• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

29.02.2024
Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice „Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie și importanță”, specialitatea 165.04. Entomologie, realizată cu suportul Programului Postdoctoral finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, înscris în Registrul de Stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 22.00208.7007.05/PD II. Autor: BACAL Svetlana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Consultant științific: BUȘMACHIU Galina, doctor habilitat în științe biologice ...
22.02.2024
În contextul fortificării securității bioecologice și epidemiologice în ecosistemele naturale și antropizate, recent a fost elaborat și implementat suportul metodologic „Alarioza/mezocercarioza” (Editura USM, Chișinău, 2023, 30 p. ISBN 978-9975-62-546-3: autor Oleg CHIHAI) Alarioza este o trematodoză zoonotică provocată de mai multe specii parazitare din genul Alaria, cu distribuție cosmopolită înregistrată la diverse animale (amfibieni, reptile, păsări, mamifere). Răspândirea pretutindeni se datorează unor factori biotici, cum ar fi rezistența sporită în mediul ambiant, stocarea durabilă a ...
13.02.2024
Deja tradițional, în prima decadă a lunii februarie comunitatea științifică marchează Ziua Internaţională a Femeilor și Fetelor din domeniul Știinţei, prin o decizie a Adunării Generale a ONU, care promovează accesul și participarea deplină, egală a femeilor în următoarele domenii: știință, tehnologie, inginerie și matematică. La nivel internațional, ediția anului 2024 a avut drept temă „Femeile în guvernarea științei: o eră nouă pentru dezvoltarea durabilă” (sursa: https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day). Cu această ocazie, Ministerul Educației și Cercetării al ...