• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

04.04.2022
Școala doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova și Institutul de Zoologie anunță susținerea publică a tezei de doctor cu titlul „Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova” de către Ivanova Anastasia. Specialitatea: 166.01. Ecologie Conducător științific: Zubcov Elena, membru corespondent al AȘM, profesor, doctor habilitat în științe biologice Data: 15 aprilie 2022, ora 10:00 Locația: Sala Senatului, blocul A al Campusului Studențesc al Universității de Stat din Moldova, str. Academiei, 3/2 ...
22.03.2022
La 25 martie 2022, Institutul de Zoologie va organiza online un training de transfer a cunoștințelor în cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish (Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană). Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, România, și se axează pe îmbunătățirea stării de sănătate a peștilor de cultură și consolidarea capacității ...
17.03.2022
Suntem bucuroși să anunțăm că Natalia Dibolscaia, cercetător științific stagiar în Laboratorul Vertebrate Terestre, va beneficia începând cu 1 martie 2022 de bursa Federației Mondiale a Savanților pe domeniul „Global Monitoring of the Planet”, având ca temă de cercetare „Monitoring of bat species in the urban environment of the Republic of Moldova” (Monitorizarea speciilor de lilieci în mediul urban din Republica Moldova). De menționat că Natalia este doctorandă la specialitatea 165.02. Zoologie, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, instituția organizatoare de ...