• Slider Banner

  Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – lopătar. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Monacha cartusiana (O.F.Müller, 1774) – melcul cartuzian. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax esculenta Linnaeus, 1758 – broasca de lac. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Neomys anomalus (Cabrera, 1907) – chițcan-de-mlaștină. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens (Harris, 1780) – păuniță. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – rață roșie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – broasca-țestoasă europeană de baltă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – cărăbușelul cerealelor. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) – ciovlică ruginie. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

22.09.2022
În perioada 15-17 septembrie a avut loc Conferinţa ştiinţifică internaţională „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică”, ediția a XXIX-a, organizată de secția de Științele naturii a Muzeului Olteniei Craiova, România. La lucrările conferinței au participat cercetătorii Institutului de Zoologie, care au prezentat 5 lucrări sub formă de comunicări orale și poster. Deschiderea lucrărilor conferinței au avut loc în incinta Palatului administrativ al Consiliului județean Dolj, unde dna Victoria Nistreanu, dr., conf. cercetător, și dna Svetlana Bacal, dr., conf. cercetător, au avut prezentări în plen ...
19.09.2022
În ultimele zile în municipiul Chișinău au fost înregistrate plângeri ale cetățenilor privind apariția unor insecte mici înțepătoare. Acestea s-au dovedit a fi două specii de ploșnițe invazive - tigrul platanului (Corythucha ciliata) și tigrul stejarului (Corythucha arcuata). Ambele specii au dimensiunea de câteva milimetri, sunt de culoare albă, cu pete negre-gri. Cele 2 specii seamănă mult între ele, doar că una își găsește adăpost pe arborele de platan, iar alta – inițial pe stejar, dar apoi s-a extins pe alte specii de arbori și arbuști. Aceste insecte sunt originare din America de Nord și ...
19.08.2022
Astăzi, 19 august 2022, se încheie perioada de implementare a proiectului 2 SOFT 1.2./47 „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Proiectul a fost realizat de Institutul de Zoologie în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în perioada noiembrie 2020-august 2022 (21 de luni), având un buget total de cca 198 mii euro. Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea ...