Carte nouă: Ghid metodologic pentru piscicultori

06.07.2022
Carte nouă: Ghid metodologic pentru piscicultori

Lucrarea „Ghid metodologic pentru piscicultori” reprezintă o contribuție dedicată completării cunoștințelor în domeniul acvaculturii, în special, pentru a asigura starea de sănătate a peștilor crescuți în heleșteiele din bazinul hidrografic al râului Prut prin practici de gestionare durabilă a heleșteielor piscicole. 

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT 1.2./47 „Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish și recomandat spre editare de Consiliul Științific al Institutului de Zoologie.

Autorii ghidului actualizează metodele de diagnostic rapid al unor boli ale ciprinidelor, sugerând aplicarea unor recomandări practice actuale pentru cei interesați în ameliorarea stării heleșteielor piscicole, creșterea producției piscicole sau controlul patologiei peștilor, supravegherea sănătății umane, în condițiile evoluției unor boli transmisibile de la pești la om, având în vedere și aspectul de protecție a mediului înconjurător.

Coordonatorii acestui ghid – Elena Zubcov, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor, doctor habilitat în științe biologice, și Liviu-Dan Miron, profesor universitar, doctor în biologie, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisești”, București – mulțumesc tuturor pentru efortul comun de a parcurge o etapă interesantă de diagnoză ecologică a apei și de profil patologic al peștilor și rămân atenți la toate sugestiile care sunt binevenite din partea cititorilor.

Cartea poate fi descărcată la rubrica ”Publicații noi”.

 

Descarcă comunicatul în format pdf AICI.

Categorie:
Cuvinte-cheie: