Carte nouă: Specii de insecte rare din Republica Moldova

17.03.2022
Carte nouă: Specii de insecte rare din Republica Moldova

Cele mai numeroase animale de pe Terra sunt insectele,  depășind un milion  de specii distribuite în cele mai diverse ecosisteme terestre și acvatice.   Actualmente, 20% dintre speciile de insecte  cunoscute sunt fluturi, iar circa 40% – gândaci.  În Republica Moldova sunt cunoscute aproximativ 1000 de specii de macrolepidoptere și 2550 de specii de gândaci, numărul cărora crește în fiecare an datorită cercetărilor efectuate de specialiștii entomologi. Din păcate, în ultimii 30-40 de ani asistăm la un declin alarmant al insectelor. Diversitatea și numărul lor scade anual cu 2,5%, iar cele mai afectate grupuri sunt fluturii, coleopterele și insectele polenizatoare, în special, albinele sălbatice.

Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015)  include 80 de specii de insecte, dintre care 31 sunt fluturi (8 specii  nocturne şi 23 diurne), 25 – gândaci, iar celelalte specii sunt de albine sălbatice, bondari, călugărițe, furnici, libelule, rusalii etc., care  astăzi sunt amenințate cu dispariția sau sunt într-un declin drastic. 

Broșura „Specii de insecte rare din Republica Moldova” (autori – dr. Cristina Țugulea, dr. Svetlana Bacal, dr.hab. Galina Bușmachiu) include doar o mică parte a insectelor rare și poate fi utilizată ca ghid pentru toți doritorii de a cunoaște răspândirea speciilor în țară și după hotarele ei, aspecte din ecologia și biologia speciilor, statutul speciilor și factorii limitativi.

Eforturile actuale ale cercetătorilor entomologi servesc unui scop nobil – de protecție și conservare a speciilor de insecte rare și a habitatelor lor.  Fără insecte viață pe Pământ este imposibilă.

Cartea poate fi descărcată la rubrica „Publicații noi”.

 

Galina Bușmachiu

Categorie:
Cuvinte-cheie: