• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

01.03.2022
Colaboratorii Institutului de Zoologie donează mijloace financiare echivalente cu salariul pentru o zi de muncă în sprijinul refugiaților din Ucraina. ...
01.03.2022
Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, din numele tuturor angajaților din cadrul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării pe care le conduc, exprimă solidaritatea sa deplină cu lupta eroică a poporului ucrainean pentru dreptul de a-și hotărî în mod suveran destinul și realiza vocația sa europeană. Cauza poporului ucrainean este dreaptă și legitimă, amenințate fiind suveranitatea, integritatea teritorială și independența de stat. Ucraina este supusă unei agresiuni militare externe care nu se înscrie în logica civilizației umane din secolul XXI și dacă ...
28.02.2022
Ghidul metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere a fost elaborat în cadrul proiectului internațional eMS BSB 165 ”Crearea unui sistem de monitorizare inovativă transfrontalieră privind transformările ecosistemelor rîurilor bazinului Mării Negre sub impactul construcțiilor hidroenergetice și schimbărilor climatice” – HydroEcoNex (Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană). Lucrarea, publicată separat în română și engleză, este o coproducție a 5 organizații – partenere în realizarea ...