Diversitatea herpetofaunei Republicii Moldova

Diversitatea herpetofaunei Republicii Moldova. Îndrumar.

ȚURCAN, Vladimir, NISTREANU, Victoria, SÎTNIC, Victor, LARION, Alina

https://doi.org/10.53937/9789975364423

Chişinău: S. n., 2023, 65 p.

ISBN 978-9975-3644-2-3

Descarcă PDF


Lucrarea reprezintă un îndrumar pentru iubitorii de natură cu date despre două grupuri extrem de importante de animale – amfibienii și reptilele. Sunt prezentate informații despre metodele de cercetare a herpetofaunei, efectuată descrierea succintă a speciilor de amfibieni și reptile care se întâlnesc pe teritoriul Republicii Moldova, arătată importanța speciilor complexului herpetofaunistic în lanțurile biocenotice ale lumii vii. S-a analizat problema conservării herpetofaunei în republică, în țările adiacente și la nivel internațional. Este dată descrierea succintă a stării speciilor de amfibieni și reptile la etapa actuală, analizați factorii limitativi și tendințele dezvoltării populațiilor speciilor. Sunt prezentate un șir de măsuri care ar ameliora starea herpetofaunei și a habitatelor speciilor de amfibieni și reptile.

Îndrumarul este destinat zoologilor, ecologilor, specialiștilor în domeniul protecției mediului, studenților și masteranzilor cu specializare în zoologie, ecologie, silvicultură, amatorilor de natură și tuturor persoanelor, care doresc să cunoască speciile de amfibieni și reptile, precum și importanța lor în natură și economia umană.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului 20.80009.7007.02 Program de Stat, realizat la Institutul de Zoologie.