• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

16.10.2023
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat: Candidat: CROITOR Roman Consultanți ştiinţifici: TODERAȘ Ion, academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar BRUGAL Jean-Philippe, doctor, Centrul National de Cercetări Științifice din Paris (CNRS) Consiliul ştiinţific specializat DH 165.02-23-2: BUȘMACHIU Galina, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – președinte; NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător – secretar științific; DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător; NICOARA ...
12.10.2023
Vineri, 20 octombrie 2023, ora 10.00, în sala 352 a Institutului de Zoologie, USM, str. Academiei, 1, Chișinău, va avea loc lecția publică cu tema ”Recherches archéologiques sur le paléolithique supérieur en République de Moldavie” care va fi susținută de dna Laëtitia Demay, dr. în arheologie, Institutul de Paleontologie Umană, Muzeul Național de Istorie Naturală, Paris, Franța. Sunt invitați toți doritorii! ...
03.10.2023
Noaptea cercetătorilor europeni – o inițiativă a Uniunii Europene – este un eveniment organizat anual la sfârșitul lunii septembrie care are ca scop promovarea activității de cercetare-inovare și aducerea ei mai aproape de publicul larg. La 29 septembrie 2023, Institutul de Zoologie a participat la evenimentul organizat, ca și în anul trecut, în parcul Universității Tehnice a Moldovei din sectorul Râșcani. Institutul de Zoologie a surprins publicul cu piese din Muzeul Complexelor Faunistice Fosile al Institutului de Zoologie, colecții entomologice, de moluște acvatice, de moluște terestre ...