Institutul de Zoologie a marcat aniversarea a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie în cadrul Conferinţei a X-a Internaţionale a Zoologilor

24.09.2021
Institutul de Zoologie a marcat aniversarea a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie în cadrul Conferinţei a X-a Internaţionale a Zoologilor

În perioada 16-17 septembrie 2021, în cadrul Institutului de Zoologie a avut loc Conferinţa a X-a Internaţională a Zoologilor „Valorificarea raţională şi protecţia lumii animale în contextul schimbărilor climatice” consacrată aniversării a 75-a de la crearea primelor subdiviziuni de cercetare şi a 60-a de la fondarea Institutului de Zoologie. La eveniment s-au reunit cercetători și specialiști ai instituțiilor și organizațiilor de profil din 5 țări (Republica Moldova, România, Ucraina, Polonia și Italia) care au discutat despre funcţionarea populaţiilor şi rolul animalelor în menţinerea echilibrului ecologic; ecologia populaţiilor de animale în ecosisteme naturale şi antropizate;  controlul biologic în reglarea numerică a dăunătorilor; speciile invazive de animale, impactul lor ecologic şi socio-economic; monitoringul complex de mediu al ecosistemelor fluviale și schimbării climei; protecția speciilor de animale rare, periclitate şi vulnerabile în condiţiile de intensificare a impactului antropic și schimbărilor climatice; sistematica, filogenia, filogeografia şi evoluţia animalelor.

Evenimentul s-a desfășurat în format mixt, cu utilizarea platformei ZOOM. 

La sesiunea de deschidere a conferinței au participat și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Mediului, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP), Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Agenției de Mediu, membri titulari și corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, directori și vicedirectori ai instituțiilor de cercetare, reprezentanți ai instituțiilor superioare de învățământ. 

În debutul evenimentului, directorul Institutului, profesor Laurenția Ungureanu a salutat participanţii la conferinţă și a adus un omagiu pentru foștii directori ai Institutului de Zoologie: acad. Teodor Furdui (director în perioada anilor 1972-1991), acad. Ion Toderaș care a fost în funcția de director 25 de ani (1993-2005; 2009-2018), prof. Andrei Munteanu (director în perioada anilor 2006-2008). 

La rândul său, acad Ion Toderaș, director onorific al Institutului de Zoologie a ținut un discurs de mulțumire adresat colectivului, care nu numai păstrează în memorie istoria și personalitățile care au fondat institutul, dar și contribuie la obținerea rezultatelor științifice de valoare.  

Alocuţiunile de deschidere au aparţinut acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM, prof. Ion Mereuță, director al Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, dr. Liliana Cepoi, director al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, dr. Vasile Stegărescu, director al Institutului de Ecologie și Geografie, mem. cor. Alexandru Stratan, director al Institutului National de Cercetări  Economice, acad. Maria Duca, prof. Vitalie Sochircă, decanului Facultății de Biologie și Pedologie a USM, prof. dr. Liviu-Dan Miron, prorector, Universitatea Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din  Iași, România, profesor Antoaneta Ene, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România, prof. Nicola Sasanelli, Institutul de Protecție a Plantelor din Bari, Italia, prof. Wanda Maria Weiner, Institutul de Sistematică şi Evoluţie a Animalelor al Academiei de Ştiinţe a Poloniei.  

Mesaje de salut au adresat dr.hab. Gheorghe Cuciureanu, șef Direcție evaluare în cercetare și inovare, ANACEC, Dumitru Gorelco, șef Direcție politici în domeniul biodiversității,  Ministerul Mediului, prof. Constantin Spînu, ANSP,  Oleg Ciocoi, președinte al consiliului republican al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și alții.

Ulterior, dna director L. Ungureanu a trecut în revistă istoria, activitatea și rezultatele Institutului în perioada 1946-1961-1991-2021, activitatea școlilor științifice, personalitățile care au stat la baza constituirii Institutului ș.a.

Mai multor instituții și personalități din țară și de peste hotare li s-au oferit diplome de gratitudine în semn de recunoștință și înaltă prețuire a meritelor  de excepție la susținerea și promovarea investigațiilor științifice în domeniul zoologiei, extinderea relațiilor de colaborare, recenzarea lucrărilor științifice, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, realizarea proiectelor internaționale și cu prilejul aniversării de 60 de ani de la fondarea Institutului de Zoologie.

Evenimentul a continuat cu prezentarea rapoartelor în plen și în 3 secții:
1. Cooperare interdisciplinară internațională în monitoringul complex de mediu al ecosistemelor acvatice și schimbării climei;
2. Nevertebrate;
3. Vertebrate terestre.

 

Materialele conferinței             Descarcă

Categorie:
Cuvinte-cheie: