• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

08.04.2024
Institutul de Zoologie în parteneriat cu Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” au lansat oficial la 3 aprilie 2024 proiectul ”Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”. La eveniment au participat cercetătorii științifici ai acestor două institute de cercetare din cadrul Universității de Stat din Moldova, dar și prof. Igor Șarov, rector al USM, prof. Georgeta Stepanov, prorector pentru activitate științifică al USM ...
29.03.2024
Universitatea de Stat din Moldova anunță lansarea proiectului „Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediţia a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova”. Proiectul va fi realizat în perioada 29 februarie 2024 – 28 februarie 2026 (24 luni), fiind finanțat de I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” din cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova și urmează a fi implementat de Institutul de Zoologie și Grădina Botanică Națională (Institut) ...
15.03.2024
Se anunţă susţinerea tezei de doctor cu tema „Zooplanctonul ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova – diversitatea, structura și funcționarea în dependență de factorii de mediu”, specialitatea: 166.01. Ecologie, autor – LEBEDENCO Liubovi. Conducător ştiinţific: ZUBCOV Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM Consultant științific: UNGUREANU Laurenția, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, membru corespondent al AȘM Consiliul ştiinţific specializat D 166.01-23-126: TODERAŞ Ion, doctor habilitat în științe biologice ...