• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

11.02.2022
La 11 februarie comunitatea științifică sărbătorește Ziua Internaţională a Femeilor și Fetelor din domeniul ştiinţei, prin rezoluția Asambleei Generale a Națiunilor Unite A/RES/70/212 din decembrie 2015. Inițiativa are scopul de a promova angajarea femeilor și fetelor în domeniul științei, a încuraja dezvoltarea carierei și implicarea în procesul de luare a deciziilor în știință, a recunoaște realizările femeilor în știință. Actualmente, în Institutul de Zoologie activează 45 de cercetătoare, ceea ce constituie 48,4% din numărul total de cercetători. Dintre acestea, 3 dețin titlul de doctor ...
08.02.2022
În monografia „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor principale de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul”, autor – dr. conf. Ștefan Rusu, cercetător științific coordonator în Laboratorul Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie, este elucidat nivelul de infestare cu agenți parazitari a speciilor principale de importanţă cinegetică din Republica Moldova, impactul mono- şi poliinvaziilor asupra organismului-gazdă şi a parametrilor calitativi ai produselor de origine animală, metodele de diagnostic şi procedeele inovative de profilaxie și combatere ...
04.02.2022
Ghidul privind monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice (eng. Guidance on the monitoring of water quality and assessment of the ecological status of aquatic ecosystems) a fost elaborat de cercetătorii Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie și ai Laboratorului Ihtiologie și Acvacultură în cadrul proiectului 20.80009.7007.06 AQUABIO, Program de Stat (2020-2023). De asemenea, au fost utilizate unele rezultate obținute în cadrul proiectelor în derulare BSB 27 MONITOX și BSB 165 HydroEcoNex (Programul Oprațional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020” ...