• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

17.08.2022
Lucrarea „Buburuzele (Insecta: Coccinelidae) din Republica Moldova”, autori – Bușmachiu Galina, Bacal Svetlana, Burduja Daniela, Calestru Livia, Belova Victoria, include studiul diversității speciilor de buburuze din țară – cel mai cunoscut grup de insecte coleoptere, preferat și îndrăgit de copii. În premieră pentru Republica Moldova, sunt descrise 48 de specii de buburuze, care fac parte din 28 de genuri și 7 triburi, întâlnite în păduri, parcuri, grădini și agrocenoze, printre care sunt și specii rare, puțin studiate, motiv pentru care această broșură poate fi utilă în calitate de ghid în ...
06.07.2022
Lucrarea „Ghid metodologic pentru piscicultori” reprezintă o contribuție dedicată completării cunoștințelor în domeniul acvaculturii, în special, pentru a asigura starea de sănătate a peștilor crescuți în heleșteiele din bazinul hidrografic al râului Prut prin practici de gestionare durabilă a heleșteielor piscicole. Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT 1.2./47 „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish și recomandat spre editare de Consiliul Științific al Institutului de ...
30.06.2022
La 30 iunie 2022, AO ”Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare” a expediat un demers în adresa Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dlui Anatolie Topală. ...