• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

25.10.2023
În perioada 11-14 octombrie 2023, în orașul Varna, Bulgaria, a avut loc o conferința științifică comună organizată de rețeaua ESENIAS (East and South European Network for Invasive Alien Species) și rețeaua DIAS (Danube Region Invasive Alien Species Network), și ediția a 12-a a workshopului ESENIAS, ambele evenimente având drept temă ”Globalisation and invasive alien species in the Black Sea and Mediterranean regions – management challenges and regional cooperation”. În cadrul conferinței, cercetătorul științific al Institutului de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova, Alexandr Vasiliev ...
23.10.2023
În perioada 12-13 octombrie 2023, la Chișinău, s-a desfășurat prima ediție a Salonului Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ. Evenimentul a fost organizat de către Institutul de Cercetare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Academia Antreprenoriatului Inovativ și Asociația Obștească „Inovație în educație de performanță”. Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova a prezentat brevetul de invenție ”Metodă de profilaxie a fasciolozei la rumegătoare”, autori Ion Toderaș, Dumitru Erhan, Elena ...
17.10.2023
Vineri, 27 octombrie 2023, ora 14.00, pe adresa str. Pădurii, 20, Sala de Conferințe, Blocul A, etaj 2, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM, va avea şedinţa Seminarului științific ad-hoc la specialitatea 165.04. Entomologie. Ordinea de zi include examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a dr. conf. BACAL Svetlana cu tema „Coleopterele saproxilice (Insecta) din Republica Moldova: taxonomie, ecologie, zoogeografie și importanță”, specialitatea 165.04. Entomologie. Consultant ştiinţific: BUȘMACHIU Galina, doctor habilitat în științe biologice ...