Metode de cercetare a colembolelor și insectelor

Metode de cercetare a colembolelor și insectelor. Ghid metodologic.

BUȘMACHIU, Galina, ENCIU, Elena, BACAL, Svetlana, ȚUGULEA, Cristina, GROZDEVA, Svetlana, MIHAILOV, Irina, CALESTRU, Livia

https://doi.org/10.53937/9789975364416

Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 72 p.

ISBN 978-9975-3644-1-6

Descarcă PDF


Această lucrare reprezintă o sinteză succintă a metodelor de cercetare ale colembolelor și insectelor în teren și laborator. Sunt descrise metodele active și pasive de colectare ale colembolelor și insectelor, precum și echpamentul utilizat în procesul de colectare. De asemenea este efectuată descrierea metodele de etalare și montare al materialului entomologic, precum și conservarea și păstrarea lui. Pentru depozitarea indivizilor în colecțiile entomologice sunt prezentate regulile de etichetare a materialului, aranjarea și structurarea speciilor în cutiile entomologice, precum și măsurile preventive de păstrare a lor. Indicația metodică este destinată cercetătorilor din domeniul entomologiei, zoologiei și ecologiei, profesorilor, studenților și masteranzilor cu specializare în entomologie, zoologie, ecologie și silvicultură, precum și naturaliști amatori. Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului 20.800009.7007.02. Program de Stat realizat în cadrul Institutului de Zoologie, USM.