Liliecii – prietenii noștri neștiuți

Liliecii – prietenii noștri neștiuți

Nistreanu V., Caldari V., Larion A., Dibolscaia N.

https://doi.org/10.53937/9789975159982

Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 73 p.

ISBN 978-9975-159-98-2 

Descarcă PDF


Lucrarea reprezintă o broșură de popularizare a unui grup controversat de animale – liliecii. Sunt prezentate informații despre metodele de cercetare a liliecilor, miturile existente despre aceste specii unice în lume, importanța lor în natură și în economia umană. Este efectuată descrierea succintă a speciilor de lilieci din Republica Moldova, sunt indicate locațiile unde au fost găsite, siturile principale de hibernare și reproducere. S-a analizat problema conservării liliecilor în republica noastră, în țările adiacente și la nivel internațional. Este dată descrierea succintă a stării speciilor de lilieci din ecosistemele urbane ale mun. Chișinău și etapele procesului de reabilitare pentru a ajuta la supraviețuirea acestor animale neajutorate în timpul iernii. Broșura este destinată zoologilor, ecologilor, specialiștilor în domeniul protecției mediului, studenților și masteranzilor cu specializare în zoologie, ecologie, silvicultură, amatorilor de natură și tuturor persoanelor, care vor să cunoască liliecii și importanța lor enormă pentru natură și omenire.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului 20.80009.7007.02 Program de Stat, realizat la Institutul de Zoologie.

 

citare

Nistreanu V., Caldari V., Larion A., Dibolscaia N. Liliecii – prietenii noștri neștiuți. Chişinău: S. n., 2022 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM), 73 p. ISBN 978-9975-159-98-2.  DOI: https://doi.org/10.53937/9789975159982