Publicații noi


coperta NISTREANU, Victoria, PALADI, Viorica, LARION, Alina, ȚURCAN, Vladimir, OBADĂ Teodor, SAVIN, Anatolie, CALDARI, Vladislav. Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” Vertebrate Terestre. Chişinău: Căpăţînă-Print, 2023, 198 p. ISBN 978-9975-3644-5-4. https://doi.org/10.53937/9789975364454

coperta MOLDOVAN, Anna, MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, Natalia, TODERAȘ, Ion. Bacteriile entomopatogene. Chişinău: [S. n.], 2023 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"), 152 p. ISBN 978-5-88554-301-9.

coperta BULAT, Dumitru, BULAT, Denis, ȘAPTEFRAȚI, Nicolae, DADU, Ana. Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova). Chişinău: Editura USM, 2023, 132 p. ISBN 978-9975-62-654-5. https://doi.org/10.53937/9789975626545

coperta

BULAT, Dumitru, BULAT, Denis. Bunele practici în piscicultura tradițională. Ghid metodic. Chişinău: Editura USM, 2023, 87 p.  ISBN 978-9975-62-655-2. https://doi.org/10.53937/9789975626552


coperta

GHERASIM, Elena, ERHAN, Dumitru. Fauna helmintică a amfibienilor și reptilelor din Republica Moldova. Trematoda. Volumul II. Chişinău: F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2023, 452 p. ISBN 978-5-88554-163-3


coperta

CHIHAI, Oleg. Alarioza/Mezocercarioza. Suport metodologic. Chișinău: Editura USM, 2023, 30 p. ISBN 978-9975-62-546-3. Descarcă

 


coperta

ȚURCAN, Vladimir, NISTREANU, Victoria, SÎTNIC, Victor, LARION, Alina. Diversitatea herpetofaunei Republicii Moldova. Îndrumar. Chişinău: S. n., 2023, 65 p. ISBN 978-9975-3644-2-3. https://doi.org/10.53937/9789975364423  


coperta

BACAL, Svetlana. Coleopterele saproxilice și rolul lor pentru ecosistemele forestiere. Ghid științifico-metodic. Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 94 p. ISBN 978-9975-3644-4-7. https://doi.org/10.53937/9789975364447


coperta

GROZDEVA, Svetlana. Cicadele (Hemiptera: Auchenorrhyncha) dendrobionte și tamnobionte din Republica Moldova. Ghid metodologic. Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 108 p. ISBN 978-9975-3644-3-0. https://doi.org/10.53937/9789975364430


coperta

BUȘMACHIU, Galina, ENCIU, Elena, BACAL, Svetlana, ȚUGULEA, Cristina, GROZDEVA, Svetlana, MIHAILOV, Irina, CALESTRU, Livia. Metode de cercetare a colembolelor și insectelor. Ghid metodologic. Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 72 p., ISBN 978-9975-3644-1-6. https://doi.org/10.53937/9789975364416


coperta

Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera). Sub redacția: Galina Bușmachiu. Chişinău : [S. n.], 2023 (Căpăţînă- Print), 204 p. ISBN 978-9975-3605-2-4.  https://doi.org/10.53937/9789975360524


coperta

ȚURCAN, Vladimir. Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM), 150 p. ISBN 978-9975-62-475-6. https://doi.org/10.53937/9789975624756


coperta

NISTREANU, Victoria; CALDARI, Vladislav; LARION, Alina; DIBOLSCAIA, Natalia. Liliecii – prietenii noștri neștiuți. Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 73 p. ISBN 978-9975-159-98-2.  https://doi.org/10.53937/9789975159982


coperta

BACAL, Svetlana. Coleopterele saproxilice din Republica Moldova.  Chişinău: S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 256 p. ISBN 978-9975-3472-9-7. https://doi.org/10.53937/9789975347297


coperta

MOLDOVAN, Anna; MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, Natalia; TODERAȘ, Ion. Fungii entomopatogeni. Chişinău: S. n., 2022 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"), 151 p.  ISBN 978-5-88554-161-9. https://doi.org/10.53937/9785885541619


coperta

ERHAN, Dumitru; GHERASIM, Elena. Fauna helmintică a amfibienilor și a reptilelor din Republica Moldova. Trematoda. Volumul I. Chișinău: S.n., 2022 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"), 407 p. ISBN 978-5-88554-163-3


coperta

ȚUGULEA, Cristina. Noctuidele (Lepidoptera: Noctuidae) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 254 p. ISBN 978-9975-3472-8-0 https://doi.org/10.53937/9789975347280


coperta

BULAT, Denis; ȘAPTEFRAȚI, Nicolae; USATÎI, Marin; BULAT, Dumitru. Ihtiofauna râului Prut (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova). Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 98 p. ISBN 978-9975-62-468-8


coperta

Bulat, Dumitru. Reglementările din domeniul protecției și folosirii raționale a resurselor biologice acvatice naturale din Republica Moldova. Chișinău: S.n., 2022 (Sofart Studio), 124 p. ISBN 978-9975-3537-0-0. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975353700  Descarcă


coperta

Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana, Burduja Daniela, Calestru Livia, Belova Victoria. Buburuzele (Insecta: Coccinellidae) din Republica Moldova. Institutul de Zoologie, Chişinău : S. n., 2022 (Căpăţînă-Print), 68 p. ISBN 978-9975-3472-6-6. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347266. Citește mai mult.


coperta

Savin Anatolie, Caisîn Valeriu, Ciocoi Oleg, Nistreanu Victoria, Șcerbliuc Mihai, Grosu Gheorghe Instrucțiuni pentru evaluarea efectivelor speciilor de interes cinegetic. Ghid metodologic. Chișinău: Continental Grup, 2022, 82 p. ISBN 978-9975-3544-8-6.


coperta

Ghid metodologic pentru piscicultori. Editori: Elena Zubcov, Liviu-Dan Miron.  Chişinău: S. n., 2022 (Î. S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 93 p. ISBN 978-9975-157-05-6. Citește mai mult.


coperta

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Vertebrate terestre (red. științific V. Nistreanu).  Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2022, 160 p. ISBN 978-5-88554-059-9. https://doi.org/10.53937/9785885540599


coperta

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate. Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymeoptera și Diptera (sub red. Bușmachiu G.). Chișinău: „Capațina Print” SRL, 2021, 228 p.  ISBN 595.71(478):502.74 https://doi.org/10.53937/9789975347792


coperta

Rusu Ştefan. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia şi tratamentul. Chişinău: S.n., 2021 (Lexon-Prim SRL), 492 p. ISBN 978-9975-163-04-0


coperta

Țugulea Cristina, Bacal Svetlana, Bușmachiu Galina. Specii de insecte rare din Republica Moldova. Chișinău: F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2021, 44 p. ISBN 978-5-88554-039-1. DOI: https://doi.org/10.53937/9785885540391Citește mai mult


coperta

Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Țurcan Vladimir, Larion Alina, Paladi Viorica, Sîtnic Veaceslav. Metode de cercetare pe teren a faunei de vertebrate terestre. Indicație metodică. Chişinău: F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2021, 64 p. ISBN 978-5-88554-038-4.  Citește mai mult


coperta

Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor râurilor Mării Negre sub impactul dezvoltării construcțiilor hidroenergetice și schimbării climatice. Broșură publicată în cadrul proiectului BSB 165 HydroEcoNex. Institutul de Zoologie,  2021. 

Versiunea în limba română      Descarcă

Versiunea în limba engleză      Descarcă


coperta

Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina, Nistreanu Victoria. Ecologia rozătoarelor mici. Chişinău : S. n., 2021 (Tipogr. „Căpăţână Print”), 236 p. ISBN 978-9975-3477-5-4.  DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347754Citește mai mult


coperta

Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere / BSB165-HydroEcoNex, Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre, Institute of Zoology, Republic of Moldova, Center of Research of Hydrobiocenoses; editori: Elena Zubcov, Lucia Bileţchi. – Chişinău: S. n., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 80 p. ISBN 978-9975-157-80-3

Versiunea în limba română      Descarcă

Versiunea în limba engleză      Descarcă


Foto coperta ghid ecotoxicologic

Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului: problematică, tehnici de laborator și investigarea riscului asupra sănătății  / BSB27-MONITOX, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre, Institute of Zoology, Center of Research of Hydrobiocenoses and Ecotoxicology; editori: Elena Zubcov, Antoaneta Ene. – Chișinău: S. n., 2021 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 112 p. ISBN 978-9975-157-79-7

Versiunea în limba română      Descarcă

Versiunea în limba engleză      Descarcă


Ivanova Anastasia, Wiberg Karin, Ahrens Lutz, Zubcov Elena, Dahlberg Anna-Karin. Spatial distribution of legacy pesticides in river sediment from the Republic of Moldova. Chemosphere, 279 (2021) 130923 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130923 (ISI IF: 5.778). Citește mai mult 


coperta Bușmachiu Galina Fauna colembolelor (Hexapoda: Collembola) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2021, 200 p. ISBN 978-9975-3477-1-6. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975347716Citește mai mult

Foto Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems. Editors: Bileţchi Lucia, Zubcov Elena. Chişinău: S. n., 2021 (Î. S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 92 p. ISBN 978-9975-157-05-6  Citește mai mult

Munjiu Oxana, Buşmachiu Galina, Şuleşco Tatiana, Șuberneţkii Igor, Toderaş Ion. Review of Aquatic Arthropods (Phylum Arthropoda) in the Republic of Moldova. Acta Zoologica Bulgarica, 73 (1), March 2021, pp. 31-50 (ISI IF: 0.354) Citește mai mult


Foto Erhan Dumitru. Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice. Redactor responsabil: Toderaș Ion. Chișinău: S.n., 2020, 1040 p. ISBN 978-9975-157-13-1

Croitor Roman, Zakharov Denis, Mararescul Vladislav. Early Pliocene Deer from Prioziornoe, Kuchurgan River Valley (Moldova). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 2020, 297 (3): 1-43, ISSN 0077-7749 (ISI IF: 0.981). Citește mai mult


coperta Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Zamornea Maria, Rusu Viorelia, Railean Nadejda, Toderaş Ion. Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra organismului la fazanul comun (Phasianus colchicus L.), profilaxia și tratamentul.  Chișinău: S.n.,  2020, 80 p. ISBN: 978-9975-151-89-4  Citește mai mult