Laboratorul Vertebrate Terestre

Laboratorul Vertebrate Terestre

Şeful laboratorului - Alina Larion, doctor în științe biologice, conf. cerc.

Contacte

Adresa: R. Moldova, Chişinău, str. Academiei 1

Telefon: (37322) 739786

Fax: (37322) 739809

E-mail: [email protected] 

Curriculum Vitae

 

Informație generală
Personalul scriptic
Rezultate obținute
Publicații relevante
LVT LVT
Cercetări de telemetrie în rezervația „Plaiul Fagului” Expediție de iarnă în nordul țării
   
​​LVT ​​LVT
Cercetarea faunei canionului Vâșcăuți din valea Nistrului Studiul liliecilor în adăposturi subterane, s. Molovata, r. Dubăsari

Laboratorul a fost organizat în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM în a. 1961. În anul 1976 în baza acestui laborator au fost organizate două laboratoare: Ornitologie şi Ecologie a Mamiferelor. 
2001 – Laboratorul Vertebrate Terestre; 
2009 – Laboratorul Ecologie a Mamiferelor şi Paleozoologie și Laboratorul de Ornitologie; 
2010 – Laboratorul Ecologie a Mamiferelor și Laboratorul de Ornitologie; 
2012 – Laboratorul de Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie și Laboratorul de Ornitologie;
2018 – Laboratorul Vertebrate Terestre.

Laboratorul este un centru de cercetări în domeniul zoologiei, ecologiei vertebratelor terestre, fiziologiei şi etologiei mamiferelor, păsărilor, reptilelor şi amfibienilor, atât în republică, cât şi în Sud – Estul Europei.
Structura organizatorică:

 • Grupul de cercetare a mamiferelor,
 • Grupul de cercetare a ornitofaunei,
 • Grupul de cercetare a reptilelor şi amfibienilor,
 • Grupul Interdepartamental de Cinegetică,
 • Muzeul Complexelor Faunistice Fosile din Moldova și grupul de paleozoologie.

Colectivul laboratorului posedă cunoştinţe unice în domeniul de cercetare şi se caracterizează printr-un nivel înalt de pregătire teoretică şi practică, ceea ce permite soluţionarea sarcinilor atât cu caracter ştiinţific, cât şi practic, de implementare a rezultatelor obţinute în economia națională.

Direcţia de cercetare a laboratorului: Studiul diversităţii, organizării structural-funcţionale şi evoluţiei comunităţilor de vertebrate terestre, protecţia, optimizarea şi elaborarea concepţiei utilizării practice a diversităţii faunei de importanţă economică în condiţiile transformărilor antropice și climatice.

Cercetări fundamentale: Monitorizarea, studiul diversităţii, potenţialului adaptiv și aspectelor evolutive ale speciilor de vertebrate terestre de interes economic, rare şi periclitate, elucidarea factorilor de mediu ce duc la modificările structurii comunităţilor la diferite nivele sistematice din zona de interferenţă bio-geografică.

Cercetări aplicative: Distribuţia, dinamica numerică şi rolul speciilor dominante de prădători din complexul agricol şi silvic în reglarea numărului de dăunători, elaborarea modelelor de pronosticare a dinamicii lor. Elucidarea impactului speciilor invazive și dăunătoare.

Proiecte în derulare:

 • 20.80009.7007.02. Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare și protejate în condițiile modificărilor antropice și climatice
 • COST CA18107 Climate change and bats: from science to conservation
 • OC/EFSA/ALPHA/2016/01. Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents – ENETWILD
 • European Mammals on MAps 2 (EMMA2)

Proiecte realizate:

 • Inventarierea ecosistemelor acvatice şi palustre din Moldova, susţinut de Wetland International (1996)
 • Protecţia popândăului european – specie vulnerabilă (1999)
 • Organizarea ariilor protejate de stat în scopul protecţiei speciilor vulnerabile de mamifere (2000)
 • Protejaţi mamiferele amfibionte – vidra şi nurca europeană (2001)
 • Păsări şi reptile rare şi pe cale de dispariţie din valea Răutului Inferior (2000)
 • Redresarea populaţiilor speciilor rare de şerpi din bazinul Nistrului Mediu (2001)
 • Diversitatea, organizarea structural-funcţională, evoluţia şi protecţia comunităţilor de animale terestre în agrolandşaft (2006-2010)
 • Estimarea rolului unor grupe de animale terestre, acvatice, zoo-şi fitoparazite de interes economic, elaborarea măsurilor de monitorizare, valorificare durabilă a speciilor folositoare şi combaterea celor dăunătoare (2006-2010)
 • Strategia adaptării mamiferelor mici la modificările antropogene ale mediul ambiant (în baza unor exemple din Rusia Centrală şi Moldova) (2006-2007)
 • Strategii ecologo-etologice de adaptare a mamiferelor mici la modificările antropogene ale mediului înconjurător (în baza unor exemple din Moldova, Moscova şi regiunea Moscova) (2008-2009)
 • Răspândirea, sistematica şi evoluţia elefanţilor Neozoicului tîrziu din Eurasia (2008-2009)
 • Elaborarea Cadastrului de Stat al regnului animal şi metodologiei de implementare (2007-2009)
 • Studiul şi descrierea habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice din zona de Nord a R. Moldova. Directiva Habitate 92/43 ЕЕ (2007-2009)
 • Evaluarea stării speciilor de animale și elaborarea criteriilor de raritate în scopul actualizării Listei Roșii (2010-2011)
 • Studiul potenţialului de adaptare a animalelor terestre la modificările antropogene ale mediului; elaborarea pronosticului evoluţiei lor (2011-2014)
 • Evaluarea stării populațiilor și determinarea statutului speciilor de animale propuse pentru ediția a III-A a Cărții Roșii (2012)
 • Echipament pentru monitorizarea telemetrică şi control eficient al stării populaţiilor de animale vertebrate terestre rare şi de importanţă economică (2012)
 • Diversitatea, importanţa şi particularităţile adaptive ale faunei de vertebrate terestre (mamifere, păsări, reptile, amfibieni) în ecosisteme recreative şi urbane (2012-2013)
 • Identificarea speciilor de animale invazive de pe teritoriul Republicii Moldova și evaluarea impactului lor asupra ecosistemelor naturale și antropizate (2013-2014)
 • Simpozion Internațional consacrat jubileului de 75 ani al profesorului Andrei Munteanu „Valorificarea rațională și protecția diversității lumii animale” (2014)
 • Riscurile populaţionale pe modelul speciilor Ciconia ciconia şi Cygnus olor în condiţiile sinantropizării, creşterii influenţei modificărilor antropice şi schimbărilor climaterice (2015-2016)
 • Studiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul programului Natura 2000 (2015-2019)
 • Distribuția, abundența și preferințele de habitat a trei specii de mamifere mici protejate din România și Republica Moldova: Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898), Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) și Spermophilus suslicus (Guldenstaedt, 1770) (2016-2019)
 • Project EU/CoE Joint Programme ”Emerald Network of Nature Protection Sites”,  consultant on mammals. Biosafety Office.  Republic of Moldova (2015 – 2017).
 • GEF/UNEP Project Support to Produce the Sixth National Report to the Convention on Biological Diversity, consultant on terrestrial vertebrate species. Biodiversity Office. Republic of Moldova. Project Code: BAC:M99-11207-32NFL-SB-008720.02.08 (2018)
 • Plio-Pleistocene Deer of Western Palearctic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny (2018)
 • Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomonorpha) din Republica Moldova (2019)


Laboratorul întreţine relaţii de colaborare cu: 
în țară:

 •     Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului
 •     Agenţia de Stat Moldsilva
 •     Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Moldova SVPM
 •     Agenția Naţională pentru Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova
 •     Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 •     Universitatea de Stat Tiraspol (Chișinău)
 •     Universitatea de Stat din Chișinău
 •     Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice ICAS
 •     Rezervația științifică „Plaiul Fagului”
 •     Rezervația științifică „Codrii”
 •     Rezervația naturală „Pădurea Domnească”
 •     Rezervația naturală „Prutul de Jos”

peste hotare:

 •     Institutul de Biologie al Academiei Române
 •     Institutul problemelor evoluţiei şi ecologiei „A.N. Severţov” al Academiei Ruse, Moscova, Rusia
 •     Rezervaţia biosferei „Delta Dunării”, Tulcea, România
 •     Universitatea „Alexandru Ion Cuza”, Iaşi, România
 •     Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, România
 •     Muzeul Oltenia, Craiova, România
 •     Institutul Geologic al României, Bucureşti, România.
 •     Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău, România
 •     Institute of Vertebrate Biology of Czech Academy of Sciences
 •     Muzeul de Ştiinţe Naturale, Piatra-Neamţ, România
 •     BirdLife International
 •     International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences 
 •     Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România 
 •     Universitatea Valahia, Târgovişte, România 
 •     University of Durham, Marea Britanie 
 •     Institutul de Zoologie „I.I.Schmalhausen”, Kiev, Ucraina 
 •     Universitatea Naţională „V.N. Karazin”, Harkov, Ucraina
 •     Institutul de Paleontologie, AŞ a Rusiei, Moscova, Federaţia Rusă 
 •     Centrul Federal de Integrare a Cercetărilor Arctice, Arhanghelsk, Federaţia Rusă 
 •     Centrul Științifico-practic al Academiei de Științe a R.Belarus pe Bioresurse, Minsk, Belarus 
 •     EUROBATS Agreement on the Conservation of Populations of European Bats, Bonn, Germania
 •     Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania 
 •     Institute of Human Paleontology, Paris, France 
 •     Museum of Natural History, Clermont-Ferrand, France 
 •     Ohio University, Statele Unite 
 •     University of Barcelona, Spania
 •     Muzeul Național de Istorie Naturală, Sofia, Bulgaria 
   
Larion Alina
Alina Larion, şef al laboratorului, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Telefon: +373 22 73 97 86
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Diversitatea şi rolul rozătoarelor în ecosistemele naturale şi antropizate. Studiul structurii sociale a grupărilor în populaţiile de mamifere mici.
Curriculum Vitae  
   
nistreanu
Victoria Nistreanu, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, șef Centru de Cercetare a Faunei Terestre
Telefon: +373 22 73 97 86
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii şi structurii populaţiilor mamiferelor, taxonomiei, ecologiei, biologiei şi fiziologiei mamiferelor mici în diverse tipuri de ecosisteme.
Curriculum Vitae
   
munteanu
Andrei Munteanu, doctor în științe biologice, profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator
Telefon: +373 22 73 71 09
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii, adaptării şi evoluţiei dinamice ale vertebratelor terestre la condiţiile mediului în ecosistemele naturale şi antropizate.
   
savin anatolie
Anatolie Savin, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător; cercetător ştiinţific coordonator
Telefon: +373 22 73 98 57
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii, structurii, evoluţiei comunităţilor şi speciilor de interes cinegetic în condiţiile impactului antropic şi rolului lor în ecosistemele naturale și antropizate.
   
sitnic veaceslav
Veaceslav Sîtnic, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator
Telefon: +373 22 739786
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Diversitatea şi rolul rozătoarelor în ecosistemele naturale şi antropizate. Studuil structurii sociale a grupărilor în populaţiile de microtine, modelarea proceselor populaţionale.
   
turcanu vladimir
Vladimir Ţurcanu, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător ştiințific coordonator
Telefon: +37322 737509
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul taxonomiei, ecologiei şi evoluţiei comunităţilor herpetofaunistice, protecţia şi conservarea diversităţii herpetofaunei în condiţiile actuale.
   
zubcov nicolai
Nicolai Zubcov, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studierea diversităţii, dinamicii numerice, migraţiei şi ecologiei păsărilor în ecosistemele naturale şi antropizate.
   
cozari tudor
Cozari Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul ecologiei şi etologiei amfibienilor, protecţia şi conservarea diversităţii batracofaunei.
   
 
   
   
croitor roman
Roman Croitor, doctor în științe biologice., cercetător ştiințific superior 
Telefon: +373 22 73 98 58
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul cerbilor fosili.
   
caisin valeriu
Valeriu Caisîn, doctor în științe biologice., cercetător ştiințific superior
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii, structurii, dinamicii comunităţilor şi speciilor de interes cinegetic în ecosistemele naturale și antropizate.
   
obada teodor
Teodor Obadă, cercetător ştiințific
Telefon: +373 22 73 98 58
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul marcoteriofaunei fosile.
   
pascari viorica
Viorica Pascari, cercetător ştiințific
Telefon: +373 22 73 98 58
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul mamiferelor mici fosile.
   
caraman natalia
Natalia Caraman, cercetător ştiinţific
Telefon: +373 22 73 97 86
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Ecologia şi comportamentul rozătoarelor în mediul urban. 
   
caldari vladislav
Vladislav Caldari, cercetător ştiinţific 
Telefon: +373 22 73 97 86
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Liliecii din adăposturile subterane.
   
sitnic victor
Victor Sîtnic,  cercetător știinţific
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Cercetări bioinformatice, genetice și biologie moleculară
   
burlacu victoria
Victoria Burlacu, cercetător ştiinţific
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Diversitatea comunităţilor şi structura populaţiilor speciilor de mamifere mici purtători ai agenților patogeni în diferite ecosisteme. 
   
Mamarescul Vladislav
Vladislav Mararescul, cercetător ştiințific, doctorand
Telefon: +373 22 73 98 58
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul carnivorelor fosile și actuale.
   
paladi viorica
Viorica Paladi, cercetător științific, doctorand
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studierea diversității și structurii comunităților de păsări din zona umedă Ramsar  „Prutului de Jos”.
   
grosu gheorghe
Gheorghe Grosu, cercetător științific
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii, structurii, evoluţiei comunităţilor şi speciilor de interes cinegetic în ecosistemele naturale și antropizate.
   
ciocoi oleg
Oleg Ciocoi, cercetător științific
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii, structurii, evoluţiei comunităţilor şi speciilor de interes cinegetic în ecosistemele naturale și antropizate.
   
scerbliuc mihail
Mihail Șcerbliuc, cercetător științific
Domeniul de activitate ştiinţifică: Studiul diversităţii, structurii, evoluţiei comunităţilor şi speciilor de interes cinegetic în ecosistemele naturale și antropizate.
   
dibloscaia-natalia
Natalia Dibolscaia, cercetător ştiinţific stagiar
Telefon: +373 22 73 97 86
E-mail: [email protected]
Domeniul de activitate ştiinţifică: Liliecii din ecosistemele antropizate
   
 
Denis Zaharov  cercetător științific stagiar, doctorand
E-mail:  
Domeniul de activitate ştiinţifică:  

 

LVT LVT
Dr. Roman Croitor - discuţii cu colegii de breaslă Congresul Zoologic al „Muzeului Grigore Antipa”, București
   
LVT LVT
Activităţi de atragere a elevilor în studiul și protecția ornitofaunei Conferința Internațională a Muzeului Județean „Ion Borcea”, Bacău

Rezultate obținute

 • A fost efectuată inventarierea teriofaunei (71 specii), ornitofaunei (285 specii) şi herpetofaunei (14 specii de reptile, 13 specii de amfibieni) din Republica Moldova.
 • A fost studiată evoluţia comunităţilor de vertebrate terestre în ecosisteme naturale şi antropizate.
 • A fost revelată structura spaţial-funcţională şi mecanismele de reglare a populaţiilor de rozătoare în agrocenoze.
 • Au fost evidenţiate relaţiile biocenotice şi rolul funcţional al speciilor comune şi al diferitelor cohorte în stabilitatea populaţiilor şi comunităţilor de animale.
 • A fost stabilit ă distribuţia, dinamica numerică, potenţialul bioenergetic şi rolul speciilor dominante din complexul arboricol „livezi-păduri” în reglarea numărului de insecte dăunătoare.
 • Au fost determinate particularităţile biologico-ecologice a speciilor de vertebrate terestre periclitate şi vulnerabile şi propuse măsuri de protecţie a lor.
 • Au fost elucidate particularităţile biologice, ecologice şi elaborate recomandări de protecţie a speciilor rare.
 • Au fost descrise trei specii noi pentru știință: Rucervus radulescui Croitor, 2018 din Valea Grăunceanului, Rucervus gigans Croitor, 2018 din Apollonia, Praeelaphus australorientalis  Croitor, 2017 din Pliocenul Europei de sud-est pe baza materialelor fosile din Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Institutul de Speologie din București. Genul Rucervus a fost semnalat în Europa pentru prima dată. Pentru prima dată a fost descrisă pe teritoriul Republicii Moldova și confirmată prezența pe continentul european a speciei Cervus canadensis Erxleben 1777 (wapiti).

Brevete de invenţii:

 1. Toderaş I., Rusu Ş., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Nistreanu V., Chihai O., Gherasim E., Gologan I. Brevet de invenţie. Procedeu de deparazitare a cervidelor. MD 1303 Y, 2019.01.31. 
 2. Toderaş I., Rusu Ş., Savin A., Erhan D., Ciocoi O., Zamornea  M., Grosu G., Gologan I. Brevet de invenţie. Compozitie si procedeu de alimentare suplimentară si deparazitare a iepurilor de camp. MD 1350 Y 2019. 07. 31.
 3. Toderaş I., Rusu Ș., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Grosu G., Nistreanu V., Gherasim E. Brevet de inventive. Compoziție și procedeu de alimentare și deparazitare a fazanilor. MD 1164 Y, 2017.07.31. 
 4. Toderaş I., Rusu Ş., Erhan D., Zamornea M., Savin A., Chihai O., Gherasim E., Pruteanu M., Naforniţa N. Brevet de invenţie. Procedeu de deparazitare a cervidelor. MD 1049 Y, 2016.06.30. 
 5. Munteanu, A., Savin, A., Ţurcanu, I. Brevet de invenţie. Procedeu de pregătire a hranei complementare pentru animalele sălbatice.  MD 3794, 2009-01-31.
 6. Munteanu A., Luncaşu M. Brevet de invenţie. Metodă de profilaxie şi tratament al helmintozelor la cervide. MD Nr. 3311 F1 din 31.05.2007.  

Elaborări implementate în ultimii 3 ani (2017-2020):

 1. Act de implementare a Brevetului de invenție de scurtă durată (MD, nr.1164 Z, 28.02.2018), din 23.01 2020. „Măsuri antiparazitare de profilactică și tratament concomitent cu alimentarea complimentară a fazanilor”. Implementat în Fondurile de vânătoare ale Societății Vânătorilor și Pescarilor din R. Moldova.
 2. Act de implementare a elaborării științifice, elaborată în baza hotărârii pozitive de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată (MD 1405 Y, 31.12.2019), 31.01.2020. „Măsuri antiparazitare de profilactică și tratament concomitent cu alimentarea complimentară a mistreților”. Implementat în Fondurile de vânătoare ale Societății Vânătorilor și Pescarilor din R. Moldova.
 3. Act de implementare a elaborării științifice finisate în producere „Procedeu de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice”, în baza Hotărârii de acordare a brevetului S 20180113, 06.08.2020. Implementat în Fondurile de vânătoare ale Societății Vânătorilor și Pescarilor din R. Moldova.
 4. Act de implementare a elaborării științifice finisate în producere „Compoziție pentru alimentarea complementară a cervidelor cu utilizarea brichetelor și procedeu de deparazitare prin intermediul acestora”, în baza cererii de brevet S 2017 0079, 05.07.2017. Implementat în cadrul Fondurilor de vânătoare a Agenției „Moldsilva”.
 5. Act de implementare a Brevetului de invenție de scurtă durată „Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazitare a iepurelui de câmp”, MD 1350 Y 2019. 07. 31. Implementat în Fondurile de vânătoare ale Societății Vânătorilor și Pescarilor din R. Moldova.

Diplome și medalii la expozițiile naționale și internaționale în ultimii 6 ani (2014-2020):

 1. Toderaş I., Rusu Şt., Savin A., Erhan D.,Ciocoi O., Zamornea M., Grosu Gh., Gologan, I. Compozitie si procedeu de alimentare suplimentară si deparazitare a iepurilor de camp. Medalie de bronz Ediția 12-a EUROINVENT EUROPEAN EXHIIBIITIION OF CREATIVITY AND INNOVATION, 23 mai 2020, online, Iași, România.  
 2. Toderaş I., Rusu Şt., Savin A., Erhan D., Gulea A., Zamornea M., Nistreanu V., Chihai O., Gherasim E., Gologan I., Rusu V. Method for deparasitation of cervids. Medalia de aur. 47E Salon International des Inventions de Geneve, 10-14 avril 2019, Palexpo. Classe V, p. 192.
 3. Toderaş I., Rusu Şt., Savin A., Erhan D., Gulea A., Zamornea M., Nistreanu V., Chihai O., Gherasim E., Gologan I., Rusu V. Method for deparasitation of cervids. Diploma de excelență. A XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 May 2019, Iași, România.
 4. Toderaş I., Rusu Şt., Savin A., Erhan D., Cicoi O., Zamornea M., Grosu Gh., Gologan I. Compoziție și procedeu de alimentare complementară și deparazitare a iepurilor de câmp. Medalia de argint. Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019
 5. Toderaş I., Rusu Şt., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Grosu Gh., Nistreanu V., Gherasim E., Rusu V. Process of disinfesting and supplementary feeding of the pheasants. Medalia de aur. The world exhibition on  inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of  March 2018.
 6. Toderaş I. Rusu Şt., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Grosu Gh., Nistreanu V., Gherasim E., Rusu V. Processus de disinfestations et d'alimentation supplementaire des faisans. Medalia de aur. 46E Salon International des Inventions de  Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo. Classe V, p. 192.
 7. Toderaş I., Rusu Șt., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Grosu Gh., Nistreanu V., Gherasim E. Compoziție pentru alimentarea complementară a fazanilor și procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acesteia. Medalia de aur. Expoziție Internațională Specializată ”INFOINVENT”, 15-18 noiembrie 2017, Chișinău. 
 8. Toderaş I., Rusu Șt., Erhan D., Zamornea M., Savin A., Chihai O., Gherasim E., Pruteanu M., Nafornița N. Procedures applied for diparasiting and additional alimentation of deer. Medalia de aur. Barcelona, 5th May 2017.
 9. Toderaş I, Rusu Şt., Savin A., Erhan D., Zamornea M., Grosu Gh., Nistreanu V., Gherasim E. Compoziţie pentru alimentarea complimentară a fazanilor şi procedeu de deparazitare a lor cu utilizarea acesteia. nr. a 2016 0034. Medalia de bronz. International Trade Fair „ Ideas – Inventions-New Products” 27-30 October Nuremberg Exibition center iENA 2016. 
 10. Toderaş I., Rusu Şt., Erhan D., Zamornea M., Savin A., Chihai O., Gherasim E., Pruteanu M., Naforniţa N. Procedeu de deparazitare a cervidelor  și alimentare suplimentară a cervidelor. Medalia de argint. 25-28.11.2015. Chișinău. Infoinvest.
 11. Toderaş I., Rusu Șt., Erhan D., Zamornea M., Savin A., Chihai O., Gherasim E., Pruteanu M., Nafornița N. Procedures applied for diparasiting and additional alimentation of deer. Medalia de argint. 40th International invention show 11th invention and prototype show and student business plan competition. Croatian Inventors Association Zagreb. Karlovac, Croatia, 05-07 November 2015. 

Contracte economice:

 • Evaluarea efectivului vânatului în fondurile de vânătoare arendate de Societatea Vânătorilor şi  Pescarilor din Moldova – în fiecare an.
 • Studiul acțiunii raticidelor asupra rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și raioanele adiacente (2019)
 • Studiul rozătoarelor dăunătoare din mun. Chișinău și testarea unor preparate noi cu efect rodenticid (2019)
 • Efectuarea investigațiilor de omologare a produselor de uz fitosanitar și/sau fertilizanților și recepționarea rezultatelor acestora (2014, 2017)
 • Studiul stării actuale a faunei de nevertebrate și vertebrate terestre din biotopurile aeroportului din Chișinău și elaborarea recomandărilor pentru a reduce impactul acestora asupra siguranţei zborurilor (2012-2014)

Menţiuni

 • Diplomă de onoare de la MECC pentru succese remarcabile în domeniul cercetării și inovării și cu prilejul Zilei Internaționale a Fetelor și Femeilor în Știință (dr. Larion A. 2019)
 • Ordinul „Gloria Muncii” (dr. prof. Munteanu A. 2019)
 • Medalia „Meritul Civic” (dr. Savin A. 2019)
 • Medalia „Milescu Spătaru” (dr. prof. Munteanu A. 2019)
 • Medalia „Dimitrie Cantemir” (dr. Savin A. 2018)
 • Premiul A.Ș.M. „Boris Melnic” pentru Cartea Roșie (2016)
 • Premiul Naţional pentru Colecția Națională de Carte „Diversitatea, protecția și valorificarea lumii animale”, care include „Lumea animală a Moldovei” și „Atlasul zoologic” (2013)
 • Medalia „Dimitrie Cantemir” (dr. prof. Munteanu A. 2009)
 • Premiul Academiei Române ”Grigore Antipa” pentru „Lumea vegetală şi animală a Moldovei” (2008)
 • Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru monografia „Ornitologia radară” (1994)
 • Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru monografiile din seria «Животный мир Молдовы» (1989)
   

Monografii

 1. Țurcan V. Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM), 150 p. ISBN 978-9975-62-475-6. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975624756
 2. Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Vertebrate terestre (red. științific V. Nistreanu).  Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2022, 160 p. ISBN 978-5-88554-059-9. DOI: https://doi.org/10.53937/9785885540599
 3. Nistreanu V. Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova. Chişinău: S. n. Tipografia AŞM. 2019, 184 p. DOI: https://doi.org/10.53937/9789975624305Descarcă
 4. Croitor R. Plio-Pleistocene Deer of Western Palearctic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny. Chisinau: Elan Poligraf, 2018, 140 p.
 5. Ungureanu L., Titica Gh., Baban E., Nistreanu V., Bogdea L., Bulat Dm., Bulat D. Habitatele speciilor rare de plante și animale din raioanele Soroca și Stefan Vodă, Republica Moldova. Chișinău: S.n., 2017, 88 p. 
 6. Andreev A., Cazanţeva O., Munteanu A., Izverscaia T., Mărgineanu G., Josan L. Sectorul forestier şi serviciile ecosistemice – ENPI FLEG II în Republica Moldova / Soc. Ecologică „Biotica”, Programul regional ENPI FLEG II. – Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. „Elan Poligraf”), 240 p.
 7. Andreev A., Anikeev E., Arnaut P., Barcari I., Bezman-Moseiko O., Bondarenco A., Gorbunenco P., Grosu N., Derjanschi V., Izverscaia T., Josan L., Jurminschi S., Zamfir P., Kovalenko D., Kotomina L., Cuza P., Kuharuk E., Mărgineanu G., Marin T., Maiațki I., Medvedenko D., Munteanu A., Nikolaev N., Pezold T., Redcozubov O., Rotaru I., Romanciuc A., Rusciuc A., Siverenco N., Sîrodoev G., Stajilov V., Talmaci I., Tiscencov A., Țurcan V., Șabanova G., Șubernețkii I., Telembici O., Ceavdari N. Planul de management pentru zona Ramsar „Nistrul de Jos”. Societatea Ecologică ”BIOTICA”, Chişinău, 2017, 362 p.
 8. David A., Pascari V., Nicoară I., Begu A., Sandu M., Ursu A., Postolache G. „Ariile naturale protejate din Moldova”, Vol. I. Monumentele geologice, paleontologice, hidrologice şi pedologice. 2016, 171 p.
 9. Cozari T. Păsările. Enciclopedie ilustrată. Chișinău: Arc, 2016, 288 p. 
 10. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ediția a III-a, Chişinău: Ştiinţa, 2015, p. 234-350 (110 specii).
 11. Cozari T. Atlas Zoologic. Chişinău: Știința, 2013, 124 p.
 12. Munteanu A., Nistreanu V., Savin A., Turcanu V., Corcimaru N., Cebanu A., Moșu A., Romanescu V., Bondarenco A., Andreev S., Larion A., Sîtnic V. Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, peşti) incluse în cadastrul regnului animal al Republicii Moldova. Chişinău, S.n., „Elan Poligraf”, 2013, 100 p. 
 13. Postolachi Gh., Munteanu A., Postolache D., Cojan C. Rezervația „Prutul de Jos”. Chisinau, Tipogr. centrală, 2012, 152 p. 
 14. Andreev A., Bezman-Moseiko О., Bondarenco A., Budzhak V., Cherevatov V., Chiornei I., Derjanschi V., Ghendov V., Jurminschi S., Izverskaia T., Kotomina L., Kovalenco D., Mantorov O., Medvedenco D., Munteanu A., Redcozubov O., Romanciuc A., Rusciuc A., Rusciuc V., Sîrodoev Gh., Şabanova G., Skilskyi I., Sotnikov V., Şuberneţki O., Talmaci I., Tişenkov A., Tişenkova V., Ţurcan V. Registrul zonelor nucleu ale Rețelei Ecologice Naționale a Republicii Moldova. BIOTICA, 2012, 356 p.
 15. Manic Ș., Negru A., Jardan N., Derjanschi V., Cozari T., Cîrlig V. Conspectul diversităţii biologice a rezervaţiei „Codrii”. Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii”, Ştiinţa, 2011, 328 p.
 16. Munteanu A., Zubcov N., Gusan G., Glavan T., Buciuceanu L., Jurminschii S., Mantorov O., Țîbuleac T., Știrbu V., Cojan C., Vasilașcu N., Bogdea L., Postolachi V., Țurcanu I., Sîrodoev G. Atlasul păsărilor clocitoare din Moldova. Chișinău, 2010, 100 pp.
 17. Munteanu A., Zubcov N., Cozari T. Păsări. Seria Lumea Animală a Moldovei. Chișinău: Știința, 2006, 220 p. 
 18. Munteanu A., Lozan M. Mamifere. Lumea animală a Moldovei. Vol. 4, Chișinău: Știința, 2004, 132 p.
 19. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ediția a II-a, Chişinău: Ştiinţa, 2001, p. 147-214 (62 specii).
 20. Munteanu A. „Păsările lumii” enciclopedie pentru copii. Editura ARC, 1998, 98 p.
 21. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ediția a I-a, Chişinău: Cartea moldovenească, 1978, p. 5-61 (29 specii)
 22. Аверин Ю.В., Ганя И.М., Зубков Н.И., Мунтяну А.И., Успенский Г.А. Птицы. Животный мир Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1981, 336 с.
 23. Ганя И.М. (red.) Рыбы, земноводные пресмыкающиеся. Животный мир Молдавии. Кишинев, «Штиинца», 1981, 224 c.
 24. Аверин Ю.В., Лозан М.Н., Мунтяну А.И., Успенский Г.А. Животный мир Молдовы. Млекопитающие. Кишинев «Штиинца», 1979, 186 с.
 25. Ганя И.М., Зубков Н.И. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии. – Кишинев: Штиинца. 1989, 148 с.

Capitole în monografii 

 1. Croitor  R. Animal husbandry and hunting. Bone material use in economic activities. In: From Bronze to Iron. Kravchenko E. A. (red.) In: Paleoeconomy of the habitants of the Inkerman Valley (according the material of excavations in Uch-Bash and Saharnaya Golovka settlements). Kyiv, 2016, p. 191-222. 
 2. Баженов Ю.А., Караман Н.К., Шепелев А.А., Осипова О.В., Котенкова Е.В. Влияние ольфакторного сигнального поля cинантропных домовых мышей на поведение гемисинантропного (Microtus levis) и экзоантропного (Myodеs glareolus) видов грызунов. In: Биологическое сигнальное поле млекопитающих. Коллективная монография. Под редакцией: А.А. Никольского, В.В. Рожнова. Товарищество научных изданий КМК, Москва 2013, p. 224-231.
 3. Chirică V., David A., Obadă T. Planigraphie des restes osteologiques. Habitation en „os  et terre”. In: Laurignacien moyen et tardif de L espace Carpatique – Dnestreen. Le gisement Climăuţi II, Iaşi, 2008, p. 55-59. 
 4. David A., Obadă Th. Faune de mamiferes. In: Laurignacien moyen et tardif de L espace Carpatique – Dnestreen. Le gisement Climăuţi II, Iaşi, 2008, p. 28-41.
 5. Munteanu A., Zubcov N., Țurcanu V. Fauna. In: Natura rezervației ”Plaiul Fagului” (red. A. Ursu). Chișinău-Rădenii Vechi, 2005, p. 244-346.
 6. Ганя И.М., Зубков Н.И., Мунтяну А.И., Савин А.И. Позвоночные животные. In: Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение (ред. Г.А.Успенский). Кишинев «Штиинца», 1990, с. 125-202.

Articole în reviste cu factor de impact                

 1. Balčiauskas L., Amshokova A., Balčiauskienė L., Benedek A.M., Cichocki J.,  Csanády A., Mendonça P. G., Nistreanu V. Geographical clines in the size of the herb field mouse (Apodemus uralensis). Integrative Zoology, 2020: 15, p. 55-68.
 2. Benoit J., Legendre L.J., Tabuce R., Obada Th., Mararescul V., Manger P. Brain evolution in Proboscidea (Mammalia, Afrotheria) across the Cenozoic. Scientific American 2019, 9 (9323), p. 1-8. 
 3. Croitor, R., Sanz, M., Daura, J. Deer remains from the Middle Pleistocene site of Gruta da Aroeira (Portugal): Iberian faunal endemism and implications to hominin paleobiogeography. Quaternary Science Reviews, 2019, 225 (1), 106022. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.106022
 4. Lyubas A.A., Obada T.F., Gofarov M.Yu., Kriauciunas V.V., Vikhrev I.V., Nicoara I.N., Bolotov I.N. A taxonomic revision of fossil freshwater pearl mussels (Bivalvia: Unionoida: Margaritiferidae) from Pliocene and Pleistocene deposits of Southeastern Europe. Ecologica Montenegrina 21, 2019, p. 1-16.   
 5. Demay L., Obadă T., Péan S., Prepeliţa A. Utilization of mammoth resources and occupation of the Dniester-Prut basin territory: the Upper Paleolithic site of Valea Morilor (Republic of Moldova), Quaternary Science Reviews, 2019, 222, 105898. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.105898
 6. Croitor R., Obadă Th. On the presence of Late Pleistocene wapiti, Cervus canadensis Erxleben, 1777 (Cervidae, Mammalia) in the Palaeolithic site Climăuți II (Moldova). Contributions to Zoology, 2018, 87 (1), p. 1-10.
 7. Croitor R., Sanz M., Daura J. The endemic deer Haploidoceros mediterraneus (Bonifay) (Cervidae, Mammalia) from the Late Pleistocene of Cova del Rinoceront (Iberian Peninsula): origin, ecomorphology, and paleobiology. Historical Biology, 2018, 32(3), p. 409-427.  https://doi.org/10.1080/08912963.2018.1499018  
 8. Croitor R. Paleobiology as a clue for Paleolithic taphonomy: the case of reindeer hunting in Moldova. Quaternaire, 2018, 29 (1), p. 81-86. 
 9. Grigoriev S.E., Fisher D.C, Obadă T., Shirley E.A., Rountrey A.N., Savvinov G.N., Garmaeva D.K., Novgorodov G.P., Cheprasov M.Yu., Vasiliev S.E,  Goncharov A.E., Masharskiy A., Egorova V.E., Petrova P.P., Egorova E.E., Akhremenko Y.A., Van Der Plicht J., Galanin A.A., Fedorov S.E., Ivanov E.V., Tikhonov A.N. A woolly mammoth Mammuthus primigenius) carcass from Maly Lyakhovsky Island (New Siberian Islands, Russian Federation), Quaternary International, 445, 2017, p. 89-103. 
 10. Croitor R. Sacrifice horse remains from Late Bronze – Early Iron Age of South Moldova: a study of dental and limb bone morphology. Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences, 2017, 1(3), p. 1-7. 
 11. Croitor R. Description of a new deer species (Cervidae, Mammalia) from the Early Pliocene of Eastern Europe, with a review of early dispersals and palaeobiogeography of the subfamily Cervinae. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2017, 283 (1), p. 85-108. 
 12. Croitor R. Systematical position and paleoecology of the endemic deer Megaceroides algericus Lydekker, 1890 (Cervidae, Mammalia) from the late Pleistocene-early Holocene of North Africa. Geobios. 2016. 49 (4), p. 265-283. 
 13. Croitor R., Cojocaru, I. An Antlered Skull of a Subfossil Red Deer, Cervus elaphus L., 1758 (Mammalia: Cervidae), from Eastern Romania. Acta zoologica bulgarica. 2016, 68 (3), p. 407-414. 
 14. Covalenco S., Croitor R. Bone, Antler and Ivory Weapons from the Multilayer Late Palaeolithic Site Cosăuţi, Middle Dniester Area. Stratum Plus, 2016, 1 (The Link of Times), p. 121-135. 
 15. Ţîbuleac P., Obadă T., Cojocaru I. Tetralophodon longirostris (Mammalia: Proboscidea) in the Eastern Carpathians Foreland (Romania and the Republic of Moldova). North-Western Journal of Zoology. 2015, 11(1), p. 138-150. 
 16. Simeonovska-Nikolova D., Beltcheva M., Larion A., Nistreanu V., Metcheva R. Variations in the mound size of mound-building mouse, Mus spicilegus between Bulgaria and Moldova. Bulg. J.Agric. Sci., 2014, 20 (Suppl. 1), p. 125–128. 
 17. Bazhenov Yu. A., Caraman N. K., Shepelev A. A., Osipova O. V., Kotenkova E. V. Olfactory environment of commensal house mice as a factor that affects the formation of the species composition of the population of rodents in buildings. Biology Bulletin. 2014, 10, p. 842-848. 
 18. Tikhonova G. N., Tikhonov I. A., Kotenkova E.V., Munteanu A.I., Uspenskaya I.G., Konovalov Yu.N., Burlaku V.I., Kiku V.F., Georgitsa S. D., Karaman N. K., Nistreanu V. B., Maltsev A. N. Comparative Analysis of Small Mammal Communities in Chisinau and Yaroslavl, Two European Cities Located in Different Biomes. Russian Journal of Ecology, 2012, Vol. 43, No. 3, pp. 236–242. 
 19. Tikhonov I. A., Muntyanu A. I., Uspenskaya I. G., Konovalov Yu. N., Burlaku V. I., Karaman N. K., Nistreanu V. B., Tikhonova G. N., Kotenkova E. V. Biotopic distribution, population structure, and some features of small mammal reproduction in Chisinau city. Biology Bulletin, 2012, Vol. 39, No. 10, pp. 839–845. 
 20. Zinenko O. I., Ţurcanu V. F., Strugariu A. Distribution and morphologycal variation of Vipera berus nikolskii Vedmederja, Grubant et rudaeva, 1986 in the Western Ukraine, Moldova Republic and Romania. Journal Amphibia-Reptilia,  2010,  31, p. 51-67
 21. Yakimenko L.V., Korobitsyna K.V., Frisman Z.V., Munteanu A. Cytogenetic and biochemical comparasion of Mus musculus and Mus hortulanus. Experimentia, 1990, 46, p. 1075-1077.
 22. Munteanu A. Ecological features of an overwintering population of the hilock mouse (Mus hortulanus Nordm.) in the south-west of the USSR. Biological Journal of the Linean Society. 1990, 41, p. 73-82.
 23. Munteanu A., Sitnic V. Spatial structure of Microtus rossiameridionalis during population growth. Pol.ecol.stud., 1994, 20(3-4), p. 257-263.


Articole în alte reviste editate în străinătate

 1. Demay L., Obadă T. Large mammals from Upper Paleolithic site of Valea Morilor (Republic of Moldova). Quaestiones Praehistoricae, Studia in honorem Professoris Vasile Chirica, Vol. XIV, Bucureşti – Brăila, 2018, p. 111-143. 
 2. Lyubas A.A., Kabakov M.B., Kriauciunas V.V., Obada T.F., Nicoara I.N., Tomilova A.A. Freshwater mollusks from Neogene-Quaternary Dniester and Prut riverine deposits as indicator paleoenvironments: chemical composition of shells and its palaeoecological interpretation. Arctic Environmental Research. 2019, 19(1): p. 35–42. 
 3. Lyubas A.A., Obada T.F., Ortiz J.E., Torres T., Kriauciunas V.V., Nicoara I.N. Subfossil freshwater bivalve mollusk shells present data on stratigraphy of Dniester and Prut riverine deposits. Arctic Environmental Research. 2019, 19(2), p. 65–74. 
 4. Demay L., Pean S., Noiret P., Obada T., Koulakovska L. Le statut du mammouth au sein des groupes humains du Pléniglaciaire supérieur autour des bassins du Dniestr et du Prout. In: Cordoş C., Chirica V. (Eds.), Le Paléolithique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen, Actes du colloque International de Iaşi, 2019, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XXXIII, Editura PIM, Iaşi, 2019, pp. 59-95. 
 5. Toderaş I., Rusuș., Erhan D., Savin A., Gulea A., Floquet S., Zamornea M., Chihai O., Gherasim E., Gologan I., Rusu V. Procedee inovative în profilaxia și combaterea parazitozelor la animalele sălbatice din fauna cinegetică / România, Revista Columna  Nr.8/2019  Acad. Rom. Raport 2 august 2019. p.43-60. 
 6. Chihai O., Erhan D., Nistreanu V., Larion A., Tălămbuţă N., Rusu Ş., Melnic G., Zamornea M. Parasitological studies of the species from genus Apodemus (Rodentia, Muridae) from the „Plaiul Fagului” natural reserve, Republic of Moldova. Muzeul Oltenie Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii. Tom. 35, No. 1. 2019, p. 86-91. 
 7. Burlacu V..Экологические особенности мелких млекопитающих и очаги лептоспироза в заповедниках Республики Молдова. Труды государственного природного заповедника «Воронинский», Том 4, 2019, С. 10—17. 
 8. Nistreanu V. Multiannual dynamics and actual state of shrew communities in the Republic of Moldova. Marisia, Științele Naturii, Târgu-Mureș, 2019, vol. 38-39, p. 27-34. 
 9. Chihai O., Erhan D., Rusu Ş., Nistreanu V., Larion A., Tălămbuţă N., Melnic G. Zamornea M., Anghel T. Parasite fauna of Myodes glareolus from the natural reserve „Plaiul Fagului”of the Republic of Moldova. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences. Muzeul Olteniei, Craiova. Tom. XXXIV, No. 1, 2018, p. 83-88. 
 10. Croitor R. A description of two new species of the genus Rucervus (Cervidae, Mammalia) from the Early Pleistocene of Southeast Europe, with comments on hominin and South Asian ruminants dispersals. Quaternary, 2018. no 1, 17; p. 2-32. https://doi.org/10.3390/quat1020017.
 11. Timuş A., Nistreanu V. Terrestrial vertebrate species from the three editions of „the Red Book of the Republic of Moldova”: limiting factors and protection measures. Current Trends in Natural Sciences Vol. 6, Issue 11, 2017, pp. 155-164,. 
 12. Nistreanu V., Paraschiv D., Savin A., Larion A., Sitnic V. Comparative analysis of small rodent fauna in agrocenoses from central part of the Republic of Moldova and middle basin of Siret river, Bacau district, Romania. Studii și Comunicări. Complexul Muzeal „Ion Borcea”, Bacău, România, 2017, p. 98-102.
 13. Nistreanu V., Andreev S., Larion A., Postolachi V., Caldari V. Data on bat fauna of Chişinău city, Republic of Moldova. Studii și Comunicări. Complexul Muzeal „Ion Borcea”, Bacău, România, 2017, p.103-106. 
 14. Ларион А.,  Нистряну В., Мунтяну А., Савин А., Чемыртан Н., Сытник В. Эколого-физиологические особенности курганчиковой мыши (Mus spicilegus Petenyi 1882, Rodentia, Muridae) в Республике Молдова. Экологический мониторинг и биоразнообразие. 2016, 1 (11), 64-68. 
 15. Нистряну В., Андреев С., Калдари В., Ларион А., Постолаки В. Сравнительный анализ зимующих сообществ летучих мышей (Mammalia: Chiroptera) в искусственных подземельях Бычок и Сахарна долины Днестра, Республика Молдова. Экологический мониторинг и биоразнообразие. 2016, 2 (12), 34-37. 
 16. Сытник В., Савин А., Нистряну В., Ларион А. Динамика стациального распределения и численности Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) в агроценозах Республики Молдова. Экологический мониторинг и биоразнообразие. 2016, 1(11), 114-117. 
 17. Nistreanu V., Caldari V., Larion A., Postolachi V. Preliminary data on bat species hibernating in Cupcini and Hordineşti stone quarries from the northern zone of the Republic of Moldova. MARISIA. Studii și Materiale, Științele Naturii. 2016, Vol. XXXVI, 77-83. 
 18. Larion A., Nistreanu V., Sîtnic V., Postolachi V. Role of ecotone zone in survival of the species Mus spicilegus Petenyi 1882 (Muridae, Rodentia). MARISIA. Studii și Materiale, Științele Naturii. 2016, Vol. XXXVI, 99-109.
 19. Postolachi V., Tsurcan V., Zubcov N. Preliminary study regarding the distribution, biology and ecology of Natrix tesselata (Laurenti1768) in the Republic of Moldova. MARISIA. Studii și Materiale, Științele Naturii. 2016, Vol. XXXVI, 109-117. 
 20. Nistreanu V., Cârlig T., Larion A., Turcan V., Burlacu V., Postolachi V. Diversity and status of terrestrial vertebrate fauna in lower course of Ichel river bazin, Republic of Moldova. DROBETA, Ştiinţele Naturii, XXVI, 2016, 115–124. 
 21. Nistreanu V., Larion A., Postolachi V. Small mammal diversity in steppe zone Sadaclia, Republic of Moldova. DROBETA, Ştiinţele Naturii, XXV, 2015, p. 135–141.
 22. Kovalchuk О. М., Marareskul V. A., Zakharov D. S., Obadă T. F. Early Pliocene Sturgeons and Bony Fishes from the Dniester Valley (Republic of Moldova). Вестник зоологии, 49(1), Киев, 2015, p. 49-56. 
 23. Нистряну В.Б., Ларион А.Ф., Бурлаку В.И., Караман Н.К., Постолаки В.Е. Фаунистические и экологические особенности сообществ мелких млекопитающих заповедника «Плаюл Фагулуй», Республика Молдова. Вестник Тюменского Государственного Университета. Экология и природопользование, 2015. Т. 1. № 3(3). С. 138-149. 
 24. Cemîrtan N., Munteanu A., Nistreanu V., Sîtnic V., Larion A. Comparative analysis of male behaviour in two sibling species Microtus arvalis Pall. and Microtus rossiaemeridionalis Ogn. (Rodentia, Cricetidae). Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences. 2015, 31(1), 166-172. 
 25. Nistreanu V., Andreev S., Larion A., Postolachi V., Caldari V. Bat species (Mammalia, Chiroptera) hibernating in abandoned stone quarries from Saharna, Republic of Moldova. MARISIA. Studii și Materiale, Științele Naturii. 2015, Vol. XXXV, 75-80. 
 26. Кандыба А.В., Григорьев С.Е., Тихонов А.Н., Никольский П.А., Обадэ Т.Ф., Чепрасов М.Ю., Макаров В.С., Новгородов Г.П. Полевые исследования на острове Большой Ляховский (Российская Восточная Арктика). Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий, 2015, Том XXI, 82-85. 
 27. Nistreanu V., Andreev S., Larion A., Postolachi V., Caldari V. Date on bat hibernation (Mammalia, Chiroptera) in abandoned stone quarries near Cricova town.  DROBETA, Ştiinţele Naturii, XXIV, 2014, p. 155–160.
 28. Burlacu V., Caraman N., Gheorghiţa S., Nistreanu V., Larion A., Cîrlig T., Cîrlig V., Postolachi V. F aunistic and ecological peculiarities of small mammals (Mammalia: Rodentia, Insectivora) from the Southem zone of the Republic of Moldova.  DROBETA, Ştiinţele Naturii, XXIV, 2014, p. 161–166. 
 29. Kovalchuk О. М., Zakharov D. S., Marareskul V. A., Obadă T. F. Early Pliocene fishes from Priozernoe locality (Republic of Moldova). Acta zoologica cracoviensia, Kraków,  2014,  57(1-2), p. 43-55. 
 30. Vasilascu N., Nistreanu V., Bogdea L., Postolachi V., Larion A., Caraman N., Crudu V., Caldari V. Diversity and ecological peculiarities of terrestrial vertebrate fauna of Chisinau city, Republic of Moldova. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2013, p. 219-226.
 31. Баженов Ю. А., Караман Н. К., Шепелев А. А., Осипова О. В., Котенкова Е. В. Ольфакторное сигнальное поле синантропных домовых мышей как фактор, оказывающий влияние на формирование видового состава населения грызунов в постройках.  Поволжский экологический журнал. 2013, № 3 pp. 239-248. 
 32. Обадэ Т.Ф. Свидетельства присутствия слонов рода Loxodonta Anonymous, 1827 в плио-плейстоцене Евразии. Всероссийская научно- практическая конференция «Прикладная экология Севера: проблемы,  исследования, перспективы». Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, Nr. 8, 2013, c. 260-263. 
 33. Тихонова Г. Н., И. А. Тихонов, Е. В. Котенкова, А. И. Мунтяну, И. Г. Успенская, Ю. Н. Коновалов, В. И. Бурлаку, В. Ф. Кику, С. Д. Георгица, Н. К. Караман, В. Б. Нистреану, А. Н. Мальцев. Сравнительный анализ структуры сообществ мелких млекопитающих двух европейских городов, расположенных в разных природных зонах (Кишинев и Ярославль). Сибирский экологический журнал, № 3, 2012, с. 215-221. 
 34. Cemirtan N., Nistreanu V., Larion A., Savin A. Ethological relations in the communities of two species of wood mice Apodemus uralensis and Apodemus sylvaticus. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2011, 27(2), p. 145-148.
 35. Larion A. Studies concerning some etological – physiological peculiarities of the species Mus spicilegus Petenyi, 1882. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 27(1), 2011, p.  135-138.
 36. Nistreanu V. Multiannual dynamics of shrew (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae) communities in Republic of Moldova. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 27(2), 2011, p. 140-144.
 37. Nistreanu V. Distribution of shrews from genus Sorex Linnaeus, 1758 (Mammalia: Insectivora) on the territory of Republic of Moldova. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa. 2011, Vol. LIV (2), p. 555–561.    
 38. Nistreanu V., Savin A., Larion A., V. Sîtnic, O. Chihai. Ecological aspects of rodent communities in agrarian ecosystems of Moldova. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 68(1), 2011, p. 272-276.
 39. Nistreanu V., Larion A., Savin A., Mironov L., Corcimaru N., Ţurcanu V., Buburuz D. Unele aspecte geografice şi ecologice ale Rezervaţiei peisagistice Trebujeni (Republica Moldova). ECOTERRA Journal of environmental research and protection. Year VIII, no. 26, 2011, p. 85 – 92.
 40. Buburuz D., Bobeica V., Nistreanu V. Nistru – trends of environmental change.  Environment & Progress, Cluj-Napoca, Romania, vol. XV, 2009, p. 30-38.
 41. Savin A., Nistreanu V., Corcimaru N., Larion A. Diversity of mammal communities in the ecosystems from the central zone of the Republic of Moldova. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 26(2), 2010, p. 259-262. 
 42. Cemîrtan N., Munteanu A., Savin A., Nistreanu V., Larion A. Data on spatial-temporal structure of Apodemus uralensis PALL. (Rodentia: Muridae) populations in agrocoenoses. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 26(2), 2010, p. 213-214. Gheorghita S., Chicu V., Fyodorova M., Burlacu V., Caraman N., Gutu A., Culibacinaia E., Melnic V., Benes O. Vector-borne diseases in the Republic of Moldova. Updates and perspectives. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 26(2), 2010, p. 95-99.
 43. Тихонов И.А., Мунтяну А.И., Успенская И.Г., Коновалов Ю.Н., Бурлаку,  В.И., Караман Н.К., Нистреану В.Б., Тихонова Г.Н., Котенкова Е.В. Биотопическое распределение, структура популяций и некоторые особенности размножения мелких млекопитающих г. Кишинева. Поволж. экол. журн. 2010, 4, c. 404-415.
 44. Bogdea L. - Contributions to the study of postembryonic development of chiffchaff nestlings (Phylloscopus collybita, Sylviidae). Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2009, 25(2), p. 199-203.
 45. Vasilascu N., Munteanu A. Biotopic distribution of urban bird fauna in the reproductive period. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2009, 25(2), p. 224-229.
 46. Savin A., Nistreanu V. Structural – functional  transformations of rodent communities in ecosystems of Moldova against a background of anthropogenic and climatic changes. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2009, 25(2), p. 275-280. 
 47. Larion A. Olfactory behaviour in Mus spicilegus Petenyi, 1882 males with various type of central nervous system. Sesiunea Ştiinţifică internaţională. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2009, 25(2), p. 281-284.
 48. Munteanu A., Cemârtan N., Savin A., Nistreanu V. Orientation – exploratory behaviour of the main rodent species inhabiting the agroecosystems. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2009, 25(2), p. 285-290. 
 49. Bogdea L. Habitat selection and nests building of Chiffchaf (Phylloscopus collybita) in central part of Republic of Moldova. Natura Montenegrina, Podgorica, Herceg Novi, 2008,  7(3), p. 9-15.
 50. Vasilaşcu N., Bogdea L. Avifauna of city Chisinau in hiemal period. Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 24, 2008, p. 363- 369.
 51. Nistreanu V. The importance of long-eared owl Asio otus otus (L.) in rodent control. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Agriculture. Cluj-Napoca, 2007, 63, p. 424-429, 
 52. Котенкова Е., Мунтяну А. Феномен синантропии: адаптации и становлении синантропного образа жизни в процессе эволюции домовых мышей. Успехи современной биологии,  127(5), 2007, c. 525-539. 
 53. Котенкова Е., Мунтяну А. Сравнительный фнфлиз пространственно-этологической структуры группировок у синантропных и дикоживущих видов домовых мышей надвидого комплекса Mus musculus sensu lato: механизм формирования и поддержания. Успехи современной биологии, 125(5), 2006, c. 513-528.
 54. Nistreanu V. Microtus agrestis (Mammalia: Rodentia) in Someşul Mic basin (Cluj district, Romania). Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. “Gr. Antipa”, 2000, XLII, p. 235-242. 
 55. Nistreanu V. Biometric study of the shrews (Soricidae, Insectivora) in two hilly zones of the Someşul Mic basin (Romania). Studia Univ. “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Biol., 2000, XLV (1), p. 95-102. 

Articole în reviste naţionale:

 1. Larion A., Nistreanu V., Savin A., Sitnic V. Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus Petenyi, Rodentia, Muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, No 1(334), p. 104-110. 
 2. Sîtnic V. Unele aspecte ale adaptărilor microtinelor în ecosistemele din Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, No 1(334), p. 118-126. 
 3. Burlacu V., Nistreanu V., Larion A. Caterinciuc N. Structura comunităților de mamifere mici (Rodentia, Soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, No 1(334), p. 126-133. 
 4. Munteanu A., Savin A., Sîtnic V., Zubcov N. Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas,1773) la limita de vest a arealului. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Nr. 2. 2018 pp. 65-7.
 5. Burlacu V., Caterinciuc N., Nistreanu V., Larion A., Gheorghiţa S., Guţu A., Melnic V., Culibacinaia E. Particularităţile ecologice şi epizootologice ale mamiferelor mici şi rolul lor în formarea şi menţinerea focarelor naturale şi antropurgice de leptospiroză în zona de nord a Republicii Moldova. Buletinul AȘM, Științele medicale. Nr.1(53), 2017, p. 50-54. 
 6. Марарескул В.А. Новые данные о роде Dinofelis Zdansky, 1924 из плиоцена нижнего течения Днестра. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM. 2015, 1-2, 94-96.
 7. Covalenco S., Croitor R. Производственный и хозяйственный инвентарь из кости, рога и бивня с многослойной стоянки верхнего палеолита Косэуць. Revista arheologica. 2016, 12 (1-2), c. 283-295. 
 8. Koloda V. V., Croitor R. Животноводство населения салтовской культуры в лесостепной части Северского Донца (Украина). Часть 2. Revista arheologica. 2016, 12 (1-2), p. 296-319.
 9. Sîtnic V., Nistreanu V., Larion A., Munteanu A., Savin A., Postolachi V. Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. 2015, 3 (327), p. 90-98. 
 10. Larion A., Nistreanu V., Sîtnic V., Savin A. Dinamica efectivului speciei Mus spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia, Muridae) în Republica Moldova în dependenţă de condiţiile climatice. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014. Chişinău, 99 – 105. 
 11. Sîtnic V., Nistreanu V., Savin A., Larion A. Procesul  reproductiv la speciile Microtus arvalis şi Microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014. Chişinău, p. 115 – 122. 
 12. Caraman N., Nistreanu V., Larion A., Burlacu V., Cirlig V. Demographic structure of small rodent populations from Chisinau urban ecosystems, Republic of Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, No 3(324), p. 116-121.
 13. Sîtnic V., Nistreanu V., Savin A., Larion A., Munteanu A., Cemîrtan   N.  Particularităţile ecologice ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) în condiţiile aridităţii sporite. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013. P.101-110.

Indicații metodice și broșuri

 1. ȚURCAN, Vladimir, NISTREANU, Victoria, SÎTNIC, Victor, LARION, Alina. Diversitatea herpetofaunei Republicii Moldova. Îndrumar. Chişinău: S. n., 2023, 65 p. ISBN 978-9975-3644-2-3. https://doi.org/10.53937/9789975364423  
 2. Savin A., Caisîn V., Ciocoi O., Nistreanu V., Șcerbliuc M., Grosu Gh. Instrucțiuni pentru evaluarea efectivelor speciilor de interes cinegetic. Ghid metodologic. Chișinău: Continental Grup, 2022, 82 p. ISBN 978-9975-3544-8-6.
 3. Nistreanu V., Caldari V., Larion A., Dibolscaia N. Liliecii – prietenii noștri neștiuți. Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 73 p. ISBN 978-9975-159-98-2.  DOI: https://doi.org/10.53937/9789975159982
 4. Nistreanu V., Savin A., Țurcan V., Larion A., Paladi V., Sîtnic V. Metode de cercetare pe teren a faunei de vertebrate terestre. Indicație metodică. Chişinău: F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, 2021, 64 p. ISBN 978-5-88554-038-4
 5. Chicu V., Gheorghiţa S., Burlacu V., Guţu A., Culibacinaia E., Melnic V., Nistreanu V., Larion A. Colectarea, evidenţa şi pronosticarea numărului mamiferelor mici în anumite teritorii. Indicaţie metodică. Chişinău, 2012, 52 p.
 6. Andreev A., Talmaci I., Şabanova G., Josan L., Josu V., Izverskaia T., Munteanu A., Barcari I., Jurminschi S., Derjanschi V., Rotaru I., Romanciuc A., Şuberneţkii I., Ţurcanu V., Sîrodoev Gh., Zubcov N., Bondarenco A. Convenţia Ramsar şi zone umede de importanţa internaţională în Republica Moldova. Chişinău: Societatea Ecologică „BIOTICA”, 2008, 84 p.
 7. Shabanova G., Turcanu V., Izverskaia T., Derjanschi V., Rotaru A., Andreev A. 2005. Stepele Nistrului de Jos: bogăție și sărăcie. Chisinau.Soc. Ecologiocă ”Biotica”, 48 p.
 8. Andreev A., Josan L., Şabanova G., Ghendov V., Munteanu A., Postolachi V., Jurminschi S., Romanciuc A., Sîrodoev Gh., Şuberneţkii I., Ţurcanu V., Derjanschi V., Bondarenco A., Talmaci I. Diversitatea biologică naturală şi reţeaua ecologică a Moldovei în context internaţional. Biotica, 2009, 35 p.
 9. Andreev A. Talmaci I., Şabanova G., Josan L., Josu V., Izverskaia T. Turcanu V., Derjanschi V., Jurminschi S. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica Moldova. BIOTICA, Chişinău, 2008, 84 p. 
 10. Zubcov N., Ţurcanu V., Derjanschii V., Jurminschii S., Postolachi V., Buciuceanu L. Prutul de Mijloc – o speranţă pentru supravieţuirea speciilor rare de păsări, reptile, amfibieni şi insecte. REC Moldova. Chişinău, 2005, 24 p.