Carte nouă: Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)

04.07.2024
Carte nouă: Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)

Lucrarea „Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova)”, autori – Bulat Dumitru, Șaptefrați Nicolae, Bulat Denis, Dadu Ana, prezintă rezultatele cercetărilor științifice și ale observațiilor ihtiologice multianuale în macroecosistemul fl. Nistru în condițiile intensificării factorului antropic. 

S-a constatat că fauna piscicolă în cea mai mare măsură este influențată de fragmentarea habitatelor prin construcția barajelor, îndiguiri de albie și asanarea bălților, extragerea prundișului și nisipului, folosirea ireversibilă a apei în diverse activități economice, pescuit excesiv, biocontaminare cu specii alogene și, desigur, efectul modificărilor climatice.  Este prezentată o analiză amplă a ihtiofaunei ecosistemelor acvatice constituente bazinului fluviului Nistru în limitele teritoriale ale Republicii Moldova (particularitățile ihtiofaunistice din cursul mijlociu, lacul Dubăsari, cursul inferior și lacul Cuciurgan). De asemenea, sub aspect succesional, este reflectată dinamica și starea structural-funcțională a populațiilor principalelor specii de pești economic valoroase, structura de vârste, dimensională și de greutate, sporul de creștere a biomasei piscicole, volumul capturilor și alți indici biologici în vederea evaluării creșterii și descreșterii loturilor acestor specii exploatate prin pescuit. 

Autorii  finalizează lucrarea  cu un set de recomandări științifico-practice de reabilitare a fondului piscicol din acest macroecosistem transfrontalier de importanță majoră.

Citare: BULAT, Dumitru, BULAT, Denis, ȘAPTEFRAȚI, Nicolae, DADU, Ana. Ihtiofauna fluviului Nistru (în limitele teritoriale ale Republicii Moldova). Chişinău: Editura USM, 2023, 132 p. ISBN 978-9975-62-654-5. https://doi.org/10.53937/9789975626545

Bulat Denis

Categorie:
Cuvinte-cheie: