Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova

Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova

Țurcan V.

https://doi.org/10.53937/9789975624756

Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM), 150 p.

ISBN 978-9975-62-475-6

Descarcă PDF


Lucrarea prezintă o sinteză a cercetărilor multianuale ale serpentofaunei Republicii Moldova. Sunt evidenţiate evoluţia formării complexului serpentofaunistic, particularităţile morfologice şi eco-biologice ale speciilor de șerpi din fauna republicii. Este descrisă răspândirea şi caracterul distribuţiei speciilor de şerpi în ecosistemele peisajului contemporan. Sunt elucidate relațiile trofice și rolul șerpilor în menținerea stabilității ecosistemelor, precum și unele aspecte de comportament. Se abordează problema conservării diversităţii şi protecţiei șerpilor în condiţiile mediului actual. Lucrarea este destinată zoologilor, ecologilor, specialiștilor în domeniul protecției mediului, studenților și masteranzilor cu specializare în zoologie, ecologie, silvicultură și amatorilor de natură.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului 20.80009.7007.02 Program de Stat, realizat la Institutul de Zoologie.

 

citare

Țurcan V. Serpentofauna (Reptilia: Serpentes) din Republica Moldova. Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM), 150 p. ISBN 978-9975-62-475-6. https://doi.org/10.53937/9789975624756