INSTITUTUL DE ZOOLOGIE ÎN MASS-MEDIA

20.11.2022
Ședința Consiliului Științific al Institutului de Zoologie din 11 noiembrie 2022 a fost una deosebit de solemnă, deși a avut pe ordinea de zi examinarea şi aprobarea rapoartelor ştiinţifice privind implementarea proiectelor pentru anul 2022. Elementul festiv l-a constituit înmânarea diplomelor de onoare ale Academiei de Științe a Moldovei mai multor cercetători ai Institutului de Zoologie: Dr. Olesea Gliga, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie; Dr. Cristina Țugulea, cercetător științific superior în Laboratorul Entomologie „Profesor Boris Vereşciaghin ...
27.10.2022
Vineri, 11 noiembrie 2022, ora 10.00, pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil la specialitatea 165.02. Zoologie din cadrul Institutului de Zoologie. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui Roman Croitor, cu tema „Deer from late Miocene to Pleistocene of the western Paleartic: systematics, phylogeny, and evolution”/ „Cerbii din Miocenul târziu – Pleistocenul Palearticului de vest: sistematica, filogenia şi evoluţia”, specialitatea 165.02. Zoologie. Consultanți ştiinţifici: - Ion Toderaş, doctor ...
20.10.2022
În perioada 22 august - 7 septembrie 2022, dl Alexandr Morozov, cercetător științific în Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară, a participat la o misiune științifică pe termen scurt în cadrul acțiunii COST CA17108, organizată de Universitatea de Științe Aplicate din Norvegia (or. Hamar). Scopul misiunii a fost de a însuși protocolului de secvențiere Nanopore folosind ADN izolat de la țânțari, pentru a identifica flora microbiologică bacteriană completă. ADN-ul a fost extras prin utilizarea a două metode diferite: extracția obișnuită a ADN-ului (metoda de precipitare) și extracția cu ...