Laboratorul Parazitologie și Helmintologie

parazitologie

Şeful laboratorului - Ştefan RUSU, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător

Adresa: str. Academiei 1, MD 2028, Chişinău

E-mail: [email protected]  [email protected]

Curriculum Vitae

 

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante

În Republica Moldova primele cercetări, în domeniul parazitologiei, au fost iniţiate în anii 1957-1958 în cadrul Filialei Moldoveneşti al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. de către doctorii în ştiinţe biologice Şumilo Raisa şi Andreico Olga, iar în calitate de laboranţi activau Dementieva Sofia şi Pinciuc Lidia. Acest grup de specialişti efectuau cercetări în cadrul Laboratorului de Zoologie a Nevertebratelor al Institutului de Zoologie, care era condus de către profesorul universitar Iakov Prinţ. Dna doctor Şumilo Raisa a iniţiat cercetări în stabilirea nivelului de infestare cu ecto- şi endoparaziţii la păsările domestice şi sălbatice, iar dna doctor Andreico Olga – cu endo- şi ectoparaziţi la rozătoare.

Laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie a fost fondat în anul 1961 de către Academicianul Alexei Spassky - fondatorul şcolii parazitologice, helmintologice şi fitonematologice, reputat om de ştiintă, specialist în domeniul morfologiei, ecologiei şi sistematicii cestodelor, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiintei şi tehnicii, laureat al Premiului Prezidiului Academiei de Ştiinte a U.R.S.S. “K. I. Skreabin“, membru de Onoare al Asociaţiei helmintologilor din Rusia, membru al Asociaţiei parazitologilor din Ucraina, România şi Europa, cetăţean de Onoare al or. Lukoianov, regiunea Nijnii Novgorod, Rusia. A inventariat sute de genuri şi familii de cestode cunoscute şi, ca rezultat, peste 1000 de specii au primit noi diagnostice taxonomice. Concomitent au fost sinonimizate circa 200 familii şi subfamilii de nematode şi cestode descrise anterior incorect, zeci de ordine şi chiar clase artificial separate.

Rezultatele investigaţiilor parazitologice complexe (coprologice, biochimice, hematologice, imunologice ş.a.), au permis de a ajusta şi a perfecta metodele de profilaxie şi combatere a parazitozelor la animale şi plante. S-au efectuat studii privitor la structura arialelor paraziţilor în funcţie de migrarea gazdelor (Spassky A., Spassky Lidia, Şumilo Raisa, Andreico Olga, Nesterov P., Uspensky Inga, Luncaşu M., Melnic Maria, Erhan D., Rusu Ş., Chihai O., Melnic Galina, Moşu A.).

 Fondatorul şcolii fitonematologice din Republica Moldova este profesorul universitar Petru Nesterov, a cărui carieră ştiinţifică a fost iniţiată în anul 1962 în cadrul laboratorului de Parazitologie al Institutului de Zoologie, sub conducerea academicianului Alexei Spassky şi a profesorului universitar din or. Moscova Alexandru Paramonov.

În Republica Moldova, prin metoda analizelor totale fitonematologice, au fost cercetate nematodele din rizosfera sistemului radicular al plantelor de sfecla-de-zahăr, sfecla-de-masă şi furajeră (Nesterov P., Glovaţkaia M., Coroliciuc V.), solanaceelor, curcubitacee, alliaceelor (Dementieva S., Nesterov P., Cojocaru Gh., Ghebre M., Liseţkaia L., Melnic M.); livezilor de măr şi piersic, plantaţiilor de coacăză, mălin, căpşun (Nesterov P., Liseţkaia L., Cojocaru Gh., Batâr A., Stegarescu O., Zarudneva M., Coev G., Poiras L., Bivol A., Iurcu-Străistaru E.); de flori decorative (garofiţe, lalele, gladiole) (Batâr A., Coev G., Cojocaru Gh., Nesterov P.); culturi tehnice (Dementieva S.), furajere (rapiţă de toamnă) (Bivol A., Melnic M., Iurcu-Străistaru E., Poiras L.), graminee (grâu de toamnă) (Nesterov P., Dementieva S., Lizogubova L.); porumbul (Nesterov P., Lizogubova L.); floarea soarelui (Nesterov P.); principalelor plante aromatice (levănţica, minta, salvia, trandafirul roşu de Crimeia, măcieşul, stângenelul-de-livadă) (Liseţkaia L., Batâr A., Coev G.); viţei-de-vie (Stegarescu O., Nesterov P., Polinkovschii A., Poiras L.); plantelor lemnoase silvicole (Nesterov P., Liseţkaia L., Melnic M., Batâr A., Cojocaru Gh., Cozlovschii N., Poiras L.).

 

sef

Nume, prenume, funcție: RUSU Ştefan, şef de laborator

Titluri: doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar cercetător

Direcţii de cercetare: studiul diversităţii structural-funcţionale a complexelor parazitare la animalele domestice, sălbatice şi de companie; determinarea relaţiilor dintre nivelul infestării cu paraziţi şi statutul morfofuncţional, productiv şi curativ la bovine și cervide cu variat tip de stres-reactivitate; elaborarea procedeelor inovative de profilaxie și combatere a parazitozelor la animale domestice și sălbatice din fauna cinegetică

Profil: ORCID  Google Sholar   

E-mail: [email protected]    [email protected]

 

 

 
p2

Nume, prenume, funcție: ERHAN Dumitru, cercetător ştiinţific principal

Titluri: doctor habilitat în biologie, profesor cercetător

Direcţii de cercetare: stabilirea diversităţii faunei parazitare la animalele domestice, sălbatice şi de companie în biotopurile naturale şi agrocenoze în dependenţă de vârsta animalelor, specie, tehnologii de întreţinere; stabilirea impactului mono-, poliinvaziilor şi remediilor antiparazitare asupra indicilor morfofiziologici şi productivi în organismul-gazdă; elaborarea măsurilor de profilaxie şi tratament a maladiilor parazitare la diverse specii de animale.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]   [email protected]

 
Maria Zamornea

Nume, prenume, funcție: ZAMORNEA Maria, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător

Direcţii de cercetare: determinarea diversităţii faunei ectoparazitare la păsările domestice şi sălbatice; stabilirea modificărilor indicilor morfofiziologici şi productivi la păsările mono-, poliparazitate până şi după tratamentul antiparazitar; perfectarea metodelor de tratament şi profilaxie a maladiilor parazitare la păsări.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]  [email protected]

   
p3

Nume, prenume, funcție: CHIHAI Oleg, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător

Direcţii de cercetare: studiul diversităţii structural-funcţionale a complexelor parazitare la rozătoarele sălbatice şi mamiferele răpitoare din ecosistemele naturale şi antropizate, în contextul fortificării securităţii ecologice şi epidemiologice.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]    [email protected]

   
Maria Melnic

Nume, prenume, funcție: MELNIC Maria, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător

Direcţii de cercetare: studiul diversităţii structural-funcţionale a complexelor parazitare la plantele legumicole; elaborarea şi perfectarea metodelor de tratament şi profilaxie.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Elena Iurcu Straistaru

Nume, prenume, funcție: IURCU-STRAISTARU Elena, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar universitar

Direcţii de cercetare: determinarea diversităţii faunei nematodelor la plante din cenoze naturale şi antropizate; elaborarea şi perfectarea metodelor de tratament.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected] [email protected]

   
Alexei Bivol

Nume, prenume, funcție: BIVOL Alexei, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în științe biologice, conferențiar cercetător

Direcţii de cercetare: determinarea diversităţii faunei parazitare la plantele legumicole (tomate, ardei) şi tehnice (rapiţă), elaborarea şi perfectarea metodelor de profilaxie şi tratament.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Olesea Gliga

Nume, prenume, funcție: GLIGA Olesea, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în ştiinţe biologice.

Direcţii de cercetare: determinarea diversităţii faunei parazitare la plantele legumicole; elaborarea şi perfectarea metodelor de tratament şi profilaxie.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Elena Gherasim

Nume, prenume, funcție: GHERASIM Elena, cercetător ştiinţific coordonator

Titluri: doctor în ştiinţe biologice

Direcţii de cercetare: stabilirea diversității faunei parazitare la amfibieni în condiții de instabilitate a factorilor naturali și antropici ai Republicii Moldova.

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]   [email protected]

   
Ion Gologan

Nume, prenume, funcție: GOLOGAN Ion, cercetător ştiinţific superior

Titluri: doctor în ştiinţe biologice

Direcţiile de cercetare: studiul diversităţii structural-funcţionale a faunei helmintice la peşti în condiţiile Republicii Moldova

Profil: ORCID  Google Sholar 

E-mail: [email protected]    [email protected]

 

 

 1. Pentru prima dată, în Republica Moldova, a fost abordată și soluționată o problemă științifico-practică complexă exprimată prin stabilirea componenței parazitofaunei și evaluarea impactului mono- şi poliinvaziilor asupra unor indici morfo-funcţionali, biochimici, productivi și curativi la unele specii de animale domestice și la cele de importanță cinegetică;
 2. În premieră a fost abordată și soluționată o problemă interdisciplinară majoră a domeniului medical veterinar din Republica Moldova, ce a pus în evidență specificitatea paraziților față de organismul gazdă, evidențiate cele mai periculoase zooinvazii pentru om și animale; 
 3. S-a stabilit nivelul infestării, rolul speciilor de importanţă cinegetică în formarea, menţinerea și răspândirea celor mai periculoase zooinvazii la animalele sălbatice, domestice şi la om;
 4. Elaborate, brevetate și implementate metodologii și procedee, înalt eficace în profilaxia și tratamentul parazitozelor la speciile de animale domestice și la cele de importanță cinegetică;
 5. Pentru prima dată a fost elaborat, brevetat și implementat în practică un nou procedeu de apreciere a sensibilităţii cervidelor la factorii de stres, ce ar avea drept scop formarea șeptelurilor de animale cu o rezistență majoră la infestarea cu agenți parazitari și cu o eficacitate terapeutică antiparazitară înaltă;
 6. Relevat nivelului de infestare, apreciat statutul morfo-funcţional şi curativ la cervide cu variat tip de reactivitate la stres; 
 7. S-au elaborat, testat, implementat şi brevetat remedii noi, de origine vegetală, utilizate atât în scop de diagnostic cât și cu scop de combatere a ectoparazitozelor la galinacee;
 8. S-a elaborat un concept nou de evaluare a helmintofaunei, cu evidențierea caracteristicii taxonomice, habituale, evolutive, ierarhice și epidemiologice, cu stabilirea tipologiei endoparazitismului și cu specificarea apartenenței nozologice;
 9. Pentru prima dată au fost supuse analizei genetico-moleculare chisturile hidatice prelevate de la gazdele intermediare (om, porcine, bovine, ovine) din Republica Moldova. În rezultatul cercetărilor interdisciplinare au fost identificate genotipurile Echinococcus granulosus sensu stricto G1,G3 și E. canadensis G6, G7, evaluat potențialul epidemiologic și stabilită importanța zoonotică a acestora;
 10. Au fost elaborate şi implementate procedee noi de producere a momelelor pentru chimioterapia antiparazitară în vederea diminuării incidenței parazitozelor la carnivorele sălbatice;
 11. S-au elaborat metode noi de profilaxie a imunodeficiențelor, de ordin parazitar, la bovine;
 12. S-a studiat fauna helmintologică la animale cu mod de viață amfibiont (Amphibia: Ranidae, Bufonidae) din biotopuri naturale și antropizate ale Republicii Moldova, în dependență de factorii intrinseci și extrinseci;
 13. S-a evaluat starea epizootică a biotopurilor acvatice și terestre, cu identificarea speciilor de helminți, care participă la formarea focarelor de maladii comune pentru pești, păsări, mamifere și om;
 14. S-a stabilit importanță faunistică, bioindicatoare și medical-veterinară a amfibienilor din fam. Ranidae și Bufonidae;
 15. S-au elaborat metode biologice noi în combaterea fasciolozei la rumegătoare;
 16. S-a evaluat diversitatea paraziților primari (Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci) și secundari (saprofite) la cultura de cartof și elaborate procedee  de diminuare și combatere a acestora;
 17. S-au efectuat cercetări experimentale, privind infestarea diferitor soiuri de cartof cu specii de nematode parazite din genul Ditylenchus și determinat  gradul de susceptibilitate al acestor soiuri către genul dat;
 18. S-a stabilit eficienţa nematocidă al unor tulpini de microorganisme asupra speciilor de nematode parazite la cultura de cartof;
 19. S-a evidenţiat structura complexelor de fitonematode parazite asociate, spectrul trofic, impactul parazitar cu elaborarea unor măsuri de prevenire şi combatere al acestora la culturile horticole şi tehnice.
   

Brevete de invenție

 1. ERHAN, Dumitru, RUSU, Ştefan, ANGHEL, Tudor. Metodă de profilaxie şi tratament al sarcocistozei la bovine. Brevet de invenţie. 3832 (13) F1, A61F 5/042.Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit a2007 0262. Data deposit 01.10.2007. Publicat 28.02.2009. In: BOPI. 2009, nr. 2, pp. 30.
 2. CHIHAI, Oleg, ERHAN, Dumitru, RUSU, Ştefan, MELNIC, Galina, ANGHEL, Tudor. Metodă de tratament complex al poliparazitozelor la bovine. Brevet de invenţie. 3885 (13) F1, A61D 7/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit a2008 0174. Data deposit 26.06.2008. Publicat 30.04.2009. In: BOPI. 2009, nr. 4, pp. 31.
 3. MELNIC M., ERHAN D., GLIGA O., RUSU Ș., BATÂR L., SLANINA V. ONOFRAȘ L., TODIRAȘ V. Procedeu de tratare a cartofului semincer contra nematodului Ditylenchus destructor. Brevet de invenţie MD 1658 (13) Y, A01C 1/06. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2021 0085. Data depozit 2021.10.06. Publicat 31.01.2023. In: BOPI. 2023, nr. 1, P. 50.
 4. MELNIC, Maria, RUSU, Ştefan, ERHAN, Dumitru, ONOFRAŞ, Leonid, TODIRAŞ, Vasile, SLANINA, Valerina. Procedeu de tratare a cartofului contra nematodei Ditylenchus destructor. Brevet de invenţie. 719 (13) Y, A01N 63/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2013 0105. Data depozit 11.06.2013. Publicat 31.01.2014. In: BOPI. 2014, nr. 1, pp. 27.
 5. RUSU, Ştefan, ERHAN, Dumitru, MASCENCO, Natalia, FLOREA, Vasile, LUNCAŞU, Mihail, ZAMORNEA, Maria, BIVOL, Alexei. Metodă de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini. Brevet de invenţie. 3674 (13) F1, A61D 7/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit a2008 0130. Data deposit 14.05.2008. Publicat 31.08.2008. In: BOPI. 2008, nr. 8, pp. 26.
 6. RUSU, Ştefan, ERHAN, Dumitru, MASCENCO, Natalia, FLOREA, Vasile, LUNCAŞU, Mihail, ZAMORNEA, Maria. Metodă de tratament al ectoparaziţilor la găini. Brevet de invenţie. 92 (13) Y, A61D 7/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit a2009 0086. Data deposit 15.05.2009. Publicat 31.10.2009. In: BOPI. 2009, nr. 10, pp.22. 
 7. RUSU, Ştefan, ERHAN, Dumitru, ZAMORNEA, Maria, CILIPIC, Grigore, FLOREA, Vasile, MAŞCENCO, Natalia. Procedeu de profilaxie şi tratament al ectoparaziţilor la găini. Brevet de invenţie. 408 (13) Y, A61D 7/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2011 0069. Data deposit 29.03.2011. Publicat 31.08.2011. In: BOPI. 2011, nr. 8, pp. 24-25.
 8. RUSU, Ştefan, ERHAN, Dumitru, ZAMORNEA, Maria, TODERAŞ, Ion. Procedeu de colectare a ectoparaziţilor de la galinaceele vii. Brevet de invenţie. 1568 (13) Z, A61P 33/14. Institutul de Zoologie, MD. Nr. Depozit s20210001. Data deposit 05.01.2021. Publicat 31.10.2021. In: BOPI nr. 10/2021). pp. 51-52.
 9. ERHAN, Dumitru, RUSU, Ştefan, CHIHAI, Oleg. Procedeu de profilaxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor. Brevet de invenţie. 3422 (13) F1, A61D 7/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit a2007 0097. Data deposit 13.04.2007. Publicat 30.11.2007. In: BOPI. 2007, nr. 11, pp. 21-22.
 10. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_11_2007.pdf 
 11. RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; PAVALIUC, Petru; CHIHAI, Oleg. Metodă de profilaxie şi tratament al parazitozelor la bovine. Brevet de invenţie. 80 (13) Y, A61D 7/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2009 0046. Data deposit 06.04.2009. Publicat 30.09.2009. In: BOPI. 2009, nr. 9, pp. 36. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_09_2009.pdf 
 12. RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru;  SAVIN, Anatolii; TODERAŞ Ion; ZAMORNEA, Maria; CHIHAI, Oleg; RUSU Viorelia; GOLOGAN, Ion. Procedeu de apreciere a cervidelor la factorii de stres. Brevet de invenţie. 1667 (13) Y, G01N 33/50. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2022 0011. Data deposit 2022.02.16. Publicat MD In: BOPI. 1/2023, nr. 1, pp. 58-59.
 13. TODERAŞ, Ion; RUSU, Ştefan; SAVIN, Anatol; ERHAN, Dumitru; CIOCOI, Oleg; ZAMORNEA, Maria; GROSU, Gheorghe;  GOLOGAN, Ion. Compozitie si procedeu de alimentare suplimentară si deparazitare a iepurilor de camp. Brevet de inventive 1350 (13) Y. A23K 10/30. Institutul de Zoologie. Nr. deposit s2018 0083. Data deposit 01.08.2018. Publicat 31.07.2019. In: BOPI. 2019, nr.7, pp.44-45.
 14. TODERAŞ, Ion; GOLOGAN, Ion; RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; BULAT, Dumitru; BULAT, Denis; CHIHAI, Oleg; ZAMORNEA,  Maria; GHERASIM, Elena. Compoziţie şi procedeu de deparazitare şi alimentare complimentară a crapului (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Brevet de invenţie. MD 1590 Y 2022.01.31 (13) Y, A61P 33/10. Institutul de Zoologie, MD. Nr. Depozit s 2021 0043. Data depozit 26.05.2021. Publicat 31.01.2022. In: BOPI nr. 1/2022). P. 53.
 15. TODERAŞ, Ion; RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; ZAMORNEA, Maria; SAVIN, Anatol; CHIHAI, Oleg; GHERASIM, Elena; PRUTEANU, Mihail; NAFORNIŢĂ, Nicolae. Procedeu  de  deparazitare  a  cervidelor. Brevet de invenţie. 1049 (13) Y, A61K 31/4184. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2015 0048. Data deposit 03.04.2015. Publicat 30.11.2007. In: BOPI. 2016, nr. 6, P. 36. 
 16. TODERAŞ, Ion; RUSU, Ştefan; SAVIN, Anatol; ERHAN, Dumitru; ZAMORNEA, Maria; NISTREANU, Victoria; CHIHAI, Oleg; GHERASIM, Elena; GOLOGAN, Ion. Procedeu de deparazitare a cervidelor. Brevet de invenţie 1303 (13) Y, A61K 31/53. Institutul de Zoologie. Nr. deposit s2017 0079. Data deposit 24.06.2017. Publicat 31.01.2019. In: BOPI. 2019, nr.1, pp.59-60. https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/bopi/BOPI_01_2019.pdf 
 17. TODERAŞ, Ion; ERHAN, Dumitru; GHERASIM, Elena; RUSU, Ştefan. Metodă de profilaxie a fasciolozei la rumegătoare. Brevet de invenţie. 1231 (13) Y, A01N 63/00. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2017 0056. Data deposit 26.04.2017. Publicat 28.02.2018. In: BOPI. 2018, nr. 2, pp. 55.
 18. TODERAŞ, Ion; RUSU, Ştefan; SAVIN, Anatol; ERHAN, Dumitru; ZAMORNEA, Maria; GROSU, Gheorghe; NISTREANU, Victoria; GHERASIM, Elena. Compoziție și procedeu de alimentare și deparazitare a fazanilor. Brevet de invenţie. 1164 (13) Y, A23K 50/70.Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2017 0018. Data deposit 24.03.2016. Publicat 31.07.2017. In: BOPI. 2017, nr. 7, pp. 40-41.
 19. TODERAŞ, Ion; MELNIC, Maria; RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; LUNGU, Angela; ONOFRAŞ, Leonid; TODIRAŞ, Vasile; SLANINA, Valerina. Procedeu de tratare a cartofului semincer contra nematodei Ditylenchus destructor. Brevet de invenţie. 1297 (13) Y, A01C 1/06. Institutul de Zoologie al AŞM. Nr. Deposit s2017 0141. Data depozit 28.12.2017. Publicat 31.01.2019. In: BOPI. 2019, nr. 1, pp. 53-54.
 20. TODERAŞ, Ion; RUSU, Ştefan; ERHAN, Dumitru; SAVIN, Anatol; CIOCOI, Oleg; ZAMORNEA, Maria; GOLOGAN, Ion; GROSU, Gheorghe. Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazatare a mistreților. Brevet de invenţie. 1405 (13) Y, A61K 31/4184. Institutul de Zoologie, MD. Nr. Deposit s2019 0084. Data deposit 26.07.2019. Publicat 26.07.2019. In: BOPI. 2019, nr. 12, pp. 54-55.
 21. TODERAŞ, Ion; MOROZ, Stanislav; CHIHAI, Oleg; ERHAN, Dumitru; RUSU, Ştefan; CHIHAI, Serghei; NISTREANU, Victoria; SAVIN, Anatol; LARION, Alina; MELNIC, Galina; ZAMORNEA, Maria; NAFORNIŢĂ, Nicolae; ANGHEL, Tudor. Procedeu de producție a momelelor pentru tratamentul antihelmintic al canidelor sălbatice. Brevet de invenţie. 1447 (13) U1, A 61D7/00 (2006.01). Institutul de Zoologie, MD. Nr. Deposit s2018 0113. Data deposit 2018. 11.28. Publicat 31.05.2020. In: BOPI. 2020, nr. 5, P. 18.
 22. COVALIOV, Victor; COVALIOVA, Olga; JALBĂ, Vitalii; RUSU, Ştefan; MELNIC, Maria. Procedeu de obţinere a lichidului biologic activ. Brevet de invenţie. 3306 (13) F1, A01N 25/04. Universitatea de Stat din Moldova. Nr. deposit a 2006 0206. Data depozit 07.08.2006. Publicat 31.05.2007. In: BOPI. 2007, nr. 5, pp. 30-31.
 23. TODERAŞ, Ion; MOROZ, Stanislav; CHIHAI, Oleg; ERHAN, Dumitru; RUSU, Ştefan; CHIHAI, Serghei.; NISTREANU, Victoria; SAVIN, Anatol; LARION, Alina; MELNIC, Galina; ZAMORNEA, Maria; NAFORNIŢĂ, Nicolae; ANGHEL, Tudor. Procedeu de producție a momelelor pentru tratamentul antihelmintic al canidelor sălbatice. Brevet de invenţie MD 1447 Z 2021.02.28.
   

Monografii

 1. GHERASIM, E., ERHAN, D. Fauna helmintică a amfibienilor și a reptilelor din Republica Moldova. Vol. 2: Trematoda. Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie. – Chişinău : [S. n.], 2023 (F.E.-P. «Tipografia Centrală») – 2024. – 451 p. ISBN 978-5-88554-162-6.
 2. ERHAN, D., GHERASIM, E.  Fauna helmintică a amfibienilor și a reptilelor din Republica Moldova. Vol. 1: Trematoda. // Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie. – Chişinău: S. n., 2022 (F.E.-P. "Tipografi a Centrală")  – 2022. – 407 p.  ISBN 978-5-88554-162-6.
 3. RUSU, Ş. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia şi tratamentul. – Chişinău: S.n., 2021 (Lexon-Prim SRL). - 492 p.: ISBN 978-9975-163-04-0.
 4. COZARI, T., GHERASIM, E. Biologia, ecologia și etologia amfibienilor ecaudați (Ranidae, Bufonidae) din ecosistemele Republicii Moldova. Chișinău: Tipografia Universității de Stat din Tiraspol. 2021- pp. 240. ISBN 978-9975-76-363-9
 5. ERHAN, D. Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice. Chișinău: Tipografia centrală. 2020. - 1040 p. ISBN 978-9975-157-13-1.
 6. ЛУНКАШУ, М., ЕРХАН, Д., РУСУ, С., ЗАМОРНЯ, М. Пухоеды (Insecta: Mallophaga) домашних и  диких  птиц  Mолдавии и  западных областей  Украины. Chişinău: Tipograf. AŞM, 2008. 376p. ISBN 978-9975-62-214-1.
 7. MELNIC, M. Nematoda Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1857), Filipjev, 1936 la culturile Allium. Chişinău: edit. Promarcos, 2008. 168 p.
 8. ERHAN, D., PAVALIUC, P., RUSU, Ş. Potenţialul  adaptiv  şi  productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni. Chişinău: Tipogr. „Ştiinţa”, 2007. -  224 p. ISBN 978-9975-62-068-0.
 9. TODERAŞ, I., VLADIMIROV M., NICULISEANU Z. RUSU, Ş. Lumea animală a Moldovei. Volumul 1. Nevertebrate. Chișinău: Î.E.P. Știința, 2007. -195p. ISBN 978-9975-67-597-0 
 10. OLTEANU, GH., PANAITESCU, I… ERHAN, D. Poliparazitismul la om, animale, plante şi mediu. Bucureşti: editura ”Cereş”, 2001, 892 p.
Rezultat Rezultat Rezultat
Rezultat Rezultat Rezultat
Rezultat Rezultat Rezultat

 

Articole în reviste indexate ISI şi SCOPUS:

 1. RUSU, Ș., ERHAN, D., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., RUSU, V., GLIGA, O., GOLOGAN, I., BOTNARU, N., CHIHAI, N., RUSU, M. Composition and process for additional feeding and deworming of hares. Scientific Papers. Series D. Animal Science, 2023, Vol. LXVI, Issue 2, ISSN 2285-5750, pp. 385-394. https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2023/issue_2/Art45.pdf
 2. GHERASIM, E. Anurans (Amphibia) – vectors of the parasitic agents to wild and domestic animals in Moldova. Scientific Papers. Series D. Animal Science, 2023, Vol. LXVI, Issue 2, ISSN 2285-5750, pp. 598-604. https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2023/issue_2/Art74.pdf
 3. RUSU, Ș., ERHAN, D., ZAMORNEA, M., TODERAȘ, I., CHIHAI, O., GOLOGAN, I., RUSU, V., BOTNARU, N., CHIHAI, N., RUSU, M. Natural remedies used in fighting ectoparasites in gallinaceous birds. Scientific Papers. Series D. Animal Science, 2023, Vol. LXVI, Issue 2, ISSN 2285-5750, pp. 395-401 https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2023/issue_2/Art46.pdf
 4. BIVOL, A., BĂDĂRĂU, S., IURCU-STRĂISTARU, E., TODERAȘ, I., CÎRLIG, N., BIVOL, E. Research on testing new remedies with systemic fungicidal action in the chemical management of winter wheat, central area, Republic of Moldova. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 2023, Vol. LXVI, Issue 1, ISSN 2285-5785, pp. 226-233. https://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2023/issue_1/Art30.pdf.
 5. SASANELLI, N., KONRAT, A., MIGUNOVA, V., TODERASH, I., IURCU-STRĂISTARU, E., RUSU, Ş., BIVOL, A., ANDONI, C., PASQUA, V. Review on control methods against plant parasitic nematodes applied in southern member states (C zone) of the European Union. In: Agriculture (Switzerland). 2021, nr. 7(11), pp. 1-19. ISSN 2077-0472. DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture11070602
 6. SASANELLI, N., TODERASH, I., PASQUA, V., IURCU-STRĂISTARU, E., RUSU, Ş., MELILLO, M., CABONI, P. Abamectin efficacy on the potato Cyst nematode Globodera pallida. In: Plants, 2020, nr. 1(9), p. 45-53. ISSN 2223-7747. DOI:  https://doi.org/10.3390/plants9010012
 7. UMHANG, G., CHIHAI, O., BASTID, V., GRENOUILLET, F., ERHAN, D., HOTINEANU, A., LUNGU, V., RUSU, Ş., GRENOUILLET, F., BOUE, F. Molecular identification of cystic echinococcosis in humans and pigs reveals the presence of both Echinococcus granulosus sensu stricto and Echinococcus canadensis G6/G7 in the hyperendemic focus of the Republic of Moldova. In: Parasitology Research. 2019, nr. 10(118), pp. 2857-2861. ISSN 0932-0113. DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-019-06432-5. IF 2,067.
 8. CHIHAI, O., UMHANG, G., ERHAN, D., BOUE, F., TĂLĂMBUŢĂ, N., RUSU, Ş., ZAMORNEA, M. Slaughterhouse survey of cystic echinococcosis in cattle and sheep from the Republic of Moldova. In: Journal of Helminthology. 2016, nr. 3(90), pp. 279-283. ISSN 0022-149X. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022149X15000103

 

Articole în alte  reviste din străinătate

 1. RUSU, Ș., ERHAN, D., TODERAȘ, I., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., GLIGA, O., GOLOGAN, I. RUSU, V., BONDARI. L. Composition for complementary feeding and deworming of wild boars // Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine 2023. - Vol. 80, No 1. ISSUE 1. MAY - P.47-52. ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378. DOI: https://doi.org/10.15835/buasvmcn-vm:2022.0031. (AGRIS, DOAJ).
 2. CHIHAI, O. Assessment of parasite fauna in field vole (Microtus arvalis, Pallas, 1778) from different biotopes of the Republic of Moldova. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences. Tom. 37 No. 1/2021.  P. 125 – 130. ISSN 1454-6914.
 3. CHIHAI, O.,  TODERAȘ,  I.,  ERHAN, D.,  RUSU, Ș., TĂLĂMBUŢĂ, N., NISTREANU, V., LARION, A., ZAMORNEA, M., MELNIC, G.,  NAFORNIȚĂ, N. Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova// Sci Parasitol 21(3) June 2020, p. 120-130. ISSN 1582-136. http://www.zooparaz.net/scientia/2020_21_03/SP3-2020-120-130-Chihai.pdf
 4. CHIHAI, O., ERHAN, D., NISTREANU, V., LARION, A., TĂLĂMBUŢĂ, N., RUSU, Ş., MELNIC, G., ZAMORNEA, M. Parasitological studies of the species from genus Apodemus (Rodentia, Muridae) from the “Plaiul fagului” natural reserve, Republic of Moldova. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2019, nr. 1(35), pp. 86-91. ISSN 1454-6914. CZU: 576.89:599.322/324:502.7(478) (CAB Abstracts, EBSCO).
 5. TODERAŞ, I., RUSU, Ş., ERHAN, D., SAVIN, A., GULEA, A., SEBASTIAN, F., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., GHERASIM, E., GOLOGAN, I., RUSU, V. Procedee inovative în profilaxia și combaterea parazitozelor la animalele sălbatice din fauna cinegetică //Revistă a Asociației cultural-științifice ”DIMITRIE GIKA – COMĂNEȘTI” Columna a Academiei Române. Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2019, nr.8, p. 43-60. ISSN 2285 – 4878, ISSN-L 2285 – 4878 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=842975 
 6. CHIHAI, O., ERHAN, D., RUSU, Ş., NISTREANU, V., LARION, A., TĂLĂMBUŢĂ, N., MELNIC, G., ZAMORNEA, M., ANGHEL, T. Parasite fauna of Myodes glareolus from the Natural Reserve ”Plaiul Fagului” of the Republic of Moldova. In: Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii. 2018, nr. 1(34), pp. 83-88. ISSN 1454-6914. CZU: 576.89:599.323.4:502.7(478) (CAB Abstracts, EBSCO). http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/34_1/III.%20ANIMAL%20BIOLOGY%20III.a.%20INVERTEBRATES%20VARIOUS/12.%20CHIHAI%20Oleag.pdf 
 7. CHIHAI, O., ERHAN, D., TALAMBUTSA, N., RUSU, Ş., PAVALIUC. P., MELNIC, G., ZAMORNEA, M. Diversity of parasitism in bovines in the Republic of Moldova //Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2012. - Vol. 69 (1-2). - P.320-323. ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378. (AGRIS, DOAJ). DOI: https://doi.org/10.15835/buasvmcn-vm:69:1-2:8858 (CAB Abstracts, EBSCO).
 8. CHIHAI, O., ERHAN, D., TALAMBUTSA, N., RUSU, Ş., PAVALIUC, P., MELNIC G., ZAMORNEA, M., GANEA, C. The diversite of parasitic invasions upon the cattle of different ages in the Republic of Moldova. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, 2011, 68 (2), 90-92. ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378. (AGRIS, DOAJ). DOI: https://doi.org/10.15835/buasvmcn-vm:2:68:6881(CAB Abstracts, EBSCO).
 9. ERHAN, D., CHIHAI, O., RUSU, Ş., TĂLĂMBUŢĂ, N., MELNIC, G., ZAMORNEA, M., BUZA, V.; ANGHEL, T. Index of the impact and the convalescence of the antiparasitic chemotherapy (Avomec 1%, 2.5% Rombendazol, Tylosinum 200) at infected cattles (S. papillosus, D. lanceolatum). Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. 2010, 67(2), 70-73. ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378. (AGRIS, DOAJ). DOI: https://doi.org/10.15835/buasvmcn-vm:67:2:5924  
 10. ERHAN, D., PAVALIUC, P., RUSU, Ş., CHIHAI, O. Particularities of minerals balance and its correlation with functional status and organism aging in early postnatal ontogenesis. În: Al 8-lea Simpozion Internaţional „Perspective ale Agriculturii Mileniului III”. 7-10 octombrie, 2009. Cluj-Napoca. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, 2009, vol. 66 (1), p. 202-206. ISSN 1843-5270; Electronic ISSN 1843-5378. (AGRIS, DOAJ).  DOI: https://doi.org/10.15835/buasvmcn-vm:66:1:3888


Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil

 1. RUSU, Ș., ERHAN, D., ZAMORNEA, M., RUSU, V., GOLOGAN, I. Asociații poliparazitare la cervide din Republica Moldova. Akademos, 2024, nr. 1 (72).  P. 43-52. ISSN 1857-0461 E-SSN 2587-3687.  DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.24.1-72.05 
 2. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ș., CHIHAI, O., GLIGA, O., BOTNARU, N. Infestații cu specii de nematode la fazanul comun (Phasianus colchicus L.) și prepelițe (Cotrunix cotrunix L.) din Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe reale și ale naturii”, 2024. nr. 1 (171), p. 13-17. ISSN 1814-3237 https://doi.org/10.59295/sum1(171)2024_02 C
 3. CHIHAI, O., SAVIN, A., NISTREANU, V., LARION, A., RUSU, Ș., TĂLĂMBUȚĂ, N., ZAMORNEA, M., MELNIC, G., COȘCODAN, D. Caracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) din ecosisteme naturale și antropizate ale Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae, 2023. Seria „Științe Reale și ale Naturii”. ISSN 1814-3237. P. 60 – 69.  
 4. CHIHAI, O., SAVIN, A., NISTREANU, V., LARION, A., ZAMORNEA, M., TALAMBUȚĂ, N., MELNIC, G. Procedeu inovativ de dehelmintizare a carnivorelor sălbatice. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe Reale și ale Naturii”, 2023. P. 53-59. ISSN 1814-3237. DOI: https://doi.org/10.52388/1857-064X.2022.2.05  
 5. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ș. Parazitofauna la iepurele-de-câmp (Lepus europaeus  Pallas, 1778)  din Zona de Nord a  Republicii  Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științele vieții. Nr2(346) 2022 p.48-53. ISSN 1857-064X. 
 6. RUSU, Ș., ZAMORNEA, M., ERHAN, D., TODERAȘ, I., BOTNARU, N., RUSU, V., MELNIC, G. Endoparazitofauna la galinacee din Zona de Centru a Republicii Moldova. Studia Universitatis Moldaviae, 2022, nr.2, Seria „Științe Reale și ale Naturii” ISSN 1814-3237 ISSN online 1857-498X p.87-92. https://doi.org/10.5281/zenodo.7442578.
 7. MELNIC, M., TODERAȘ, I., GLIGA O., ERHAN, D., RUSU, Ș. Modificări cantitative ale compușilor biologic activi în cartofii Irga infestați de nematodul Ditylenchus destructor. În: Buletinul AȘM. Științele Vieții.1(345) 2022  p. 56-65 ISSN 1857-064X DOI: https://doi.org/10.52388/1857-064X.2022.1.07
 8. CHIHAI, O., NISTREANU, V., LARION, A., RUSU, Ș., TĂLĂMBUȚĂ, N., ZAMORNEA, M., MELNIC, G., KOLODREVSKI, O. Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized cosistems of the Republic of Moldova.  Acta et Commentationes, Exact and Natural Sciences. Volume 1 (13), 2022. P. 40 – 48. 
 9. RUSU, Ș., ERHAN, D., TODERAȘ, I., ZAMORNEA, M., GOLOGAN, I., RUSU, V. Particularitățile bioecologice și răspândirea insectelor hematofage invazive din familia Hippoboscidae (Diptera) la animale din Republica Moldova // Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2021, № 1 (341). P. 79-86. ISBN 978- 9975-157-82-7. https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.1.10
 10. CHIHAI, O. Răspândirea trematodului Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) la rozătoarele mici din diverse biotopuri ale Republicii Moldova. In: Acta et Commentationes (Exact and Natural Sciences). 2021, 1 (11). P. 114 – 127. ISSN: 2537-6284.
 11. MELNIC, Maria; GLIGA, Olesea; ERHAN, Dumitru; RUSU, Ştefan; IORDOSOPOL, Elena. Parasitic nematodes in potatoes of different varieties and their interrelations with some arthropods. In: One Health and Risk Management. 2021, nr. 2(3), pp. 39-47. ISSN 2587-3458. DOI: https://doi.org/10/38045/ohrm.2021.3.06
 12. RUSU, Ş. Diversitatea parazitofaunei la mistreți din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” din Republica Moldova. Revista Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, Biologie. 2020, №1 (131), p.149-155. ISSN 1814-3237
 13. RUSU, Ş. Parasitic fauna in wild boars from the reservation “Codrii”, Republic of Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020. P.118-126. ISSN 1857 – 064 X. 
 14. RUSU, Ş. The diversity of the pheasant parasitofauna from various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020. P.108-118. ISSN 1857 – 064 X
 15. TODERAȘ, I., ZAMORNEA, M., RUSU, Ș., ERHAN, D., SAVIN, A., CHIHAI, O., GLIGA, O., BOTNARU, N., GOLOGAN, I., PORCESCU, M. Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziți. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei 2(338), Chișinău, 2019. p.112-117. ISSN 1857-04X
 16. RUSU, Ș., ERHAN, D., SAVIN, A., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., GHERASIM, E., GOLOGAN, I., CHIHAI, N., PRUTEANU, M., ANGHEL, T., RUSU, V. Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științele vieții. 2018, 3 (336), p. 125-130. ISSN 1857-064X. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/125-130_4.pdf 
 17. RUSU, Ş., ERHAN, D., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., SAVIN, A., GHERASIM, E., MELNIC, G., BUZA, V., PRUTEANU, M., ANGHEL, T. Fauna poliparazitară a mamiferelor sălbatice din Rezervaţia Naturală “Codrii” din Republica Moldova //Revista Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale naturii, Biologie. 2015, № 6 (86), p.68-72. ISSN 1814-3237. https://oaji.net/articles/2016/2052-1455188140.pdf 
 18. RUSU, Ş., ERHAN, D., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., SAVIN, A., CILIPIC, G., PRUTEANU, M., ANGHEL, T., BUZA, V. Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitare la cervide din Rezervaţia Ştiinţifică “Plaiul Fagului”. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2 (323), 134-142. ISSN 1857-064X
 19. ERHAN, D., TODERAŞ, I., RUSU, Ş., ZAMORNEA, M. Diversitatea parazitofaunei Zimbrilor din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” şi animalelor domestice din zona adiacentă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 1 (322), 103-111. ISSN 1857 064X

 

Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice de peste hotare
 

 1. RUSU, Ș., ERHAN, D., TODERAȘ, I., ZAMORNEA, M., RUSU, V., GOLOGAN, I., ENCIU, V. Establishing the type of stress reactivity and evaluating the curative status in deer. Scientific Papers Journal – vol. 65 no 2 /2022, veterinary series Iaşi, Romania 20-21 octombrie 2022. P. 31-37. ISSN (print) 1454-7406 ISSN (electronic) 2393-4603. https://www.uaiasi.ro/revmvis/index_htm_files/VOLUMUL_65_2_FMV_2022.pdf 
 2. RUSU, Ş. Mouflon’s parasitofauna (Ovis ammon musimon, Pallas, 1811) from various natural and anthropised biotopes from the Republic of Moldova. Lucrări ştiinţifice Seria Medicină Veterinară, 63 (2) / 2020, USAMV Iaşi. P. 100-107. on -line ISSN 2393 – 4603 ISSN–L 1454 – 7406. https://www.uaiasi.ro/revmvis/index htm files/vol 63 2020 2.pdf 
 3. RUSU, Ş. Parasitofauna and the effectiveness of antiparasitic treatment at deer with various types of stress reactivity. Lucrări ştiinţifice Seria Medicină Veterinară, 63 (2) / 2020, USAMV Iaşi. P. 123-128. on -line ISSN 2393 – 4603 ISSN–L 1454 – 7406. https://www.uaiasi.ro/revmvis/index htm files/vol 63 2020 2.pdf
 4. RUSU, Ş. Endoparasitofauna of some wild birds of hunting interest from the Republic of Moldova. Lucrări ştiinţifice Seria Medicină Veterinară, 63 (2) / 2020, USAMV Iaşi. P. 115-122. on -line ISSN 2393 – 4603 ISSN–L 1454 – 7406. https://www.uaiasi.ro/revmvis/index htm files/vol 63 2020 2.pdf 
 5. ЕРХАН, Д.К., РУСУ, С.Ф., КИХАЙ, О.П., ЗАМОРНЯ, М.Н., ГЕРАСИМ Е.В. Влияние фасциол на показания химического состава мяса и печени у крупного рогатого скота //Международная научно-практическая конференция «Современные эпидемические вызовы в концепции «единое здоровье», 15–17 апреля 2019 года, город Тернополь, Украина. Бюлетень Ветеринарна Біотехнологія. 2019, вып. 34, с. 21-31. ISSN 2306-9961. DOI: 10.31073/vet_biotech34-03 http://vetbiotech.kiev.ua/volumes/JRN34/5.pdf
 6. ЗАМОРНЯ, М., ЕРХАН, Д., РУССУ, С., ПАВАЛЮК, П., ЧИЛИПИК, Г. Экстенсивность инвазии эктопаразитами кур в хозяйствах различного типа содержания и методы борьбы с ними в Республике Молдова //Международная научно-практическая конференция «Экология, эволюция и систематика животных», 13-16 ноября 2012, г. Рязань, Россия, 2012. –  С. 91-92. ISBN 978-5-98436-027-2  https://kpfu.ru/portal/docs/F760812462/Konferenciya_2012_Ryazan_.pdf 
 7. ERHAN, D., RUSU, Ş., PAVALIUC, P., CHIHAI, O., ZAMORNEA, M., BUZA, V., ANGHEL, T., CILIPIC, G. Epidemiology of dicroceliosis and changes in some chemical indices of muscular tissue and liver of cattle in the Republic of Moldova. În: Culegerea Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi consacrată jubileului „50 de ani de învăţământ medical veterinar la Iaşi”„Lucrări ştiinţifice, vol. 54 (13), Medicină Veterinară, Nr.1.  Iaşi: Editura „Ion Ionescu de la Brad”, 2011, p. 143-149. ISSN: 1454-7406.
 8. ERHAN, D., CHIHAI, O., MELNIC, G., RUSU, Ş., BUZA, V., ANGHEL, T. Index of parasitic impact upon the physiologic indices in bovines. În: Scientific symposium „Progresses and perspectives in veterinary medicine” 10-11 june 2010. Iaşi, 2010, 53(12), p. 683-687. ISSN: 1454-7406. https://www.uaiasi.ro/revmvis/index_htm_files/vol_53_2010-3.pdf 
 9. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ş., PAVALIUC, P., CHIHAI, O., TĂLĂMBUŢĂ, N., MELNIC, GALINA. The dynamics of hematology indices chicken infested by ectoparazits at the initial stage and after antiparasite treatment. University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine – Bucharest, Faculty of Veterinary Medicine.  Scientific Works C Series, Veterinary Medicine. Bucharest, 2010, Volume LVI (2),  – P. 318-324. print ISSN 1222-5304, online ISSN 2067-3663 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113156317 
 10. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ş., TĂLĂMBUŢĂ, N., CHIHAI, O., COADĂ, V. Estimation of vegetal extracts efficiency in domestic birds ectoparasitoses treatment and prophylaxis. În culegerea Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi „Lucrări ştiinţifice, vol. 53 (12), Medicină Veterinară, Partea 2”,  Iaşi, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, 2010. – P.318-321. ISSN (print) 1454-7406 ISSN (electronic) 2393-4603. https://www.uaiasi.ro/revmvis/index_htm_files/vol_53_2010-2.pdf
 11. ЕРХАН, Д., РУСУ, С., КИХАЙ, О., ЗАМОРНЯ, М., БУЗА, В. Уровень инвазированности и влияние микстинвазии на организм крупного рогатого скота в хозяйствах различного типа Республики Молдова. În: Материалы IV научно-практической конференции Международной ассоциации паразитоценологов. 4-5 ноября 2010. Витебск, 2010, c. 31-39. УДК 631.95.619.378(063) ISBN 978-985-512-418-5
 12. ЗАМОРНЯ, М., ЕРХАН, Д., РУСУ, С., КИХАЙ, О., ТЭЛЭМБУЦЭ, Н. Фауна эктопаразитов кур в зависимости от типа содержания в Республике Молдова. În: Материалы IV научно-практической конференции Международной ассоциации паразитоценологов. 4-5 ноября 2010. Витебск, 2010, c. 39-45. УДК 631.95.619.378(063) ISBN 978-985-512-418-5. https://repo.vsavm.by/bitstream/123456789/13126/1/k-2010-20-4-39-45.pdf 
 13. РУСУ, С.Ф., ЕРХАН, Д.К., ПАВАЛЮК, П.П., КИХАЙ, О.П., ЗАМОРНЯ, М.Н., МЕЛЬНИК, Г.Д., ЧИЛИПИК, Г.М. Изменение морфофункциональных и продуктивных показателей крупного рогатого скота в зависимости от типа его реактивности на стресс. În: Материалы международной научной конференции по патофизиологии животных, посвященной 90-летию кафедры патологической физиологии Санкт-Петерсбургской государственной академии ветеринарной медицины. Санкт-Петерсбург, 25-26 мая 2011. Санкт-Петерсбург, 2011, c. 107-109. УДК 619:616-092(063).
 14. ЕРХАН, Д. К., KИХАЙ, О. П., PУСУ, С. Ф. Поствакцинальные иммунологические изменения у телят под воздействием полипаразитарного стресс-фактора. Сборник науч. материалов VI съезда паразитоценологов Украины с международным участием. Харьков, 2006, c. 313-318. УДК 636+619.


Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice din țară

 1. IURCU-STRĂISTARU, E., TODERAȘ I., BIVOL, A., RUSU, Ș., CÎRLIG, N., BIVOL, E., RAILEAN, N. Cercetări comparative asupra  nematofaunei invazive estimate la cultura de cartof pe teren deschis. In: Ştiinţa în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective. Conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională, ediţia a 8-a, Bălţi, 23-24 mai 2024. Bălţi: [S. n.], 2024 (Tipografia din Bălţi),  pp. 475-481.  ISBN 078-9975-161-64-0.
 2. RUSU, Ș.,  ERHAN, D., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., TODERAȘ, I., GOLOGAN, I., RUSU, V., CHIHAI, N., RUSU, M. Oportunităţi de obţinere şi utilizare a extractelor naturale cu efect ectoparazitar la galinacee în Republica Moldova. In: Probleme științifice în domeniul culturilor de câmp – realizări și perspective. Materialele conferinţei științifico – practice cu participare internaţională, dedicată a 80 ani de la fondarea ICCC „Selecţia”, Bălţi, 13-14 iunie 2024. Bălţi: [S. n.], 2024 (Print-Caro), p. 348 - 355. ISBN 978-9975-180-84-9
 3. GHERASIM, E., ERHAN, D. Trematodofauna (Familia Diplostomidae) amfibienilor ecaudați (Complexul Pelophylax esculenta) din zona de centru a Republicii Moldova. In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, Ed. 7, 19-20 mai 2023, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2023, Ediția 7, pp. 533-537. ISBN 978-9975-81-128-6. 
 4. GOLOGAN, I., RUSU, Ş., ERHAN, D. Compoziție și procedeu de deparazitare și alimentare complimentară a crapului comun (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). In: Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, Ed. 7, 19-20 mai 2023, Bălți. Balti, Republic of Moldova: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2023, Ediția 7, pp. 291-295. ISBN 978-9975-81-128-6.
 5. CHIHAI, O., ERHAN, D., RUSU, Ș.,  TĂLĂMBUŢĂ, N., ZAMORNEA, M., MELNIC, G., COȘCODAN, D. Eficacitatea terapiei tisulare în profilaxia imunodeficienţelor de ordin parazitar la bovine. In: Conferința științifică națională cu participare internațională Știința în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective (ediția a șaptea).Bălţi, 19-20 mai 2023. P. 517-522.
 6. RUSU, Ş., ERHAN, D., ZAMORNEA, M., GHERASIM, E., RUSU, V. Study of ectoparasitic fauna diversity in wild birds from various anthropic biotopes of the Republic of Moldova. In: Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change, dedicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology. Ediția 10, 16-17 septembrie 2021, Chișinău. Institutul de Zoologie, 2021, pp. 276-280. ISBN 978-9975-157-82-7. 
 7. RUSU, Ş. Establishing of the mono- and polyinvasion impact on some morpho-functional indices in wild boars. In: Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change, dedicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology. Ediția 10, 16-17 septembrie 2021, Chișinău. Chișinău: Institutul de Zoologie, 2021, pp. 269-275. ISBN 978-9975-157-82-7. 
 8. IURCU-STRĂISTARU, E., TODERAŞ, I., BIVOL, A., RUSU, Ş., ANDONI, C. Cercetări comparative asupra nematodelor parazite și vectori de virusuri patogene în livezile intensive de măr din diferite zone ale Republicii Moldova. In: Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine. Ediția a III-a, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Iași, România: Academia de Științe a Moldovei, 2021, pp. 235-244. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/137200
 9. CHIHAI, O., RUSU, Ş., TĂLĂMBUŢĂ, N., NISTREANU, V., LARION, A., SAVIN, A., NAFORNIŢA, N. Parasite fauna diversity in Red Fox (Vulpes vulpes) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova. In: Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change, dedicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology. Ediția 10. 2021. Chișinău. P. 180-186. ISBN 978-9975-157-82-7.
 10. RUSU, Ş., ERHAN, D.,TODERAŞ, Ion; ZAMORNEA, M., SAVIN, A., GHERASIM, E., RUSU, V. Diversitatea parazitofaunei la cervide din Rezervaţia naturală „Codrii”, Republica Moldova, măsuri inovative de profilaxie şi tratament. In: Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor. 24-25 septembrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pontos SC Europres SRL, 2021, pp. 334-341. ISBN 978-9975-72-585-9.
 11. RUSU, Ş., ERHAN, D. Elaborarea procedeelor inovative de profilaxie şi tratament a parazitozelor la mistreţi. In: Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor. 24-25 septembrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pontos SC Europres SRL, 2021, pp. 325-334. ISBN 978-9975-72-585-9.
 12. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ş., CHIHAI, O., BOTNARU, N.,COADĂ, V., BONDARI, L. Mixtinvazii cu diverși agenți endoparazitari la prepelițe (Cotrunix cotrunix L.) din ecosisteme naturale și antropizate a Republicii Moldova. In: Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor. 24-25 septembrie 2021, Chişinău. Pontos SC Europres SRL, 2021, pp. 403-409. ISBN 978-9975-72-585-9.
 13. GHERASIM, E. Rolul amfibienilor ecaudați (Ranidae: Pelophylax ridibundus) ca gazdă paratenică a unor specii de helminți (Secernentea: Spirocercidae) în Republica Moldova. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.1, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 52-61. ISBN 978-9975-76-327-1. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/127484
 14. BIVOL, A., BĂDĂRĂU, S., BIVOL, E., IURCU-STRĂISTARU, E., CÎRLIG, N., ANDONI, C. Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova. In: Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Ediția 8, Vol.1, 20-21 martie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 180-189. ISBN 978-9975-76-327-1. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/127555
 15. ERHAN, D., RUSU, Ș., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., TOMȘA, M., GHERASIM, E., GOLOGAN, I. Nivelul de infestare al bovinelor cu fasciole și impactul lor asupra organismului-gazdă //Materialele Simpozionului Științific Internațional ”45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”, 24-26 octombrie 2019, Chișinău, 2019, p.240-246. ISBN 978-9975-64-310-8. 
 16. RUSU, Ş., ERHAN, D. Fauna parazitară a mamiferelor sălbatice din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” din Republica Moldova //Materialele Simpozionului Științific Internațional ”45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”, 24-26 octombrie 2019, Chișinău, 2019, p. 500-506. ISBN 978-9975-64-310-8. 
 17. MELNIC, M., ERHAN, D., RUSU, Ş., GLIGA, O. Impactul parazitar: nematoda Ditylenchus destructor – tuberculi de cartofi infestaţi în primele faze de ditilenhoză. In: Functional ecology of animals: 70th anniversary from the birth of academician I.Toderas, 21 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2018, pp. 259-269. ISBN 978-9975-3159-7-5. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975315975.48 
 18. RUSU, Ș., ERHAN, D., CHIHAI, O., ZAMORNEA, M., GOLOGAN, I., CHIHAI, N., PRUTEANU, M. Diversitatea helmintofaunei la câinii maidanezi în dependență de vârstă și biotop. In: Functional ecology of animals: 70th anniversary from the birth of academician I.Toderas, 21 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2018, pp. 310-315. ISBN 978-9975-3159-7-5. 
 19. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ș., CHIHAI, O., BONDARI, L., COADĂ, V., BOTNARU, N. Specii de ectoparaziți specifici și comuni la păsările domestice și sălbatice din Republica Moldova. In: Functional ecology of animals: 70th anniversary from the birth of academician I.Toderas, 21 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2018, pp. 367-374. ISBN 978-9975-3159-7-5. 
 20. ZAMORNEA, M., ERHAN, D., RUSU, Ș., CHIHAI, O., GOLOGAN, I., BONDARI, L., BOTNARU, N. Tratament antiparazitar non invaziv la păsările sălbatice din Republica Moldova //Materialele Simpozionului Științific Internațional ”45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”, 24-26 octombrie 2019, Chișinău, 2019, p. 322-326. ISBN 978-9975-64-310-8. http://dspace.uasm.md:8080/handle/123456789/6957 
 21. RUSU, Ş. Diversitatea parazitofaunei animalelor sălbatice şi celor domestice din diverse biotopuri naturale şi antropizate ale Republicii Moldova. In: Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects, 13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Zoologie, 2017, p. 48-54. ISBN 978-9975-66-590-2
 22. ЗАМОРНЯ, М.Н., ЕРХАН, Д.К., РУСУ, С.Ф., КИХАЙ, О.П., ГОЛОГАН, И., ГЕРАСИМ, Е.B., БОТНАРУ, Н.Д. Профилактика и меры борьбы с эктопаразитами домашних птиц. Culegerea de materiale „Agricultura durabilă în Moldova: provocări actuale și perspective”, Bălți, 2017, pp. 276-280. 
 23. ЕРХАН, Д.К., РУСУ, Ш.Ф., КИХАЙ, О.П., ЗАМОРНЯ, М.Н., ПАВАЛЮК, П.П., БУЗА, В.Н., ГЕРАСИМ, Е.В. Влияние технологий содержания на экстенсивность инвазии и убойный выход мяса и субпродуктов при гельминтозах крупного рогатого скота. Материалы V Международной научно-практической конференции ”Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья”, 14 ноября 2014. Тирасполь, 2014, 71-74. ISBN 978-9975-3010-1-5. https://eco-tiras.org/docs/Tiraspol-2014-Conf-Proc.pdf 
 24. ERHAN, D., RUSU, Ş., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., SAVIN, A. Unele date privind parazitofauna la cervide în Republica Moldova. Lucrări ştiinţifice. Medicina veterinară. Vol. 35. Chisinău, 2013, 174-177. ISBN 978-9975-64-247-7.
 25. EРХАН, Д., PУСУ, С., ПАВАЛЮК, П., БУЗА, В.,  КИХАЙ, О., МЕЛЬНИК, Г., ЗАМОРНЯ, М., ЧИЛИПИК, Г. Экстенсивность инвазии и влияния моно- и полиинвазии на организм крупного рогатого скота. Материалы IV Международной научно-практической конференции «Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья», 9-10 ноября, 2012, г. Тирасполь, 2012, С. 95-97. ISBN 978-9975-4062-8-4. 
 26. ERHAN, D., MELNIC, G., CHIHAI, O., RUSU, Ş., PAVALIUC, P., STRATAN, N., TĂLĂMBUŢĂ, N., BUZA, V., ANGHEL, T. Importanţa clinică a modificărilor proteionogramei la bovinele parazitate. Simpozionul ştiinţific internaţional „Agricultura modernă – realizări şi perspective” dedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova: Medicină Veterinară. Chişinău, 2008, vol. 19, p. 25-27. 

Lucrări științifico-didactice și metodice

 1. CHIHAI, O. Alarioza/Mezocercarioza. Suport metodologic. Chișinău. 2023. 30p. ISBN978-9975-62-546-3.
 2. RUSU, Ş., ERHAN, D., SAVIN, A., ZAMORNEA, M., RUSU, V., RAILEAN, N., TODERAŞ, I. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra organismului la fazanul comun (Phasianus colchicus L.), profilaxia şi tratamentul. (Ghid Metodologic). Chișinău. 2020. - 80 p. ISBN 978-9975-151-89-4.
 3. MELNIC, M.; TODERAŞ, I.; ERHAN, D.; RUSU, Ş.; ONOFRAŞ, L.; TODIRAŞ, V. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului. Recomandări practice. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2014. 40 p.
 4. ŞUTEU, E., TĂLĂMBUŢĂ, N., COZMA, V., CHIHAI, O. Ecoparazitologie. Cluj-Napoca. Editura „Rizoprint” 2011. 263 p.
 5. TALAMBUŢĂ, N., CHIHAI, O. Parazitologia în teste. Chişinău: Tipografia Totex-Lux SRL, 2010. 346 p.
 6. TĂLĂMBUŢĂ, N., CHIHAI, O. Zooparazitologie. Chişinău, 2009. 258 p.
 7. LUNCAŞU, M., ERHAN, D., RUSU, Ş., ZAMORNEA, M. Insectele hematofage (Hippoboscidae) şi bovicole la animalele domestice şi căile de combatere: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova, 2005, 22 p.
 8. ERHAN, D., RUSU, Ş., PAVALIUC, P. Selectarea bovinelor rezistente la stres cu potenţial productiv, adaptiv şi curativ sporit: Indicaţie metodică. Direcţia Generală de Medicină Veterinară din Republica Moldova, 2005, p.18.

Lucrări de popularizare a științei

 1. MELNIC, M., ERHAN, D., POIRAS, L. Şcoala fitonematologică în Republica Moldova (în memoria profesorului Petru Nesterov). Chişinău, 2009. -178 p.