Arhiva pentru cuvântul-cheie: colaborare

19.01.2022
La ședința din 12 ianuarie 2022, în scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor științifice prin doctorat, al motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2022. Suntem bucuroși să anunțăm că Petru Ciorba, cercetător științific stagiar în Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie, doctorand la specialitatea 166.01. Ecologie, anul III cu frecvență, Școala...
04.01.2022
Doctorul în științe biologice, conferențiar cercetător Mircea Vicol s-a născut la 15 noiembrie 1943 în satul Bădicu, raionul Cahul. În anul 1962 a absolvit școala medie moldovenească ”A.V.Suvorov” din Cahul, iar în anii 1962 -1963 a activat în calitate de învățător la școala de opt ani din s. Suhat, r-nul Cantemir. În anul 1963 a fost înmatriculat la Institutul Pedagogic de Stat ”T.G. Șevcenco” din Tiraspol, pe care l-a absolvit în 1973. În această perioadă, între anii 1963 și 1967, a fost înrolat în serviciul militar, unitatea militară 34258 Sevastopol. A activat în cadrul Institutului de...
10.12.2021
La 20 noiembrie 2021, Institutul de Zoologie a organizat un training de transfer a cunoștințelor în cadrul proiectului 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish (Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană). Restricțiile legate de pandemia COVID-19 au impus desfășurarea evenimentului în format online. Trainingul a avut în total 85 de participanți, dintre care 68 - studenți, masteranzi și cadre didactice ale Universității de Stat „Alecu Russo”...