INSTITUTUL DE ZOOLOGIE ÎN MASS-MEDIA

19.01.2022
La ședința din 12 ianuarie 2022, în scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor științifice prin doctorat, al motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2022. Suntem bucuroși să anunțăm că Petru Ciorba, cercetător științific stagiar în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, doctorand la specialitatea 166.01. Ecologie, anul III cu frecvență, Școala ...
10.12.2021
La 20 noiembrie 2021, Institutul de Zoologie a organizat un training de transfer a cunoștințelor în cadrul proiectului 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish (Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană). Restricțiile legate de pandemia COVID-19 au impus desfășurarea evenimentului în format online. Trainingul a avut în total 85 de participanți, dintre care 68 - studenți, masteranzi și cadre didactice ale Universității de Stat „Alecu Russo” ...
08.12.2021
În ședinţa online comună a Consiliului ştiinţific al Institutului de Zoologie și a Secției Științe ale vieții a Academiei de Științe a Moldovei din 10 decembrie 2021 vor fi prezentate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2021 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023: 20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER. Conducător de proiect: conf. cerc. dr. hab. Galina Buşmachiu. 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului ...