• Slider Banner

  Branta ruficolis (Pallas, 1769) – gâscă-cu-gât-roșu. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Foto Galina Bușmachiu

 • Slider Banner

  Cygnus olor (Gmelin, 1789) – lebăda-de-vară. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – pârs-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Asio otus (Linnaeus, 1758) – ciuf-de-pădure. Foto Victoria Nistreanu

 • Slider Banner

  Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – șopârla-verde. Foto Dumitru Bulat

 • Slider Banner

  Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – gândac-rinocer. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – broască-mică-verde. Foto Elena Gherasim

 • Slider Banner

  Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – șarpe-de-casă. Foto Viorica Paladi

 • Slider Banner

  Castor fiber Linnaeus, 1758 – castor-european. Foto Viorica Paladi

Front page - implicit (nu se sterge)

16.11.2023
Se anunţă susţinerea tezei de doctor: Candidat: SÎTNIC Victor Conducător ştiinţific: NISTREANU Victoria, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Consiliul ştiinţific specializat: CRIVOI Aurelia, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar – preşedinte; LARION Alina, doctor în științe biologice, conferenţiar cercetător – secretar știinţific; DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător; CÎRLIG Tatiana, doctor în științe biologice, conferențiar universitar; MOLDOVAN Anna, doctor în științe biologice. Referenţi oficiali: BUȘMACHIU ...
16.11.2023
La 10 noiembrie 2023 Academia de Științe a Moldovei, ca și întreaga comunitate științifică, a celebrat Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. În ședința festivă, organizată cu această ocazie, au fost înmânate și diverse distincții ale AȘM, inclusiv cercetătorilor Institutului de Zoologie: Medalia „Dimitrie Cantemir” – dlui Nicolai Zubcov, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator în Laboratorul Vertebrate Terestre; Medalia „Dimitrie Cantemir” – dlui Dumitru Erhan, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător ...
13.11.2023
De Ziua Științei, Gala Laureaților Premiilor AȘM a adunat zeci de cercetători pentru a consemna rezultatele valoroase ale celor care s-au consacrat cercetării. În acest an Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul Biologie și Ecologie „Alexandru Ciubotaru” a fost decernat dlui Dumitru Erhan, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, și dlui Ștefan Rusu, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, pentru realizările științifice valoroase obținute în anii 2021-2022 și incluse în ciclul de lucrări „Parazitoze asociate la animalele domestice și sălbatice ...