• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

11.04.2024
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat cu tema „Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova: taxonomie, morfologie, biologie și ecologie”, specialitatea 165.02. Zoologie, autor – NISTREANU Victoria. Consultanți ştiinţifici: BUȘMACHIU Galina – doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător; MURARIU Dumitru – doctor în biologie, academician, Institutul de Biologie al Academiei Române. Consiliul ştiinţific specializat DH 165.02-24-1: DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Universitatea de ...
08.04.2024
În monografia ”Bacteriile entomopatogene”, autori Anna Moldovan, Natalia Munteanu-Molotievskiy, Ion Toderaș, sunt discutate premisele utilizării agenților bacterieni în controlul biologic al insectelor dăunătoare, fiind relevați unii dăunători importanți studiați. Un capitol aparte este destinat metodelor de bază de izolare, identificare și caracterizare a bacteriilor entomopatogene. De asemenea, sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii privind dezvoltarea agenților bacterieni de control biologic al dăunătorilor în baza tulpinilor noi izolate din mediul natural. În rezultatul ...
08.04.2024
Institutul de Zoologie în parteneriat cu Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” au lansat oficial la 3 aprilie 2024 proiectul ”Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”. La eveniment au participat cercetătorii științifici ai acestor două institute de cercetare din cadrul Universității de Stat din Moldova, dar și prof. Igor Șarov, rector al USM, prof. Georgeta Stepanov, prorector pentru activitate științifică al USM ...