov; Zaharia Neculiseanu ş.a. Lumea animală a Moldovei Compartimentul „Nevertebrate” Monografie, Vol I „Nevertebrate” .- Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2007. -195 p.
 8. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Pavaliuc Petru. Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova, 2005, p.18.
 9. Luncaşu Mihai, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Zamornea Maria. Insectele hematofage (Hippoboscidae) şi bovicole la animalele domestice şi căile de combatere: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova, 2005, p. 22
 10. Тодераш, И.К., Павалюк, П.П., Ерхан, Д.К., Русу, С.Ф., Чеботарь, В.Ф. Пчелиные продукты –источник здоровья. Пчеловодство вчера и сегодня. Кишинэу, 2014. 448 с. ISBN 978-9975-53-415-4.
 11. Melnic, M.; Toderaş, I.; Erhan, D.; Rusu, Ş.; Onofraş, L.; Todiraş, V. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului. Recomandări practice. Chişinău: î.e.p. Ştiinţa, 2014. 40 p.
 12. Melnic, M.; Rusu, Ş.; Erhan, D.; Onofraş, L.; Todiraş, V.; Lungu, A. Nematode Ditylenchus destructor and possibilities of its biological control. 2nd International Conference on Microbial Biotechnology. October 9-10, 2014. Chisinau, 2014, 149.
 13. Sasanelli N., Toderas I., Iurcu-Străistaru E, Burtseva S., Bivol A., Rusu S., Erhan D., Byrsa M., Franchi M. In vitro effect of abamectin concentrations and exposure times on the sur vival of syst nematodes. III Internațional Scientific Conference ,,Microbiology and immunology the development outlook in the 21 st Century’’, Abstract book, april 19-20, 2018, Kyiv P. 89.
 14. Sasanelli N., Toderas I., Iurcu-Străistaru E, Rusu, Ș.; Migunova,V.; Konrat, A. Yield Losses caused by plant parasitic nematodes graphical estimation. The materials of International symposium ”Functional ecology of animals”, dedicated to the 70th anniversary from the birth of academician Ion TODERAȘ, 21 september 2018. Chisinau, 2018, p. 319-330. ISBN 978-9975-3159-7-5.
 15. Toderaș I., Iurcu-Străistaru E, Burtseva S., Birsa M., Bivol A., Rusu Ș., Caldari V., Sasaneli N. Stimulation of sugar beet seeds germination by products of streptomycetes metabolism as biotechnological method for to protect against syst – nematodes of genus heterodera. Microbiology and immunology the development outlook in the 21 st Century’’, Abstract book, april 19-20, 2018, Kyiv P. 101- 102.
 16. Rusu, Ș.; Erhan, D.; Savin, A.; Zamormea, M.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Gologan, I.; Chihai, N.; Pruteanu, M.; Anghel, T., Rusu, V. Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științele vieții. 2018, 3 (336), p. 125-130. ISSN 1857-064X.
 17. Gérald, U.; Chihai, O.; Vanessa, B.; Florence, E.; G.;  Erhan, D.; Hotineanu, A.; Lungu, V.; Rusu, S.; Frédéric, G.; Franck, B. Molecular identification of cystic echinococcosis in humans and pigs reveals the presence of both Echinococcus granulosus sensu strict and Echinococcus canadensis G6/G7 in the hyperendemic focus of the Republic of Moldova. J. Parasitology Research. Founded as Zeitschrift für Parasitenkunde Springer. Published online: 21 August 2019. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019. ISSN 0932-0113 Parasitol Res  DOI 10.1007/s00436-019-06432-5. IF 2,067
 18. Toderaş, I.; Rusu, Ş.; Erhan, D.; Savin, A.; Gulea, A.; Sebastian, F.; Zamornea, M.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Gologan, I., Rusu, V. Procedee inovative în profilaxia și combaterea parazitozelor la animalele sălbatice din fauna cinegetică //Revistă a Asociației cultural-științifice ”dimitrie gika – comănești” Columna a Academiei Române. Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2019, nr.8, p. 43-60.
 19. Ерхан, Д.К.; Русу, С.Ф.; Кихай, О.П.; Заморня, М.Н.; Герасим Е.В. Влияние фасциол на показания химического состава мяса и печени у крупного рогатого скота //Международная научно-практическая конференция «Современные эпидемические вызовы в концепции «единое здоровье», 15–17 апреля 2019 года, город Тернополь, Украина. Бюлетень Ветеринарна Біотехнологія. 2019, вып. 34, с. 21-31. ISSN: 2306-9961;
 20. Gherasim, E.; Erhan, D.; Rusu, Ș. Infestarea amfibienilor ecaudați din complexul Pelophylax  esculenta (Amphibia, Anura) cu trematode din familia Diplostomidae din Codrii Centrali ai Republicii Moldova //Materialele Simpozionului Științific Internațional ”45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”, 24-26 octombrie 2019, Chișinău, 2019, p.506-512.
Rezultat Rezultat Rezultat
Rezultat Rezultat Rezultat
Rezultat Rezultat Rezultat

Brevete de invenţie

 1. Covaliov V., Covaliova O., Lalbă V., Rusu Ş., Melnic M. Procedeu de obţinere a lichidului biologic activ. Brevet de invenţie Nr.3306. 2006.
 2. Munteanu A., Luncaşu M. Metodă de profilaxie şi tratament al helmintozelor la cervide. Brevet de invenţie MD Nr.3311 G 2 din 31.05.2007.
 3. Erhan D., Rusu Ş., Chihai O. Procedeu de profilaxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor. Brevet de invenţie MD Nr.3422 G 2 din 30.11.2007.
 4. Luncaşu Mihail, Zamornea Maria. Procedeu de colectare a ectoparaziţilor la păsări. Brevet de invenţie MD Nr.3441 G 2 din 31.12.2007.
 5. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilii, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, Bivol Alexei. Metodă de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini Brevet de invenţie Nr. MD 3674 G 2 din 31.08.2008.
 6. Erhan D., Rusu Ş., Anghel T. Metodă de profilaxie şi tratament al sarcocistozei la bovine. Brevet de invenţie Nr. MD 3832 din 14.08.2008.
 7. Chihai O., Erhan D., Rusu Ş. et.al. Metodă de tratament complex al poliparazitozelor la bovine. Brevet de invenţie Nr.MD 3885 din 26.06.2008.
 8. Rusu Ş., Erhan D., Pavaliuc P., Chihai O. Metodă de profilaxie şi tratament al parazitozelor la bovine. Brevet de invenţie Nr.MD 80 Z din 30.09.2009.
 9. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilii, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria. Metodă de tratament al ectoparazitozei la găini. Brevet de invenţie Nr. MD 92 Z din 31.10. 2009.
 10. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Mascenco Natalia, Cilipic Grigore, Florea Vasilii, Mascenco Natalia. Procedeu de profilaxie şi tratament al ectoparazitozei la gaini. Brevet de invenţie Nr. MD 408 Z 2012.03.31.
 11. Melnic, M.; Rusu, Ş.; Erhan, D.; Onofraş, L.; Todiraş, V.; Slanina, V. Procedeu de tratare a cartofului contra nematodului Ditylenchus destructor. Brevet de invenţie MD 719 Z 2014.08.31.
 12. Toderaş I., Rusu ş., Erhan D., Zamornea M., Savin, A.; Chihai O., Gherasim E., Pruteanu M., Naforniţa N. Procedeu de deparazitare a cervidelor. Brevet de invenţie Nr.1049 Y 2016.06.30.
 13. Toderaş I., Rusu Ș., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Grosu G., Nistreanu V., Gherasim E. Compoziție și procedeu de alimentare și deparazitare a fazanilor. Brevet de invenție. MD 1164 Y 2017.07.31 Nr. deposit: s 2017 0018.
 14. Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Gherasim Elena, Rusu Ştefan. Metodă de profilaxie a fasciolozei la rumegătoare. Brevet de invenție. MD 1231 Y 2018.02.28. Nr. deposit: s 2017 0056.
 15. Toderaș, I.; Melnic, M.; Rusu, Ș.; Erhan, D.; Lungu, A.; Onofraș, L., Todiraș, V.; Slanina, V. Procedeu de tratare biologică a cartofului semincer contra nematodului Ditylenchus destructor. Brevet de invenție. MD 1297 Y 2019.01.31
 16. Toderaș, I.; Rusu, Ș.; Savin, A.; Erhan, D.; Zamornea, M.; Nistreanu, V.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Gologan, I. Procedeu de deparazitare a cervidelor. Brevet de invenție. MD 1303 Y 2019.01.31
 17. Toderaş, I.; Rusu, Ş.; Savin, A.; Erhan, D.; Ciocoi, O.; Zamornea, M., Grosu, G.; Gologan, I. Compoziție și procedeu de alimentare suplimentară și deparazitare a iepurilor de câmp. Brevet de invenție. MD 1350 Y 2019.07.31.
 18. Toderaş, I.; Rusu, Ş.; Erhan, D.; Savin, A.; Ciocoi, O.; Zamornea, M.; Gologan, I.; Grosu, G. Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazatare a mistreților. Buletin oficial de proprietate intelectuală al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova. Hotărâre de acordare a brevetului de invenţie  S 2019 0084.
 19. Toderaş, I.; Moroz, S.; Chihai, O.; Erhan, D.; Rusu, Ş.; Chihai, S.; Nistreanu, V.; Savin, A.; Larion, A.; Melnic, G.; Zamornea, M.; Naforniţă, N.; Anghel, T. Procedeu  de producție a momelelor pentru tratamentul antihelmintic al canidelor sălbatice. Hotărâre de acordare a brevetului de invenţie. S 2018 0113.
 20. Toderaş, I.; Gologan, I.; Rusu, Ş.; Erhan, D.; Bulat, D.; Bulat, D.; Chihai, O.; Zamornea,  M.; Gherasim, E. Compozitie si procedeu de deparazitare şi furajare complimentară a crapului. Cerere de brevet S 2020 0041.

 

Elaborări implementate:

 1. „Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit” se bazează pe cercetări fundamentale privind posibilitatea selecţiei şeptelurilor de bovine rezistente la factorii parazitari cu un potenţial adaptiv, productiv şi curativ sporit şi experimentarea lor în condiţii de producere, ce dă posibilitatea de a obţine, în rezultatul realizării ei, indici economici înalţi în comparaţie cu cei precedenţi.
 2. „Metodă de tratament al ectoparaziţilor la găini” constă în combaterea paraziţilor la diverse specii de păsări, prin folosirea extraselor de origine naturală cu acţiune antiparazitară, care asigură lipsa toxicităţii preparatului asupra organismului-gazdă şi a termenului de întrebuinţare a produselor şi subproduselor după deparazitarea cu aceste preparate.
 3. ”Compoziție pentru alimentarea complementară a cervidelor cu utilizarea brichetelor și procedeu de deparazitare prin intermediul acestora” Elaborarea constă în administrarea la cervide în perioada geroasă de iarnă (decembrie-februarie) a brichetelor, dozate pe cap de animal, ce au la bază componente atractive vital necesare pentru suplinirea dificitului de alimente vitamino-minerale în această perioadă a anului, şi efect antiparazitar şi imunostimulator, conţinând Levamisol 8% - preparat antiparazitar şi imunostimulator si Diclazuril 1% - preparat antiparazitar cu efect coccidiostatic.
 4. ”Măsuri aniparazitare de profilactică şi tratament concomitent cu alimentarea complimentară a fazanilor” constă în efectuarea concomitentă a deparazitării fazanilor (ecto- şi endoparaziţi) şi compensării necesităţilor fiziologice al organismului acestora, în perioada rece a anului şi primavara în perioada prereproductivă, cu vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile, ce dă un efect calitativ nou, şi permite de a asigura supraveţuirea, a spori potenţialul de reproducere al acestora în condiţii naturale, precum şi a diminua riscul de capturare a lor de către prădători.
 5. Procedeu de combatere biologică a fasciolozei la rumegătoare” constă în combaterea biologică a fasciolozei la rumegătoare printr-un grad scăzut de dificultate, lipsa acţiunilor toxice şi imunodepresante a preparatelor de orgine chimică şi cu minimum de cheltuieli realizat prin introducerea speciilor de amfibieni (Rana ridibunda, Rana lessonae, Rana temporaria, Bufo viridis), infestaţi cu trmatode de Haplometra cylindracea în biotopurile favorabile de dezvoltare a tramatodei Fasciola hepatica.
 6. ”Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazitare a iepurelui de câmp” prevede administrarea în perioada geroasă de iarnă (decembrie-februarie) a compoziției menționate dozate pe cap de animal în formă de brichete de 75g/iepure, administrat în două reprize la interval de 14 zile, în hrănitori, suspendate cu sfoară trecută prin orificii la înălțimea de 25-40 cm de la sol. Rezultatul invenţiei constă în aceea că a fost elaborată un procedeu eficace, inofensiv, relativ ieftin şi simplu de deparazitare complexă, acestea asigurând simultan hrănirea suplimentară şi deparazitarea iepurilor de câmp în perioada rece a anului.
 7. ”Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazitare a crapului” conform inventiei, prevede administrarea (în perioada lunilor aprilie - mai), brichete dozate, ce au la bază componente atractive, vital necesare (hrană suplimentară, premix vitamino-mineral complet pentru peşti (crapi), produs pe bază de vitamine, oligoelemente, minerale concentrate asimilabile. Componentele brichetelor au rol de suplinire a dificitului de alimente vitamino-minerale, cu efect antiparazitar complex şi imunostimulator, conţinând Praziquantel, Fenbendazol - preparate antiparazitare şi Levomisol - preparat antiparazitar cu efect imunostimulator.

 

Diplome și medalii de la Expozițiile Naționale și Internaționale:

 1. Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Savin Anatol, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Grosu Gheorghe, Nistreanu Victoria, Gherasim Elena, Rusu Vadim. Process of disinfesting and supplementary feeding of the pheasants. Medalia de aur. The world exhibition on  inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of  March 2018.
 2. Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Savin Anatol, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Grosu Gheorghe, Nistreanu Victoria, Gherasim Elena, Rusu Vadim. Processus de disinfestations et d'alimentation supplementaire des faisans. Medalia de aur. 46E Salon International des Inventions de  Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo. Classe V, p. 192.
 3. Toderaş, I.; Rusu, Ș.; Savin, A.; Erhan, D.; Zamornea, M.; Grosu, G.; Nistreanu, V.; Gherasim, E. Compoziție pentru alimentarea complementară a fazanilor și procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acesteia. Expoziție Internațională Specializată ”infoinvent”, 15-18 noiembrie 2017, Chișinău. Medalia de aur.
 4. Toderaș, I.; Gherasim, E.; Erhan, D.; Rusu, Ș. Procedeu de combatere biologică a fascioloze la rumegătoare. Expoziție Internațională Specializată ”infoinvent”, 15-18 noiembrie 2017, Chișinău. Medalia de bronz.
 5. Toderaş, I.; Rusu, Ș.; Erhan, D.; Zamornea, M.; Savin, A.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Pruteanu, M.; Nafornița, N. Procedures applied for diparasiting and additional alimentation of deer. Medalia de aur. Barcelona, 5th May 2017.
 6. Toderaş, I; Rusu, Şt. Savin, A; Erhan, D; Zamornea, M; Grosu, Gh; Nistreanu, V; Gherasim, E. Compoziţie pentru alimentarea complimentară a fazanilor şi procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acesteia. nr. a 2016 0034. International Trade Fair „ Ideas –Inventions-New Products” 27-30 October Nuremberg Exibition center iENA 2016. Medalia de bronz.
 7. Toderaş I, Rusu, Şt., Erhan Dumitru, Zamornea M., Savin A., Chihai O., Gherasim E., Pruteanu Mihail, Naforniţa Nicolae. Procedeu de deparazitare a cervidelor  și alimentare suplimentară a cervidelor. Medalia de argint. 25-28.11.2015. Chișinău. Infoinvest.
 8. Toderaş Ion, Rusu Ștefan,.Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Savin Anatol, Chihai Oleg, Gherasim Elena, Pruteanu Mihail, Nafornița Nicolai. Procedures applied for diparasiting and additional alimentation of deer. 40th International invention show 11th invention and prototype show and student business plan competition. Croatian Inventors Association Zagreb. Karlovac, Croatia, 05-07 November 2015. Medalia de argint.
 9. Melnic M., Rusu Ş., Erhan D., Onofraş L., Todiraş V. Slanina V. A method for treatment of potato against the Ditylenchus destructor nematode. Euroinvent ”Proceedings of the 6 th Edition of European exhibition of creativity and innovation”. Iași, 24 May, 2014. P.120. Medalia de argint.
 10. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, Bivol Alexei. The methods for prophylaxis and treatment of ectoparazitosis in hens. European Exhibition of Creativity and Innovation. Euroinvent, 12 may 2012, Iaşi – România. Medalia de bronz.
 11. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Chihai Oleg. Procedure of prophylaxis and treatment of cnemidocoptosis of the gallinaceans , legs //Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2011. Warsaw, 5th  of November 20011. Medalia de argint.
 12. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilii, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, BivolAlexei. New anti-parasite remedy of vegetal origin //Diploma International Warsaw Invention Show IWIS 2011. Warsaw, 5th  of November 20011. Medalia de argint.
 13. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, BivolAlexei, Cilipic George //Metode de profilaxie şi tratament al ectoparazitozei la găini. Medalia de Bronz al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Chişinău, 22-25 noiembrie 2011.
 14. Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Chihai Oleg //Procedeu de profilaxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor. Medalia de Aur al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Chişinău, 24-27 noiembrie 2009.
 15. Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Mascenco Natalia, Florea Vasilie, Luncaşu Mihail, Zamornea Maria, BivolAlexei //Metodă de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini. Medalia de Bronz al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Chişinău, 24-27 noiembrie 2009.
 16. Gherasim, E.; Gologan, I., Cebotari, A.; Vatavu, D.; Erhan, D. Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acestea în combaterea biologică a unor helmintoze la animale. Medalia de aur la Expoziția Internațională Specializată ”infoinvent”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019.
 17. Melnic, M.; Rusu, Ș.; Erhan, D.; Onofraș, L.; Todiraș, V.; Slanina, V. Metodă de tratare a cartofului împotriva nematodei Ditylenchus destructor. Medalia de aur la Expoziția Internațională Specializată ”infoinvent”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019.
 18. Toderaș, I.; Erhan, D.; Gherasim, E.; Rusu, Ș. Diploma de excelență oferită de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara.
 19. Toderaș, I.; Erhan, D.; Gherasim, E.; Rusu, Ș. Method of prophylaxis of fasciolosis in ruminants. Medalia de aur la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România.
 20. Toderaș, I.; Melnic, M.; Rusu, Ș.; Erhan, D.; Lungu, A.; Onofraș, L.; Todiraș, V.; Slanina, V.; Gliga, O. Method of biological treatment of seed potatoes against the nematode ditylenchus destructor”. Medalia de argint la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România.
 21. Toderaș, I.; Melnic, M.; Rusu, Ș.; Erhan, D.; Lungu, A.; Onofraș, L.; Todiraș, V.; Slanina, V. Procedeu biologic de tratare a cartofului semincer infestat cu nematodul Ditylenchus destructor. Medalia de argint la Expoziția Internațională Specializată ”infoinvent”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019.
 22. Toderaş, I.; Rusu, Ş.; Savin, A.; Erhan, D.; Cicoi, O.; Zamornea, M.; Grosu, G.; Gologan, I. Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazitare a iepurilor de câmp. Medalia de argint la Expoziția Internațională Specializată ”infoinvent”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019.
 23. Toderaş, I.; Rusu, Ş.; Savin, A.; Erhan, D.; Gulea, A.; Zamornea, M.; Nistreanu, V.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Gologan, I.; Rusu, V. Method for deparasitation of cervids. Medalia de aur. 47E Salon International des Inventions de Geneve, 10-14 avril 2019, Palexpo. Classe V, p. 192.
 24. Toderaş, I.; Rusu, Ş.; Savin, A.; Erhan, D.; Gulea, A.; Zamornea, M.; Nistreanu, V.; Chihai, O.; Gherasim, E.; Gologan, I.; Rusu, V. Method for deparasitation of cervids. Diploma de excelență la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România.

 

Recomandări practice şi de popularizare a rezultatelor ştiinţifice:

 1. Рекомендации по повышению эффективности ведения животноводства (на примере Оргеевского и Котовского р-нов МССР). Кишинев. «Штиинца», 1983, 51 с. (авторы: Фурдуй Ф. И., Бабарэ Г.M., Ерхан Д. К. и др.). 
 2. Diagnosticarea, tratarea şi profilaxia strongiloidozei vitelor mari cornute (recomanări practice). Chişinău, Moldagroinformreclama. 1991, 19 p. (coautor Castraveţ I.Z.).
 3. Recomandări la diagnosticarea şi profilaxia fasciolozei la vitele mari cornute. Chişinău. Moldagroinformreclama, 1992, 17 p. (coautor Castraveţ I.Z.).
 4. Reniţa E., Erhan D., Moscalic R., Corj D., Demcenco B., Spătaru T., Scutari I., Talmazan N., Creţu I. Schema măsurilor veterinare principale de profilaxie, efectuate de serviciu veterinar de Stat contra bolilor infecţioase la animale in gospodăriile colective de fermieri, individuale şi ţărăneşti din Republica Moldova in anul 2003 //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 01.03.2003. –Nr. 5. –2100 exemp.
 5. Reniţa E., Erhan D., Abramov I., Bondari L., Cercel I., Buza V., Corj D. Schema măsurilor de profilaxie şi tratament a unor parazitoze cu extindere pronunţată la animale şi păsări in Republica Moldova (pe anul 2003) //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 02.03.2003. –Nr. 6. –2100 exemp.
 6. Reniţa E., Abramov I., Erhan D. etc. Măsurile sanitare veterinare de profilaxie (prevenire) a bolilor infecţioase la porcine //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 07.03.2003. –Nr.7. –2100 exemp.
 7. Reniţa E., Moscalic R., Tomșa M., Erhan D., Cercel I. etc. Maladiile parazitare la cabaline //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 07.10.2003. –Nr. 8. –2100 exemp.
 8. Erhan D., Talmazan N., Tomșa M., Scutaru I., Starciuc N., Cercel I., Rusu Ș. Tehnologia de creștere și maladiile parazitare și infecțioase la păsări //Buletinul Departamentului Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova – 07.06.2004. –Nr. 9. –2100 exemp.
 9. Selectarea animalelor agricole după tipul de reactivitate – un procedeu efectiv de sporire a capacităţilor adaptive şi productive. Buletin Informativ. Medicină Veterinară. Institutul Naţional de Economie şi Informaţie. Chişinău. 2004, nr.22, 4 p. (coautori: Rusu Ş., Pavaliuc P.).
 10. Erhan D., Rusu Ş., Pavaliuc P. Selectarea animalelor agricole după tipul de reactivitate – un procedeu efectiv de sporire a capacităţilor adaptive şi productive //Buletin Informativ. Institutul Naţional de Economie şi Informaţie. – Chişinău, 2004. – №22. – 4 p.
 11. Erhan D., Rusu Ş., Pavaliuc P. Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit. Indicaţii metodice pentru crescătorii de animale. Chişinău, 2005, 19 p.
 12. Insectele hematofage (Hippoboscidae), rozătoare de păr (Bovicolae) la animalele domestice, metode de profilaxie şi tratament. Indicaţii metodice pentru crescătorii de animale. Chişinău, 2005, 22 p. (coautori: Luncaşu M., Rusu Ş., Zamornea M.).
 13. Epidemiologia salmonelozelor la om și animale. Măsurile de profilaxie și combatere. Indicații metodice. Chișinău. 2005. – 29 p. (coautori: Sliusari V., Guțu A., Obreja Galina, Cojocaru R., Chicu V., Cotelea A., Tomșa M.).
 14. Erhan Dumitru, Chihai Oleg. Evaluarea statutului imun la animalele poliparazitate. Indicaţii metodice. - Chişinău, 2008. – 24 p.
 15. Melnic Maria, Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Rusu Ștefan, Onofraş Leonid, Todiraş Vasile. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului. Recomandări practice. Chișinău, î.e.p. Știința, 2014. – 40 p.