• Slider Banner

 • Slider Banner

  Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) - găinușa-de-baltă. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Petroleuciscus borhystenicus (Kessler, 1859) – cernușcă. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Lanius collurio Linnaeus, 1758 – sfrâncioc roșiatic. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Baetis vernus Curtis, 1834. Foto Oxana Munjiu

 • Slider Banner

  Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – șarpe-de-alun. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Aix galericulata (Linnaeus, 1758) – rață mandarin. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. Foto Livia Calestru

 • Slider Banner

  Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – câră balcanică. Foto Denis Bulat

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens Harris, 1780. Foto Daniela Burduja

Front page - implicit (nu se sterge)

26.02.2021
Profund regretabilă este vestea de trecere în eternitate a Distinsului savant Marian Traian Gomoiu, academician, profesor universitar, personalitate notorie a elitei de cercetători marini din Europa, suflet de aleasă noblețe și tărie de caracter. Prodigioasa activitate în calitate de cercetător științific a fost axată pe biologia marină, oceanologie și ecologia modernă, având contribuţii esențiale la cunoaşterea dinamicii biocenozelor marine bentale, a fenomenului eutrofizării Mării Negre și al impactului speciilor invazive asupra structurii și funcționării ecosistemului marin. Talentul ...
23.02.2021
La 11 februarie a fost marcată Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Cu acest prilej, Moldova.org - una dintre primele pagini web create în țara noastră, a evidențiat 11 femei din Republica Moldova, care și-au dedicat viața și timpul lor științei și cercetării și au adus o contribuție importantă la crearea lumii în care trăim astăzi. Printre acestea se numără și dna Elena Zubcov, membru corespondent al AȘM, profesor, doctor habilitat. Link: https://www.moldova.org/11-femei-de-stiinta-din-moldova-care-au-scris-istorie/ Cu această ocazie specială, aducem ...
11.02.2021
La 11 februarie comunitatea științifică sărbătorește Ziua Internaţională a Femeilor și Fetelor din domeniul ştiinţei, prin rezoluția Asambleei Generale a Națiunilor Unite A/RES/70/212 din decembrie 2015. Inițiativa are scopul de a promova angajarea femeilor și fetelor în domeniul științei, a încuraja dezvoltarea carierei și implicarea în procesul de luare a deciziilor în știință, a recunoaște realizările femeilor în știință. Ca și în ultimii ani, Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat ieri diplome unora dintre cele mai remarcabile femei care ...