• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

21.05.2021
Institutul de Zoologie a organizat la 20 mai 2021, în format online, un seminar public de informare în cadrul proiectului BSB27 “Reţea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX. Seminarul a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului BSB 27, familiarizarea cu Programul ”Bazinul Mării Negre” al Uniunii Europene și sporirea gradului ...
18.05.2021
Institutul de Zoologie invită părțile interesate la un seminar public în cadrul Programului Operațional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” al Uniunii Europene, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la programele UE pe baza implementării proiectului BSB27 “Reţea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” – MONITOX. Grupuri țintă: primării/GAL din ...
26.04.2021
La 23 aprilie 2021, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat, într-un cadru solemn, premiile „Cristalul calității” în domeniul cercetării pentru anul 2020. În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național „Teza de excelență a anului”, în 3 domenii ale științei (știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane) au fost desemnate 11 teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) și 1 teză de doctor habilitat de excelenţă. Anunțăm cu satisfacție că colegul nostru, dl Dumitru Bulat ...