Carte nouă: Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)

23.01.2024
Carte nouă: Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)

Rezultatele cercetărilor faunistice și ecologice ale nevertebratelor, care au fost realizate în anii 2002-2023 în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” în cele mai diverse habitate naturale, în special cele forestiere, de luncă și lacustre, au fost incluse în monografia colectivă „Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera)”. 

Inventarierea speciilor din clasele Collembola și Insecta (ordinele Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera) a permis identificarea a 739 specii de nevertebrate care, în marea lor majoritate, sunt citate în premieră pentru rezervație, iar 15 dintre ele (1 rusalie, 5 coleoptere, 1 furnică și 8 fluturi) sunt incluse în ediția a III-a a Cărții Roșii a Republicii Moldova (2015). Studiul efectuat în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” a confirmat că această zonă are o importanță inestimabilă pentru conservarea diversității biologice. Suprafața relativ mare a rezervației și diversitatea bogată de habitate favorizează prezența unui număr mare de specii de nevertebrate cu diverse preferințe ecologice.

Autori ai diferitor capitole ai acestei monografii sunt dr. hab. Bușmachiu Galina, dr. Bacal Svetlana, dr. Enciu Elena, dr. Țugulea Cristina, dr. hab. Derjanschi Valeriu, Grozdeva Svetlana, dr. Burduja Daniela și Paladi Viorica.

Volumul poate fi consultat la Biblioteca Științifică „A. Lupan”, str. Academiei, 5, mun. Chişinău. 

Citare: Fauna Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Nevertebrate (Collembola, Odonata, Hemiptera, Coleoptera și Lepidoptera). Sub redacția: Galina Bușmachiu. Chişinău: [S. n.], 2023 (Căpăţînă- Print), 204 p. ISBN 978-9975-3605-2-4. https://doi.org/10.53937/9789975360524

 

Dr.hab. conf. Galina Bușmachiu

Categorie:
Cuvinte-cheie: