Carte nouă: Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice

29.07.2021
Carte nouă: Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice

În monografia „Tratat de parazitoze asociate ale animalelor domestice”, autor Dumitru Erhan, sunt prezentate rezultatele cercetărilor proprii şi ale analizei literaturii de specialitate privind  nivelul de infestare cu agenți parazitari ai animalelor domestice din Republica Moldova înainte și după restructurările din sectorul zootehnic, căile de infestare, influența asupra organismului-gazdă a mono-, poliinvaziilor și a terapiei antiparazitare, impactul acestora asupra parametrilor calitativi ai produselor de origine animală, precum şi prejudiciul economic cauzat de mono- și poliinvazii la animale, metodele şi tehnicile de diagnostic post-mortem al helmintozelor la animale, măsurile de profilaxie și combatere a parazitozelor etc. 

Lucrarea este destinată specialiștilor din sectorul zootehnic și veterinar, dar, în egală măsură, şi studenţilor de la facultăţile de medicină veterinară, biologie, ecologie. Ea va constitui o sursă utilă de informare în elaborarea măsurilor de diminuare a agenților parazitari la om, la animalele domestice, sălbatice și de companie, contribuind, astfel, la majorarea indicilor productivi la animalele de rentă și la îmbunătățirea unor parametri ai economiei naționale.

Monografia este elaborată în cadrul proiectelor instituționale fundamentale ale Institutului de Zoologie (codul proiectelor: 15.817.02.12F; 20.80009.7007.12).

Cartea poate fi solicitată în Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Universităţii Agrare de Stat din Moldova, precum şi la autor.

 

Dumitru Erhan, dr.hab., prof.cerc.

Categorie:
Cuvinte-cheie: