Fauna Rezervației „Plaiul Fagului". Vertebrate terestre.

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului". Vertebrate terestre

(red. științific V. Nistreanu)

https://doi.org/10.53937/9785885540599 

Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2022, 160 p.

ISBN 978-5-88554-059-9. 

Descarcă PDF


Lucrarea prezintă o sinteză a cercetărilor multianuale ale faunei de vertebrate terestre din rezervația „Plaiul Fagului”. S-au evidențiat speciile noi semnalate în ultimii 15 ani pe teritoriul rezervației. Este efectuată analiza ecologică a principalelor grupuri taxonomice, a speciilor de interes economic și a celor rare. S-a elucidat dinamica sezonieră și multianuală a populațiilor și factorii care o influențează. Au fost evidențiate speciile rare de vertebrate terestre și importanța rezervației în menținerea diversității lumii animale. Lucrarea este destinată zoologilor, ecologilor, specialiștilor în domeniul protecției mediului, studenților și masteranzilor cu specializare în zoologie, ecologie, silvicultură și amatorilor de natură.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului 20.80009.7007.02 Program de Stat, realizat la Institutul de Zoologie.

citare

Fauna Rezervației „Plaiul Fagului". Vertebrate terestre (red. științific V. Nistreanu).  Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2022, 160 p. ISBN 978-5-88554-059-9. https://doi.org/10.53937/9785885540599