• Slider Banner

  Lacerta viridis Laurenti, 1768. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) - găinușa-de-baltă. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Petroleuciscus borhystenicus (Kessler, 1859) – cernușcă. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Lanius collurio Linnaeus, 1758 – sfrâncioc roșiatic. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Baetis vernus Curtis, 1834. Foto Oxana Munjiu

 • Slider Banner

  Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – șarpe-de-alun. Specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Foto Vlad Postolachi

 • Slider Banner

  Aix galericulata (Linnaeus, 1758) – rață mandarin. Foto Anatolie Savin

 • Slider Banner

  Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. Foto Livia Calestru

 • Slider Banner

  Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) – câră balcanică. Foto Denis Bulat

 • Slider Banner

  Calopteryx splendens Harris, 1780. Foto Daniela Burduja

Front page - implicit (nu se sterge)

18.05.2021
Institutul de Zoologie invită părțile interesate la un seminar public în cadrul Programului Operațional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” al Uniunii Europene, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la programele UE pe baza implementării proiectului BSB27 “Reţea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX. Grupuri țintă: primării/GAL din ...
26.04.2021
La 23 aprilie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat, într-un cadru solemn, premiile „Cristalul calității” în domeniul cercetării pentru anul 2020. În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național „Teza de excelență a anului”, în 3 domenii ale științei (știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane) au fost desemnate 11 teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) și 1 teză de doctor habilitat de excelenţă. Anunțăm cu satisfacție că colegul nostru, dl Dumitru Bulat ...
20.04.2021
Proiectul BSB165 ”Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergeticii și al schimbării climei”, HydroEcoNex, prevede un șir de evenimente, care au menirea de a atrage atenția publicului larg asupra problemelor gestionării resurselor acvatice din bazinul Mării Negre și de a disemina rezultatele obținute în cadrul proiectului. Un asemenea eveniment, sub forma unui seminar de informare, a fost organizat de Institutul de Zoologie, în colaborare cu Centrul Științific Ucrainean al ...