• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

20.06.2022
Proiectul 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish – s-a numărat printre proiectele prezentate în Buletinul electronic nr.2/2022 al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, rubrica ”Proiecte în derulare - informații din aria programului”. Buletinul este publicat de Oficiul Antenă Iași al Secretariatului Tehnic Comun al POC RO-MD și este disponibil la https://ro-md.net/ro/comunicare/publicatii. Lucia Bilețchi ...
09.06.2022
La 19 mai a.c., Universitatea de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (UȘV Iași), în parteneriat cu Institutul de Zoologie, a organizat un training de transfer a cunoștințelor în cadrul proiectului 2SOFT/1.2/47 „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish. Acesta a fost ultimul eveniment de anvergură realizat în cadrul proiectului, care a reunit în Sala verde de conferințe a UȘV Iași 40 de participanți – cadre didactice și studenți ai UȘV, cercetători ai Institutului de Zoologie, piscicultori ...
07.06.2022
Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova și Institutul de Zoologie anunță susținerea publică a tezei de doctor cu titlul „Liliecii (Chiroptera, Mammalia) din adăposturile subterane ale Republicii Moldova” de către Caldari Vladislav. Specialitatea: 165.02. Zoologie Conducător științific: Nistreanu Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar Data: 17 iunie 2022, ora 10:00 Locația: Sala Senatului, blocul A al Campusului Studențesc al Universității de Stat din Moldova, str. Academiei, 3/2. Comisia de doctorat ...