Conferința științifică internațională “Ecologia și Protecția Ecosistemelor” – ediția a XIV, 2-4 noiembrie 2023, Bacău, România

08.11.2023
Conferința științifică internațională “Ecologia și Protecția Ecosistemelor” – ediția a XIV, 2-4 noiembrie 2023, Bacău, România

Cercetătorii științifici ai Institutului de Zoologie USM au participat în perioada 2-4 noiembrie 2023 la conferința științifică internațională “Ecologia și Protecția Ecosistemelor” – ediția a XIV, 2023 organizată de Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, eveniment care s-a remarcat prin înaltă ținută științifică și academică. 

Într-un discurs de salut, adresat organizatorilor conferinței, dna Laurenția Ungureanu, mem.cor., dr.hab., prof.cerc., director al Institutului de Zoologie, a menționat colaborarea fructuoasă  multianuală  a Institutului de Zoologie cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău și, în special, cu Facultatea de Științe, care a permis schimbul de experiență, realizările profesionale și de lucrări științifice ale cercetătorilor. În semn de înaltă apreciere pentru colaborarea multianuală și fructuoasă în domeniul ecologiei și protecției mediului, organizatorii au oferit plachete academice unor universități și instituții de cercetare, printre care și Institutului de Zoologie al USM. 

În cadrul conferinței cercetătorii științifici ai Institutului de Zoologie USM (Laurenția Ungureanu, Elena Zubcov, Nina Bagrin, Grigore Ungureanu, Natalia Caraman, Sorina Istrati)  au prezentat lucrări, sub formă de comunicări orale și postere  în 3 secții: Biodiversitatea organismelor acvatice, Biodiversitatea organismelor terestre și Ecologie și Dezvoltare Sustenabilă.

Participanții din cadrul Institutului de Zoologie USM exprimă comitetului organizatoric mulțumirile pentru exemplara organizare și desfășurare a Conferinței, însoțite de urări spre noi  realizări.

 

Mem.cor. Laurenția Ungureanu

Categorie:
Cuvinte-cheie: