• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

14.09.2023
Un grup de cercetători ai Institutului de Zoologie au participat în perioada 7-9 septembrie 2023 la conferința științifică internațională ”Muzeul și cercetarea științifică”, ediția a XXX-a, organizată de Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, în colaborare cu Consiliul Județean Dolj. Ediția din anul curent a fost una specială, fiind marcată aniversarea de 100 de ani de la înființarea Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova. Cu această ocazie, a fost publicat volumul aniversar ”100 de ani de istorie a științelor naturii la Muzeul Olteniei Craiova: 1923-2023” ...
01.09.2023
Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe biologice „Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra speciilor de importanţă cinegetică, profilaxia și tratamentul”, specialitatea: 165.05. Parazitologie, realizată cu suportul Programului Postdoctoral finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, înscris în Registrul de Stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 22.00208.7007.06/PD II. Autor: RUSU Ștefan, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Consultant științific: ERHAN Dumitru, doctor habilitat în științe biologice ...
24.08.2023
Luni, 4 septembrie 2023, ora 10.00, pe adresa str. Academiei, 1, sala 352, va avea loc şedinţa Seminarului științific de profil la specialitatea 166.01. Ecologie din cadrul Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dlui Filipenco Serghei cu tema „Биоразнообразие и концептуальные закономерности функционирования бентосных сообществ в Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах /Diversitatea și legitățile conceptuale ale funcționării comunităților de nevertebrate bentonice în lacurile de acumulare ...