• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

08.12.2021
În ședinţa online comună a Consiliului ştiinţific al Institutului de Zoologie și a Secției Științe ale vieții a Academiei de Științe a Moldovei din 10 decembrie 2021 vor fi prezentate rapoartele ştiinţifice pentru anul 2021 privind executarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului de Stat 2020-2023: 20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice – EVOLANTER. Conducător de proiect: conf. cerc. dr. hab. Galina Buşmachiu. 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului ...
18.11.2021
La 20 noiembrie 2021, în cadrul proiectului 2 SOFT/1.2/47 Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut – TeamUp HealthyFish (Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 finanțat de Uniunea Europeană), va avea loc un training de transfer a cunoștințelor, organizat online de Institutul de Zoologie în colaborare cu Universitatea de Stat ”Aleco Russo” din Bălți. Trainingul are ca scop transferul de cunoștințe privind diversitatea, diagnosticul, tratamentul și profilaxia celor mai frecvente boli întâlnite la pești ...
08.11.2021
Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare, marcată în fiecare an la 10 noiembrie, a fost stabilită la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), prin Rezoluţia 20/31C, cu scopul de a evidenţia rolul important al ştiinţei în societate şi nevoia de a angaja publicul larg în dezbateri asupra problemelor contemporane importante, relevante pentru ştiinţă. Ziua internaţională a ştiinţei a fost sărbătorită pentru prima dată în întreaga lume la 10 noiembrie 2002, sub auspiciile ...