Cicadele dendrobionte și tamnobionte din Republica Moldova

Cicadele (Hemiptera: Auchenorrhyncha) dendrobionte și tamnobionte din Republica Moldova. Ghid metodologic.

GROZDEVA, Svetlana

https://doi.org/10.53937/9789975364430

Chișinău: [S.n.], 2023 (Căpățină Print), 108 p.

ISBN 978-9975-3644-3-0

Descarcă PDF


Ghidul metodologic include descrierea generală a speciilor de cicade din ordinul Hemiptera (Auchenorrhyncha) asociate cu diverse specii de arbori și arbuști forestieri și fructiferi, plantații de viță-de-vie de pe teritoriul Republicii Moldova.

În lucrare sunt incluse informații despre biologia, ecologia și distribuția a 98 de specii de cicade. Materialul prezentat se bazează pe cercetările și observațiile proprii acumulate în perioada expedițională și selectate din literatura de specialitate. Scopul acestei lucrări a fost elaborarea unui ghid metodologic de popularizare a științei pornit de la tendința familiarizării publicului larg cu speciile de insecte din grupul cicadelor din considerentul că acest grup include specii cu statut de dăunători și vectori ai fitonozelor.

Lucrarea are o valoare atât teoretică, cât și practică, poate servi ca sursă informațională pentru specialiștii din domeniul biologic, ecologic, agricol, profesori din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, elevi, studenți, amatori și pasionați de natură.

Lucrarea este publicată cu suportul financiar din cadrul proiectului Program de Stat (20.80009.7007.02)